"Thương thì không thăm" _ về việc dừng thăm bệnh tại Bệnh viện Hùng Vương kể từ ngày 10/5/2021 - Bệnh viện Hùng Vương

"Thương thì không thăm" _ về việc dừng thăm bệnh tại Bệnh viện Hùng Vương kể từ ngày 10/5/2021 - Bệnh viện Hùng Vương

"Thương thì không thăm" _ về việc dừng thăm bệnh tại Bệnh viện Hùng Vương kể từ ngày 10/5/2021 - Bệnh viện Hùng Vương

"Thương thì không thăm" _ về việc dừng thăm bệnh tại Bệnh viện Hùng Vương kể từ ngày 10/5/2021 - Bệnh viện Hùng Vương

"Thương thì không thăm" _ về việc dừng thăm bệnh tại Bệnh viện Hùng Vương kể từ ngày 10/5/2021 - Bệnh viện Hùng Vương
"Thương thì không thăm" _ về việc dừng thăm bệnh tại Bệnh viện Hùng Vương kể từ ngày 10/5/2021 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

"Thương thì không thăm" _ về việc dừng thăm bệnh tại Bệnh viện Hùng Vương kể từ ngày 10/5/2021

Bệnh viện Hùng Vương xin thông báo kể từ ngày 10/5/2021, mỗi người bệnh chỉ được duy nhất 01 người nhà chăm sóc và hỗ trợ tinh thần.

HMT

Bài viết khác