Thông tin bệnh dịch Ebola - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin bệnh dịch Ebola - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin bệnh dịch Ebola - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin bệnh dịch Ebola - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin bệnh dịch Ebola - Bệnh viện Hùng Vương
Thông tin bệnh dịch Ebola - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin bệnh dịch Ebola

Thông tin bệnh dịch Ebola
(13/08/2014 01:59)
  Ngày 8/8/2014 Bộ Y tế đã ban hành kèm theo Quyết định Số: 2968/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Ebola, đồng thời giao cho Hội đồng chuyên môn (thành lập theo Quyết định số 2929/QĐ-BYT ngày 07/8/2014) tiếp tục nghiên cứu, cập nhật hướng dẫn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Ebola phù hợp theo diễn biến của bệnh dịch
   
 
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác