Thông tin dịch bệnh Ebola - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin dịch bệnh Ebola - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin dịch bệnh Ebola - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin dịch bệnh Ebola - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin dịch bệnh Ebola - Bệnh viện Hùng Vương
Thông tin dịch bệnh Ebola - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin dịch bệnh Ebola

Thông tin dịch bệnh Ebola
(26/12/2014 04:51)
Bộ y tế có ban hành QĐ 4600 thay thế cho QĐ 2698 QĐ_BYT ngày 08/08/2014 về:
1. Hướng dẫn điều trị và chẩn đoán bệnh Ebola (ngày 5/11/2014).
2. Quy trình lấy mẫu bệnh phẩm.
3. Hướng dẫn vệ sinh môi trường.
4. Phân tuyến điều trị bệnh Ebola.
Tài về tại đây 
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác