Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược
Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cam kết - Chiến lược

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ TPHCM và các tỉnh phía nam Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ.

Tầm nhìn

Đến 2025, bệnh viện Hùng Vương trở thành một trong những bệnh viện chuyên sâu về sản phụ khoa có chất lượng hàng đầu của TPHCM, của Việt Nam và có thể sánh vai với các nước trong khu vực.

Cam kết thực hiện

Thân thiện, luôn đồng hành cùng người bệnh, không ngừng cải tiến chất lượng các kĩ thuật chuyên môn và các dịch vụ nhằm đảm bảo điều trị và chăm sóc tốt nhất.

Chiến lược phát triển

- Phát triển chuyên sâu về sản phụ khoa dựa trên y khoa chứng cứ nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản hiệu quả, chất lượng cao.

- Xây dựng môi trường bệnh viện trường học để đào tạo đội ngũ y tế kế thừa

- Xây dựng môi trường làm việc tích cực, đoàn kết và hiệp lực để đồng hành cùng người bệnh.

- Tăng cường nghiên cứu khoa học để hội nhập quốc tế.

Bài viết khác