VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TRAO GIẢI HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MỞ RỘNG LẦN 6 NĂM 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TRAO GIẢI HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MỞ RỘNG LẦN 6 NĂM 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TRAO GIẢI HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MỞ RỘNG LẦN 6 NĂM 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TRAO GIẢI HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MỞ RỘNG LẦN 6 NĂM 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TRAO GIẢI HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MỞ RỘNG LẦN 6 NĂM 2019 - Bệnh viện Hùng Vương
VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TRAO GIẢI HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MỞ RỘNG LẦN 6 NĂM 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TRAO GIẢI HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MỞ RỘNG LẦN 6 NĂM 2019

VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TRAO GIẢI HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MỞ RỘNG LẦN 6 NĂM 2019

Các thí sinh đã  vượt qua 2 vòng thi:

-  Vòng I: Bệnh viện Hùng Vương có 20 bạn được vào

- Vòng II: Bệnh viện Hùng Vương còn 9 bạn được vào

Hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2019,  Vòng chung kết được diễn ra tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. Thành Phố có 9 bạn được vào vòng chung kết, trong đó Bệnh viện Hùng Vương có 2 bạn.

Vượt qua các vòng thi, hôm nay Bệnh viện Hùng Vương đạt 02 giải: 01 giải nhất và 01 giải ba Hội thi điều dưỡng giỏi cấp Thành Phố.

 

TS.BS.Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (thứ 3 từ trái qua) lãnh giải đơn vị có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất

Từ trái qua: ThS.ĐD Võ Thị Ngọc Diệp - Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Hùng Vương, TS.BS.Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.

Các thí sinh từ các Bệnh viện chuẩn bị thi vòng 3

Các cổ động viên đến từ Bệnh viện Hùng Vương

Các cổ động viên, đội văn nghệ đến từ Bệnh viện Hùng Vương chụp hình lưu niệm cùng Giám đốc Bệnh viện.

Các đội đang thi vòng kỹ năng xử lý tình huống

Bệnh viện Hùng Vương nhận giải ba hội thi điều dưỡng giỏi cấp Thành phố mở rộng lần thứ 6 năm 2019

TS. BS. TĂNG CHÍ THƯỢNG - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM (bìa phải) - Trao giải nhất cho Hội thi

Bệnh viện Hùng Vương nhận giải nhất hội thi điều dưỡng giỏi cấp Thành phố mở rộng lần thứ 6 năm 2019

Bệnh viện Hùng Vương chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Y tế

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác