Thông báo về việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Thông báo về việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Thông báo về việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Thông báo về việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Thông báo về việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19
Thông báo về việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Thông báo về việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19

THÔNG BÁO: tiêm vắc xin ngừa Covid-19 với tất cả PHỤ NỮ MANG THAI (>13 tuần) và PHỤ NỮ ĐANG CHO CON BÚ (<24 tháng) khi đến khám tại bệnh viện Hùng Vương.
+ Áp dụng từ ngày: 6/9/2021
+  Nội dung đăng ký:
   - Phụ nữ mang thai (>13 tuần): đăng ký khám thai (khám thai có thu phí, tiêm ngừa MIỄN PHÍ)
   - Phụ nữ đang cho con bú (<24 tháng, khi đi mang theo giấy chứng sinh, khai sinh của bé hoặc giấy ra viện): đăng ký khám phụ khoa (khám phụ khoa có thu phí, tiêm ngừa MIỄN PHÍ)
***NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG “LINK THƯ MỜI ĐI ĐƯỜNG” SAU NGÀY 5/9/2021, NHƯNG KHÔNG ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG NHƯ THÔNG BÁO NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC KHÁM VÀ TIÊM NGỪA.
+ Hình thức khám:
   - Khám dịch vụ: đăng ký trực tiếp (Làm việc từ Thứ 2 đến CN, riêng CN chỉ khám thai không thực hiện tiêm ngừa)
   - Khám Phòng khám Chuyên gia đặt hẹn qua link sau: http://dkkhambenh.bvhungvuong.vn/ (Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6)
+ Link đăng ký nhận thư mời đi đường để đến bệnh viện: http://dktiemchung.bvhungvuong.vn:81/DK-Tiem-Chung.html
***LƯU Ý:
   1. Mục đích của link là để đăng ký nhận thư mời để đi đường KHÔNG thay thế việc đặt hẹn khám bệnh.
   2. Chỉ tiếp nhận trường hợp khám, tiêm ngừa covid-19 khi có đăng ký qua link thư mời đi đường đúng ngày và đúng thông tin

Bài viết khác