THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC NGÀY CHỦ NHẬT (đối với Khám và Tiêm ngừa nhi dịch vụ tại khoa Sơ sinh)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC NGÀY CHỦ NHẬT (đối với Khám và Tiêm ngừa nhi dịch vụ tại khoa Sơ sinh)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC NGÀY CHỦ NHẬT (đối với Khám và Tiêm ngừa nhi dịch vụ tại khoa Sơ sinh)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC NGÀY CHỦ NHẬT (đối với Khám và Tiêm ngừa nhi dịch vụ tại khoa Sơ sinh)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC NGÀY CHỦ NHẬT (đối với Khám và Tiêm ngừa nhi dịch vụ tại khoa Sơ sinh)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC NGÀY CHỦ NHẬT (đối với Khám và Tiêm ngừa nhi dịch vụ tại khoa Sơ sinh)
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC NGÀY CHỦ NHẬT (đối với Khám và Tiêm ngừa nhi dịch vụ tại khoa Sơ sinh)

ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC NGÀY CHỦ NHẬT (đối với Khám và Tiêm ngừa nhi dịch vụ tại khoa Sơ sinh)

      Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 bệnh viện Hùng Vương điều chỉnh giờ làm việc của bộ phận khám nhi dịch vụ và tiêm ngừa nhi ngày CHỦ NHẬT như sau:
 
- Tạm ngưng khám CHIỀU - Chủ nhật (từ ngày 11/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.
 
- Tất cả các ngày còn lại làm việc bình thường.
 

Bài viết khác