BAN CHỦ NHIỆM KHOA - Bệnh viện Hùng Vương

BAN CHỦ NHIỆM KHOA - Bệnh viện Hùng Vương

BAN CHỦ NHIỆM KHOA - Bệnh viện Hùng Vương

BAN CHỦ NHIỆM KHOA - Bệnh viện Hùng Vương

BAN CHỦ NHIỆM KHOA - Bệnh viện Hùng Vương
BAN CHỦ NHIỆM KHOA - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Ban chủ nhiệm khoa gồm:

Trưởng khoa:      BS Nguyễn Vũ Mỹ Linh

Phó khoa:            BS Hoàng Thị Thanh Thảo

  BS Trần Bảo Chi

Điều Dưỡng trưởng khoa: HS Phạm Thị Thu Hương

Điều Dưỡng phó khoa:  HS Nguyễn Kim Phượng

Nhân sự:

Bác sĩ: 23

ĐD-HS: 66

TKYK: 03

Hộ lý: 05

Bài viết khác