Giới thiệu phòng kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu phòng kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Giới thiệu phòng kế hoạch tổng hợp

(29/09/2017 10:13)

GIỚI THIỆU

Các hoạt động mũi nhọn của phòng KHTH

SLOGAN PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

"TOÀN TÂM - CHUNG SỨC - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN"

I. Một là phát triển kỹ thuật chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 • Bệnh viện triển khai thực hiện đầy đủ (>95%) các kỹ thuật theo dúng phân tuyến chuyên khoa
 • Không ngừng phát triển và triển khai các kỹ thuật mới, hiện dại lần đầu tiên thực hiện tại bệnh viện
 • Đảm bảo tỷ lệ nhân viên y tế được đào tạo liên tục ít nhất 12 tiết học trở lên trong năm trên 95%
 • Đào tạo nhân sự thực hiện kỹ thuật chuyên môn cao trong bệnh viện và gởi đào tạo trong nước và ngoài nước theo định hướng phát triển chuyên môn sâu của bệnh viện
 • Tổ chức định kỳ các chương trình sinh hoạt khoa học kỹ thuật, hội thảo, bình bệnh án, rút kinh nghiệm chuyên môn... để nâng cao trình trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các nhân viên y tế
 • Tổ chức hội thi chuyên nghiệp cho các bác sĩ tạo động lực học tập và phấn đấu cho nhân viên
 • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
 • Không ngừng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

II. Hai là Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

 • Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
 • Cập nhật và xây dựng mới định kỳ hàng năm các Hướng dẫn điều trị và Quy trình kỹ thuật
 • Tăng cường triển khai  giám sát tuân thủ Hướng dẫn điều trị nội trú và ngoại trú, Quy trình kỹ thuật của các bác sĩ để nâng cao chất lượng trong khám chữa bệnh
 • Tăng cường ứng dụng CNTT tại khoa khám bệnh của bệnh viện
 • Triển khai quy trình báo động đỏ nội và ngoại viện sâu rộng trong toàn viện

III. Và cuối cùng là thực thi đúng các quy định của pháp luật”

 • Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
 • Phổ biến và giám sát các quy định, qui chế Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
 • Nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện về hoạt động KCB BHYT
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Bài viết khác