Sở Y tế TP.HCM: Chuyển đổi số đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Sở Y tế TP.HCM: Chuyển đổi số đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Sở Y tế TP.HCM: Chuyển đổi số đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Sở Y tế TP.HCM: Chuyển đổi số đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Sở Y tế TP.HCM: Chuyển đổi số đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Bệnh viện Hùng Vương
Sở Y tế TP.HCM: Chuyển đổi số đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Bệnh viện Hùng Vương

Sở Y tế TP.HCM: Chuyển đổi số đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Không cần giấy bút, người hành nghề và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố dễ dàng đăng ký hành nghề hoặc đăng ký cập nhật thông tin hành nghề theo 1 trong 4 quy trình trên môi trường điện tử. Dữ liệu về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được công khai, minh bạch trên Cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh của Ngành Y tế TP.HCM (https://thongtin.medinet.org.vn).

Bằng các thao tác đơn giản, người hành nghề và cơ sở KCB có thể dễ dàng thực hiện việc đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Dữ liệu dễ dàng tra cứu tại địa chỉ https://thongtin.medinet.org.vn

Bên cạnh việc chuyển đổi số quy trình thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật, vừa qua, Sở Y tế TP.HCM đã triển khai thành công chuyển đổi số quy trình đăng ký hành nghề của các cơ sở khám, chữa bệnh. Hoạt động này không chỉ tạo sự thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề theo đúng quy định của pháp luật mà còn giúp công khai, minh bạch cho người dân, cơ quan Bảo hiểm xã hội biết và cùng giám sát và kịp thời phản ánh những cơ sở vi phạm việc quản lý hành nghề. Ngoài ra, với dữ liệu số đăng ký hành nghề sẽ giúp cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát xác định quá trình hành nghề hợp pháp của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc quyết toán BHYTcủa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM.

Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi có thay đổi thông tin liên quan đến Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (GPHĐ) hoặc thay đổi liên quan đến nhân sự hành nghề của chính cơ sở thì cập nhật ngay các thông tin thay đổi bằng hình thức trực tuyến mà không cần gửi hồ sơ giấy về Sở Y tế xem xét như trước đây.

Để tạo thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế đã xây dựng 04 quy trình thủ tục và hướng dẫn thực hiện trên môi trường điện tử, cụ thể:

Quy trình 1: Đăng ký danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu trên phần mềm quản lý hành nghề y tế, áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, nhưng chưa đăng tải danh sách người hành nghề trên hệ thống phần mềm quản lý hành nghề y tế.

Quy trình 2: Đăng ký bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên phần mềm quản lý hành nghề y tế, áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã có giấy phép hoạt động và đã đăng tải danh sách người hành nghề lên Hệ thống phần mềm quản lý hành nghề y tế (PMQLHNYT) nay có nhu cầu bổ sung nhân sự hành nghề. Lưu ý: nhân sự đề nghị đăng ký hành nghề phải có CCHN, không thuộc đối tượng bị cấm hành nghề, có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với phạm vi trong GPHĐ của cơ sở đã được cấp.

Quy trình 3: Đăng ký cập nhật nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh khi cơ sở có nhân sự đã chấm dứt hợp đồng lao động trên phần mềm quản lý hành nghề y tế, áp dụng khi cơ sở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp GPHĐ và nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở đã chấm dứt hợp đồng lao động.

Quy trình 4: Đăng ký cập nhật thông tin của cơ sở hành nghề khi có thay đổi về GPHĐ trên phần mềm quản lý hành nghề y tế: áp dụng khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thay đổi thông tin về GPHĐ và đã được cấp GPHĐ mới với thông tin mới (Ví dụ: cơ sở thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, hoặc thay đổi tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hoặc thay đổi thời gian hoạt động,…).

Khi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhập liệu thông tin đúng theo hướng dẫn trên môi trường điện tử các quy trình trên và gửi trực tuyến về Sở Y tế thì thông tin sẽ được xử lý trong vòng 05 ngày làm việc và sẽ được công khai trên Cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh của Ngành Y tế TP.HCM tại địa chỉ https://thongtin.medinet.org.vn.

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình để phát huy hiệu quả tốt nhất, Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh phải nghiêm túc thực hiện chuyển đổi số trong đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Khi có vướng mắc, đề nghị liên hệ Tổng đài số Sở Y tế TP.HCM 1900.63.85.63, máy nhánh 102, gặp Phòng Quản lý dịch vụ Y tế để được giải đáp thắc mắc về nội dung đăng ký hành nghề; hoặc máy nhánh 106 gặp Phòng Công nghệ Thông tin để được hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về tài khoản và kỹ thuật nhập thông tin.

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh phổ biến đến toàn thể nhân viên y tế; Phòng y tế phổ biến đến các phòng khám đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn quận/huyện để biết và thực hiện nghiêm túc quy định về đăng ký hành nghề.

Sở Y tế yêu cầu Thanh tra phối hợp các phòng chức năng có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh.

 (Kèm văn bản hướng dẫn thực hiện các quy trình).

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác