Tin ảnh _ Sơ kết 6 tháng hoạt động thi đua khen thưởng năm 2020

Tin ảnh _ Sơ kết 6 tháng hoạt động thi đua khen thưởng năm 2020

Tin ảnh _ Sơ kết 6 tháng hoạt động thi đua khen thưởng năm 2020

Tin ảnh _ Sơ kết 6 tháng hoạt động thi đua khen thưởng năm 2020

Tin ảnh _ Sơ kết 6 tháng hoạt động thi đua khen thưởng năm 2020
Tin ảnh _ Sơ kết 6 tháng hoạt động thi đua khen thưởng năm 2020
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Tin ảnh _ Sơ kết 6 tháng hoạt động thi đua khen thưởng năm 2020

Sáng ngày 9/9/2020, bệnh viện Hùng Vương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020, khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong năm 2019

BS.CKII Võ Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn _ báo cáo kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020

BS.CKII Nguyễn Thúy Nga, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ _ đọc các quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện trao Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND Tp.HCM công nhận danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC năm 2019

BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm, P.Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện trao Quyết định 2198/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND Tp.HCM công nhận danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC năm 2019

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện trao Quyết định 599/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 của UNND Tp.HCM công nhận danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC năm 2019 cho Bệnh viện Hùng Vương

TS.BS Phan Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện trao Quyết định 1496/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND Tp.HCM  và tặng BẰNG KHEN do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019)

DS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc bệnh viện trao Quyết định 2199/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND Tp.HCM và tặng BẰNG KHEN do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019)

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết nhận Quyết định 640/QĐ-UBND ngày 12/2/2020 của UBND Tp.HCM công nhận danh hiệu CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ năm 2019

Trao Quyết định 2546/QĐ-SYT ngày 13/5/2020 của Sở Y tế Tp.HCM công nhận danh hiệu CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ năm 2019

Trao Quyết định 1526/QĐ-SYT ngày 17/3/2020 của Sở Y tế Tp.HCM công nhận danh hiệu CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ năm 2019

Trao Quyết định 2199/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND Tp.HCM  và tặng BẰNG KHEN do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019)

Trao Quyết định 2199/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND Tp.HCM  và tặng BẰNG KHEN do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018,2019)

Hoàng Minh Tùng

Bài viết khác