"Thông tin ứng viên" và Hướng dẫn dự tuyển

"Thông tin ứng viên" và Hướng dẫn dự tuyển

"Thông tin ứng viên" và Hướng dẫn dự tuyển

"Thông tin ứng viên" và Hướng dẫn dự tuyển

"Thông tin ứng viên" và Hướng dẫn dự tuyển
"Thông tin ứng viên" và Hướng dẫn dự tuyển

"Thông tin ứng viên" và Hướng dẫn dự tuyển

Bước 1: Ứng viên bấm vào "Download" phía trên

Bước 2: Tải file về máy tính

Bước 3: Thực hiện theo hướng dẫn tại file excel

Bước 4: Gửi về email Tuyển dụng (tccb.bvhungvuong@gmail.com) như thông báo.

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác