XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 

Lực lượng dân quân tự vệ nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới.Hình minh hoạ

 

Cách đây 85 năm (28/3/1935), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I đã thông qua “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Ngày này đánh dấu mốc son ra đời và trở thành ngày truyền thống của dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam.

Sau khi độc lập, thống nhất, cả nước đi lên CNXH; lực lượng DQTV trong cả nước tiếp tục có bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng. Tổ chức biên chế gọn hơn, nhưng chất lượng được nâng cao, từng bước đổi mới nội dung huấn luyện và phương thức hoạt động gắn chặt với thế trận khu vực phòng thủ, góp phần tích cực cùng quân, dân cả nước từng bước làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ XHCN.

Theo Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội Việt Nam khóa XII, dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác. Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn gọi là dân quân; được tổ chức ở cơ quan, tổ chức gọi là tự vệ. Dân quân tự vệ vừa là dân lại vừa là quân, vừa có nghĩa vụ xây dựng đất nước vừa có nghĩa vụ tham gia bảo vệ Tổ quốc. Là một trong các thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, được tổ chức rộng rãi trong toàn quốc đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự chỉ huy thống nhất của quân đội mà trực tiếp là cơ quan quân sự địa phương các cấp.

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, lực lượng dân quân tự vệ nói riêng là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước ta, nhằm không ngừng tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đó còn là nhân tố quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng khu vực, địa bàn và cả nước.Lực lượng dân quân địa phương, tự vệ các cơ quan, tổ chức được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, đủ sức phối hợp cùng các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực, hòa bình, hợp tác vẫn là dòng chảy chính, song cũng tiềm ẩn những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Do  vậy trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới trong đó coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên các địa bàn chiến lược trọng điểm (đô thị lớn, biên giới, hải đảo). Đi đôi với công tác lãnh đạo, cần tăng cường công tác quản lý đối với lực lượng dân quân tự vệ cả về số lượng, chất lượng. Đổi mới công tác huấn luyện DQTV thông qua việc tổ chức các hội thi, hội thao, diễn tập để nâng cao trình độ năng lực và khả năng phối hợp với lực lượng công an gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tập trung bảo vệ các ngày lễ, tết, xung kích trong vận động quần chúng thực hiện các chính sách của Đảng và nhà nước, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự quận 5, hiện nay lực lượng tự vệ của Bệnh viện Hùng Vương được tổ chức thành 6 tiểu đội thuộc 2 trung đội với 62 cán bộ chiến sĩ. Nòng cốt của lực lượng tự vệ bệnh viện là các nam cán bộ, nhân viên đã qua đào tạo Sĩ quan dự bị, các cựu chiến binh, cựu quân nhân đã được huấn luyện trong môi trường quân ngũ được phân bổ đều ở các khoa phòng. Để đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên và trực tiếp của cấp uỷ và chính quyền cơ sở, Bộ Tư lệnh thành phố đã phê chuẩn Ban Chỉ huy quân sự bệnh viện Hùng Vương gồm Ts.Bs Hoàng Thị Diễm Tuyết, Bí thư Đảng uỷ kiêm Giám đốc bệnh viện là Chính trị viên, BsCKII Huỳnh Xuân Nghiêm, phó Bí thư Đảng uỷ kiêm phó Giám đốc bệnh viện là Chỉ huy trưởng, BsCKII Phạm Quốc Hùng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh là Chính trị viên phó và Ks Nguyễn Trần Trọng Hiếu, phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị là Chỉ huy phó. Nhiệm vụ của đơn vị tự vệ bệnh viện là xung kích trong vận động quần chúng thực hiện các chính sách của Đảng và nhà nước, thường xuyên huấn luyện để đảm bảo an ninh trật tự đối với mục tiêu trực tiếp là Bệnh viện Hùng Vương trước mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn đối với hoạt động của bệnh viện, tính mạng và tài sản của người bệnh cũng như cán bộ nhân viên bệnh viện và sẵn sàng tham gia gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn phường 12. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp vào việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhằm không ngừng tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc nói chung và góp phần xây dựng và phát triển Bệnh viện Hùng Vương nói riêng trong tình hình mới.

Phạm Quốc Hùng

Tháng 3/2020

 

 

Bài viết khác