Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Bệnh viện Hùng Vương về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức các hoạt động trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Học tập suốt đời _ Học tập thông minh để trở thành công dân tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh”.

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019 giúp các đơn vị và đội ngũ công chức viên chức, người lao động tại Bệnh viện Hùng Vương về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, đơn vị.

Trong tuần lễ này sẽ tăng cường cơ hội cho đội ngũ công chức, viên chức ngành y tế thành phố ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn ngành y tế và các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Qua đó đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Thành phố học tập”, “Đô thị thông minh”

Bài viết khác