Số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng tại các bệnh viện công lập đã giảm rõ rệt trong tháng 06/2019

Số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng tại các bệnh viện công lập đã giảm rõ rệt trong tháng 06/2019

Số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng tại các bệnh viện công lập đã giảm rõ rệt trong tháng 06/2019

Số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng tại các bệnh viện công lập đã giảm rõ rệt trong tháng 06/2019

Số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng tại các bệnh viện công lập đã giảm rõ rệt trong tháng 06/2019
Số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng tại các bệnh viện công lập đã giảm rõ rệt trong tháng 06/2019

Số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng tại các bệnh viện công lập đã giảm rõ rệt trong tháng 06/2019

Số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng tại các bệnh viện công lập đã giảm rõ rệt trong tháng 06/2019.

Nếu như số lượt ý kiến không hài lòng của người bệnh tăng trong tháng 5/2019, thì đến tháng 6/2019 phần mềm tổng hợp và phân tích dữ liệu khảo sát không hài lòng tại các bệnh viện công lập cho thấy đã có hiện tượng giảm trở lại.

Tháng 6/2019 đã có 2.914 lượt phản ánh không hài lòng của người bệnh khi đến khám bệnh tại các bệnh viện công lập, giảm 7% so với tháng 5/2019 (3.128 lượt), và giảm 31% so với cùng kỳ trong năm 2018 (tháng 6/2018: 4.205 lượt).

Phân bố các nội dung phản ánh không hài lòng có chiều hướng giảm mạnh đáng ghi nhận là khâu mua thuốc, cấp phát thuốc bảo hiểm y tế (giảm 43%), cách hỏi bệnh và thăm khám của bác sĩ (giảm 39%), khâu làm thủ tục đăng ký khám bảo hiểm y tế (giảm 33%), thông tin, hướng dẫn cho người bệnh và chăm sóc người bệnh của điều dưỡng (giảm 36%), nhà vệ sinh phục vụ người bệnh của bệnh viện (giảm 28%).

Số lượt không hài lòng tháng 06/2019

Số lượt không hài lòng tháng 02/2019

Số lượt không hài lòng tháng 06/2019 so với cùng kỳ (06/2018)

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của hệ thống ki-ốt khảo sát ý kiến không hài lòng của người bệnh, đề nghị phòng quản lý chất lượng của các bệnh viện thường xuyên kiểm tra và đảm bảo hệ thống ki-ốt kết nối mạng liên tục, tiếp tục nghiên cứu và phân tích các nguyên nhân và tham mưu BGĐ triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh tại khu vực khoa khám bệnh.

Nguồn: http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác