Tin ảnh_Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin ảnh_Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin ảnh_Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin ảnh_Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin ảnh_Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin ảnh_Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin ảnh_Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 18/06/2020 Bệnh viện Hùng Vương đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến tham dự Đại hội là các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy _ Sở Y tế:

- Đ/C Trần Văn Xồi _ Phó Bí thư trường trực Đảng ủy SYT

- Đ/C Phạm Kiều Hưng _ Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy SYT

- Đ/C Nguyễn Anh Dũng _ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ SYT, Cụm phó cụm 7, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc bệnh viện Nhân Dân Gia Định

- Đ/C Phạm Ngọc Nam _ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ SYT, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy

- Đ/C Phạm Đào Minh Tú _ Chánh Văn phòng Đảng ủy

- Đ/C Nguyễn Trần Tú Khanh _ Chuyên viên Ban tổ chức Đảng ủy SYT

- Đ/C Trần Kim Anh _ Bí thư Đảng ủy _ Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái

Các đại biểu đến tham dự đại hội

Chương trình văn nghệ mừng chào mừng đại hội Đảng

Đ/c Hoàng Thị Diễm Tuyết _ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVHV nhận hoa chúc mừng từ Đ/c Trần Văn Xồi _ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy SYT

Đ/c Hoàng Thị Diễm Tuyết nhận hoa chúc mừng từ Đ/c Nguyễn Anh Dũng  _ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Đ/c Hoàng Thị Diễm Tuyết nhận hoa chúc mừng từ Đ/c Trần Kim Anh  _ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái

Đ/c Hoàng Thị Diễm Tuyết nhận hoa chúc mừng từ Đ/c Nguyễn Bảo Trị _ Bí thư Đoàn Thanh niên BVHV

Đ/c Hoàng Thị Diễm Tuyết trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Trần Văn Xồi _ Phó Bí thư trường trực Đảng ủy SYT - Phát biểu chỉ đạo

Đ/c Huỳnh Xuân Nghiêm _ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ BVHV nhiệm kỳ 2015-2020

Đ/c Trương Thị Hồng Nguyệt _ Đoàn thư ký báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện đại hội

Các đồng chí Đảng viên đang đóng góp ý kiến với các dự thảo văn kiện đại hội

Đ/c Phan Thị Hằng _ Ủy viên thường vụ Đảng ủy BVHV, Phó Giám đốc bệnh viện thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội biểu quyết thông qua

Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Hạnh _ Ủy viên BCH Đảng bộ BVHV, Phó Giám đốc bệnh viện thông qua danh sách ứng cử viên BCH Đảng bộ khóa XI 

Đại hội biểu quyết thông qua

Ban kiểm phiếu ra mắt đại hội

Đ/c Đặng Lê Dung Hạnh _ Trưởng ban kiểm phiếu giới thiệu Quy chế & hướng dẫn bầu cử

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ 2020-2025 

Các đồng chí Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ 2020-2025 

Ban kiểm phiếu đang kiểm tra phiếu bầu

Ban chấp hành Đảng bộ bệnh viện lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

Đ/c Trần Văn Xồi _ Phó Bí thư trường trực Đảng ủy SYT chúc mừng các đ/c trúng cử vào Đảng bộ bệnh viện

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác