Báo cáo tài chính năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tài chính năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tài chính năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tài chính năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tài chính năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương
Báo cáo tài chính năm 2022 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tài chính năm 2022

       HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HỒ CHÍ  MINH

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 

 

Ngày tháng
ghi sổ
Ngày tháng
chứng từ
Sổ hiệu chứng từ Diễn giải Số tiền Ghi chú
Thu Chi   Thu  Chi 
4/1/2022 4/1/2022   1 Nguyễn Thanh Tuyền, 1997, Bình Chánh   1,000,000 ng.bệnh
4/1/2022 4/1/2022   2 Viếng đám ma ba chồng nv mất (X.Hương, khoa GPBL)   200,000 h.viên
6/1/2022 6/1/2022   3 Lương chuyên trách tháng 12/2021   6,000,000  
7/1/2022 7/1/2022   4 Viếng đám ma ba ruột nv mất (Thanh Nhã, phòng HCQT)   200,000 h.viên
10/1/2022 10/1/2022   5 Viếng đám ma mẹ ruột nv mất (Thanh Bình, phòng TCKT)   200,000 h.viên
10/1/2022 10/1/2022   6 Viếng đám ma ba ruột nv mất (Ngọc Thủy, phòng TCKT)   200,000 h.viên
10/1/2022 20/1/2022   7 Viếng đám ma em ruột mất (Chị Liễu, Văn phòng hội )   500,000 h.viên
11/1/2022 8/1/2022   8 Lê Thị Hậu, 1981, Long An   1,680,000 ng.bệnh
11/1/2022 10/1/2022   9 Mua thuốc đi từ thiện   4,136,739  
11/1/2022 9/1/2022   10 Thi Theng, 1994, Bình Phước   1,000,000 ng.bệnh
12/1/2022   1   Gia đinh chú Dũng, p10, q6 30,000,000    
13/1/2022 13/1/2022 2   Thùng từ thiện tháng 10,11,12/2021 16,792,000    
13/1/2022   3   Trần Thị Lệ Hằng, quận 1 1,000,000    
13/1/2022   4   Thanh Trúc, quận Tân Phú 1,000,000    
13/1/2022 9/1/2022   11 Mua hoa tươi tặng đại hội đoàn   495,000  
13/1/2022 13/1/2022   12 Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 10,11,12/2021   840,000  
13/1/2022 13/1/2022   13 Mua 10 giỏ quà tặng hội viên khó khăn tết Nhâm Dần   3,000,000  
14/1/2022 13/1/2022   14 Trần Thị Mỹ Phụng, Bình Tân   4,000,000 ng.bệnh
17/1/2022   5   Rút tiền mặt nhập quỹ 30,000,000    
17/1/2022 17/1/2022   15 Tăng Thị Trúc Ly, Bạc Liêu   500,000 ng.bệnh
18/1/2022 18/1/2022   16 Viếng đám ma ba chồng nv mất (Thu Hà, khoa khám Nhũ))   200,000 h.viên
20/1/2022 19/1/2022   17 Thạch Thị Ngọc Bích, 2002, Sóc Trăng   1,000,000 ng.bệnh
20/1/2022 12/01/2022   18 Mua thuốc đi từ thiện Bình Chánh ngày 16/1/2022   3,133,350  
20/1/2022 18/1/2022   19 Mua quà tặng BCH,tổ trưởng, tổ phó hội CTĐ   6,000,000  
21/1/2022 15,17/1/2022   20 Mua thuốc đi từ thiện Bến Tre ngày 19/01/2022   1,125,328  
21/1/2022 18/1/2022   21 Mua 600kg đường tặng 100 bn đón giao thừa và 500bn tại bv Nhân Ái   13,596,000  
21/1/2022 21/1/2022   22 Thường tết cho nhân viên văn phòng hội    6,000,000  
21/1/2022 22/1/2022   23 Ủng hộ bệnh viện Nhân Ái   30,000,000  
24/1/2022 23/1/2022   24 Phát cho 100 bệnh nhân nghèo đêm giao thừa   5,000,000  
25/1/2022 24/1/2022   25 Trương Thị Phượng, 1978, Tiền Giang   3,000,000 ng.bệnh
25/1/2022 21/12/2022   26 Thăm hội viên sanh mổ (Kim Loan, khoa Hậu Phẩu)   200,000 h.viên
26/1/2022 12/01/2022   27 Thăm hội viên sanh mổ (Đoàn T Hiền, khoa Sanh )   200,000 h.viên
7/2/2022 7/2/2022   28 Viếng đám ma mẹ chồng n/v mất ((K.Tiến,HS.A)   200,000 h.viên
8/2/2022 28/01/2022   29 Nguyễn Thị Hồng Tím, p14, quận 8   4,000,000 ng.bệnh
8/2/2022 28/01/2022   30 Nguyễn Thị Thùy Nhiên, 1989, Cần Thơ   2,000,000 ng.bệnh
8/2/2022 29/01/2022   31 Nguyễn Thị Như, 2002, p7, quận 8   2,000,000 ng.bệnh
9/2/2022 9/2/2022   32 Viếng đám ma ba chồng n/v mất ((Thanh, TCKT )   200,000 h.viên
12/2/2022 12/2/2022   33 Vòng cườm viếng đám ma ba ruột n/v mất ( Dung Nghi, khoa Di Truyền)   600,000 h.viên
14/2/2022 11/2/2022 6   Tiền vận động hiến máu ngày 11/2/2022 4,975,000    
14/02/2022 14/02/2022   34 Tiền ăn và nước cho đoàn phục vụ hiến máu ngày 11/02/2022   581,000  
15/2/2022 15/2/2022   35 Lương chuyên trách tháng 01/2022   6,000,000  
18/02/2022 18/02/2022 7   Nguyễn Thị Thanh Trúc, Tân Phú 2,000,000    
22/02/2022 22/02/2022 8   Bs Đặng Lê Dung Hạnh 3,000,000    
23/02/2022 23/02/2022   36 Nguyễn Thị Kim Cương Em, 1986, Củ Chi   3,600,000 ng.bệnh
24/02/2022 24/02/2022   37 Viếng đám ma mẹ chồng nv mất (Hoa Niên, khoa Nhi)   200,000 h.viên
24/02/2022 24/02/2022   38 Viếng đám ma ba ruột nv mất ( Huyền Trân, khoa Nhi )   200,000 h.viên
25/02/2022 19/02/2022   39 Thăm nv sanh mổ (Phương Thảo, khoa Hiếm Muộn )   200,000 h.viên
25/02/2022 25/02/2022   40 Viếng đám ma ba chồng nv mất (Ngọc Hiếu ,phòng TCKT )   200,000 h.viên
1/3/2022 1/3/2022   41 Ép Plastic 25 tờ giấy  khen   150,000  
2/3/2022 2/3/2022   42 Mua thuốc hỗ trợ CTĐ huyện Côn Đảo   3,559,658  
2/3/2022 1/3/2022   43 Thăm n/v nằm viện (Kim Lan,khoa Sanh)   200,000 h.viên
3/3/2022 3/3/2022 9   Khoa phòng nộp tiền hội phí 2022 lần 1 11,500,000    
3/3/2022 3/3/2022   44 Mua thuốc hỗ trợ CTĐ huyện Côn Đảo   16,859,851  
11/3/2022 11/3/2022   45 Lê Thị Thảo, p13, q6   2,000,000 ng.bệnh
14/3/2022 14/3/2022 10   Bs Đặng Lê Dung Hạnh 3,000,000    
14/3/2022 14/3/2022 11   Khoa phòng nộp tiền hội phí lần 2{ từ 07-3 đến 14/3/2022) 19,700,000    
16/3/2022     46 Lương chuyên trách tháng 02/2022   6,000,000  
16/3/2022     47 Nguyễn Ngọc Thúy, 1986, Vĩnh Long   1,000,000 ng.bệnh
18/3/2022 18/3/2022 12   Khoa phòng nộp tiền hội phí lần 3( từ 15-03- đến 18-03-2022) 40,800,000    
18/3/2022 18/3/2022 13   Rút tiền mặt nhập quỹ 40,000,000    
18/3/2022     48 Viếng đám ma mẹ chồng n/v mất (Vũ Thúy ,khoa Sanh )   200,000 h.viên
21/3/2022     49 Huỳnh Thị Tuyết, 1994 , Bình mỹ, Củ Chi   850,000 ng.bệnh
21/3/2022     50 Photo tài liệu đại hội CTĐỏ BV Hùng Vương   590,000  
21/03/2022     51 Mua thuốc đi từ thiện Quảng Khê ngày 26,27/03/2022   1,130,112  
22/03/2022 22/03/2022 14   Mạnh thường quân 2,600,000    
22/03/2022     52 Mua thuốc đi từ thiện Quảng Khê ngày 26,27/03/2022   1,530,000  
22/03/2022     53 Mua thuốc đi từ thiện Quảng Khê ngày 26,27/03/2022   2,074,817  
25/03/2022 25/03/2022 15   Khoa phòng nộp tiền hội phí lần 4(từ 21-03 đến 25-03-2022) 54,300,000    
25/03/2022     54 Viếng đám ma ba chồng n/v mất (Hồng Hạnh, khoa GM Hồi Sức)   200,000 h.viên
25/03/2022     55 Viếng đám ma ba chồng n/v mất ( Thu Hồng, khoa Sản bệnh )   200,000 h.viên
25/03/2022     56 Mua thuốc đi từ thiện ngày 26/32022 tại ĐăK Nông   2,397,197  
25/03/2022     57 Tiền khen thưởng và tổ chức đại hội CTĐỏ nhiệm kỳ 2015-2021   23,500,000  
30/3/2022     58 Phan Ngọc Thùy Dương, 1986, Cần Giờ   1,000,000 ng.bệnh
30/3/2022     59 Viếng đám ma mẹ chồng hội viên mất (Thu Thảo, Sàn Bệnh)   200,000 h.viên
30/3/2022     60 Bồi dưỡng BCH hội CTĐỏ quý I/2022   3,450,000  
30/3/2022     61 Viếng đám ma mẹ ruột hội viên mất (Nguyên Huân, khoa X. Nghiệm)   200,000 h.viên
30/3/2022     62 Mua và in 26 tờ giấy khen CTĐỏ   318,000  
30/3/2022     63 Thaăm cha ruột n/ viên nằm viện (Bích Anh, khoa Sanh )   1,000,000 h.viên
31/3/2022     64 Tiền ăn cho đoàn đi từ thiện Quảng Khê,ĐăK Nông 26,27/3/2022   1,760,000  
31/3/2022     65 Tiền xe chở đoàn đi từ thiện Quảng khê,ĐăK Nông 25 đến 27/3/2022   11,000,000  
31/3/2022     66 Tiền ăn cho đoàn đi từ thiện Quảng Khê,ĐăK Nông 26,27/3/2022   3,410,640  
31/3/2022     67 Mua 07 phần quà lưu niệm   5,249,997  
31/03/2022   16   Khoa phòng nộp tiền hội phí lần 5(từ 28-03 đến 31-03-2022) 13,300,000    
31/3/2022   17   Mạnh thường quân 2,500,000    
4/4/2022 4/4/2022 18   BS Thảo, Dung Nghi ủng hộ hội CTĐ 600,000    
4/4/2022 4/4/2022 19   Thùng từ thiện tháng 01,02,03/2022 13,271,000    
4/4/2022 4/4/2022   68 Bồi dưỡng bv Long Hải tháng 1,2,3/2022   664,000  
4/4/2022 4/5/2022   69 Vận chuyển hàng từ tp HCM đi Bình Định   924,000  
8/4/2022 8/4/2022   70 Mua thuốc đi từ thiện Bình Long   1,326,067  
8/4/2022 8/4/2022   71 Đóng tiền Hội phí năm 2022   2,489,400  
8/4/2022 8/4/2022   72 Tiền điện thoại kỳ 3/2022   327,247  
8/4/2022 8/4/2022   73 Lương chuyên trách tháng 03/2022   3,000,000  
8/4/2022 8/4/2022 20   Hội phí 2022 ,3 hội viên 300,000    
12/4/2022 12/4/2022 21   Lãi tất toán STK 3008000018561300 7,271,392    
12/4/2022 12/4/2022   74 Chi tiền gởi tiết kiệm sổ số SB 4382598   100,000,000  
12/4/2022 12/4/2022   75 Mua thuốc đi từ thiện Bình Long   3,806,188  
12/4/2022     76 Thăm hội viên sanh mổ (Bs Thanh, khoa Sơ Sinh )   200,000 h.viên
13/4/2022 13/4/2022   77 Viếng đám ma ba chồng hôi viên mất (Kiều Chinh, khoa GMHS)   200,000 h.viên
13/4/2022 13/4/2022   78 Viếng đám ma ba ruột hội viên mất (Bích Ngọc, khoa GMHS)   200,000 h.viên
14/4/2022 14/4/2022   79 Mua thuốc đi từ thiện Bình Long   360,549  
14/4/2022 13/4/2022   80 Mua 500kg đường phát quà người ra khám bệnh   10,835,000  
15/4/2022 15/4/2022 22   Bs Nguyễn Thanh Thủy, khoa Hậu Phẩu 1,900,000    
15/4/2022 15/4/2022   81 Mua 1000 gói bột canh tặng quà người ra khám bệnh   3,000,000  
15/4/2022 15/4/2022   82 Viếng đám ma ba ruột hội viên mất (Ngọc Toàn,khoa Cấp Cứu)   200,000 h.viên
15/4/2022 15/4/2022   83 Viếng đám ma ba chồng hôi viên mất (Phạm T Phượng, khoa Cấp Cứu)   200,000 h.viên
15/4/2022 15/4/2022   84 Viếng đám ma ba ruột hội viên mất (Quế Anh,Khám bệnh B )   200,000 h.viên
18/4/2022 18/4/2022   85 Tiền xe chở đoàn đi từ thiện Bình Long   7,020,000  
18/4/2022 18/4/2022   86 Viếng đam ma ba ruột   hội viên mất ( Xuân Thước, khoa GMHS)    200,000 h.viên
18/4/2022 18/4/2022   87 Viếng đám ma mẹ chồng hội viên mất ( Đoan Trinh, khoa GMHS )   200,000 h.viên
09/05/2022 09/05/2022   88 Thăm NV Khoa Sanh Phan Ngọc Hân sanh thường   200,000 h.viên
10/05/2022 10/05/2022 23   Rút tiền ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 30,000,000    
10/05/2022 10/05/2022 24   Mạnh thường quân ủng hộ hội (Quân khu 7-đoàn KT-QP778) 2,000,000    
10/05/2022 10/05/2022   89 Bồi Dưỡng nhà báo tham gia lễ đón nhận huân chương LĐ hạng ba   1,600,000  
10/05/2022 10/05/2022   90 Viếng tang mẹ ruột NV Hồ Thị Ngọc Loan - Khoa Sơ sinh   200,000 h.viên
10/05/2022 10/05/2022   91 Mua hoa tươi tổ chức đón nhận huân chương LĐ hạng ba   300,000  
12/05/2022 12/05/2022 25   Mạnh thường quân quận 5 ủng hộ 1,000,000    
13/05/2022 13/05/2022 26   Tiền vận động hiến máu ngày 13/5/2022 3,000,000    
13/05/2022 13/05/2022 27   BS Vũ Thị Nhung ủng hộ hội CTĐ 5,000,000    
13/05/2022 13/05/2022   92 Mua nước phục vụ hiến máu ngày 13/5/2022   78,000  
13/05/2022 13/05/2022   93 Mua hoa tặng BCH hội CTĐ Nhiệm kỳ 2021-2026   1,500,000  
16/05/2022 16/05/2022 28   Tiền thưởng học tập&làm theo tư tưởng đạo đức HCM 2022 900,000    
16/05/2022 16/05/2022   94 Viếng tang ba ruột NV Đặng Thanh Tâm khoa dược   200,000 h.viên
16/05/2022 16/05/2022   95 Tạm ứng mua thuốc+đường+sữa đi từ thiện Long Điền-Vũng Tàu   20,000,000  
18/05/2022 18/05/2022   96 Mua Bánh phục vụ địa hội CTĐ Nhiệm kỳ 2021-2026   5,700,000  
18/05/2022 18/05/2022   97 Mua quýt xanh phục vụ đại hội CTĐ nhiệm kỳ 2021-2026   1,000,000  
20/05/2022 20/05/2022   98 Hỗ Trợ công tác tổ chức đại hội CTĐ Thành Phố   10,000,000  
23/05/2022 23/05/2022   99 Viếng tang ba ruột NV Trần Bích Anh-Khoa sanh   200,000 h.viên
23/05/2022 23/05/2022   100 Thăm NV Phạm Thị Yến Nhung sanh mổ (Khoa sanh)   200,000 h.viên
23/05/2022 23/05/2022   101 Thăm NV Đỗ Hoàng Yến Phẫu Thuật Cắt ruột thừa   200,000 h.viên
23/05/2022 23/05/2022 29   Quyết toán tạm ứng mua thuốc vật dụng đi từ thiện Long Điền-Vũng Tàu 1,997,863    
24/05/2022 24/05/2022 30   Rút tiền ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 30,000,000    
24/05/2022 24/05/2022   102 Hỗ trợ BN Trương Thuỳ Dương Ngọc hoàn cảnh khó khăn   1,000,000 ng.bệnh
25/05/2022 25/05/2022   103 Tạm ứng mua thuốc + vật dụng đi từ thiện tại Tân Hưng - Long An   15,000,000  
25/05/2022 25/05/2022   104 Viếng tang ba NV Trương Hồng Hải - TCKT   200,000 h.viên
25/05/2022 25/05/2022 31   Tiền hỗ trợ HĐ tuổi trẻ với biển đảo quê hương - cụm HĐ số 2 3,000,000    
26/05/2022 26/05/2022   105 Viếng tang Ba ruột NV Huỳnh Ngọc Phát - CĐHA   200,000 h.viên
26/05/2022 26/05/2022   106 Thăm NV Võ Thị Thanh Thuý phẫu thuật nội soi - Hậu sản A   200,000  
26/05/2022 26/05/2022   107 Thăm NV Huỳnh thuý Vân phẫu thuật nội soi - Hậu sản A   200,000 h.viên
26/05/2022 26/05/2022   108 Hỗ trợ BN Con Xơ Ka Nhi hoàn cảnh khó khăn chụp MRI   2,000,000 ng.bệnh
27/05/2022 27/05/2022   109 Viếng tang mẹ chồng NV Lê Thị Điệp - PTGMHS   200,000 h.viên
30/05/2022 30/05/2022   110 Mua bánh phục vụ lễ nhận huân chương LĐ hạng ba của Hội CTĐ   9,000,000  
31/05/2022 31/05/2022 32   Phạm T. Thanh Thuỷ Ủng hộ hội CTĐ 2,000,000    
31/05/2022 31/05/2022 33   Khoa Hậu Sản A Ủng hộ hội CTĐ 9,500,000    
31/05/2022 31/05/2022   111 Chuyển phát nhanh hồ sơ khám bệnh tại Đơn Dương-Lâm Đồng   24,413  
31/05/2022 31/05/2022   112 Lương chuyên trách tháng 05/2022 - Đỗ Thị Thơ   4,420,000  
31/05/2022 31/05/2022   113 Bổ sung tạm ứng thuốc+gạo đi từ thiện Tân Hưng-Long An   3,361,056  
02/06/2022 02/06/2022   114 Hỗ trợ Xét Nghiệm Cho BN Nguyễn Thị Thiết (Từ Thiện Tại Tân hưng-Long An)   350,000 ng.bệnh
07/06/2022 07/06/2022   115 Viếng Tang Ba Ruột NV Hồ Thanh Tâm Khoa Sanh   200,000 h.viên
07/06/2022 07/06/2022   116 Tiền Điện Thoại Bàn Của Hội CTĐ Số 028.38562310 Tháng 4+5/2022   106,578  
07/06/2022 07/06/2022   117 Viếng Tang Ba Ruột NV Nguyễn Thị Ngọc Hân Khoa PNUB   200,000 h.viên
08/06/2022 08/06/2022 34   Đoàn thanh Niên gửi Tiền HĐ Khám Công Nhân Q4-Kỳ Nghỉ Hồng T6/2022 2,500,000    
09/06/2022 09/06/2022   118 Mua Thuốc Đi Từ thiện Đơn Dương-Lâm Đồng (HĐ 61+3186)   3,660,966  
10/06/2022 10/06/2022 35   Hội Viên Khoa KHHGĐ + Sơ Sinh + PTGMHS + KB + HP + Nội Tiết + Nhóm Thiện Nguyện Tâm Sen và mạnh thường quân 39,000,000    
10/06/2022 10/06/2022   119 Viếng Tang Mẹ Chồng NV Trần Thị Ngọc Dự   200,000 h.viên
10/06/2022 10/06/2022   120 Mua Mì Gói+Nước tương Đi Từ Thiện Đơn Dương-Lâm Đồng (HĐ935+744)   12,728,880  
13/06/2022 13/06/2022   121 Thăm NV Giáp Nguyễn Thảo Ly Khoa Hậu Phẫu Sanh Mổ   200,000  
14/06/2022 14/06/2022   122 Tiền Cơm Sáng +Trưa Cho Đoàn Đi Từ Thiện Đơn Dương-Lâm Đồng (HĐ13)+BD Tài Xế    5,117,000  
14/06/2022 14/06/2022   123 Tạm Ứng Mua Vật Dụng Đi Côn Đảo   20,000,000  
14/06/2022 14/06/2022   124 Tài Trợ Chương Trình Từ Thiện Giải Tennis "Vì Sức Khoẻ Cộng Đồng" Ngày 11/6/2022   2,000,000  
20/06/2022 20/06/2022   125 Viếng Tang Ba Ruột BS Huỳnh Thị Thuý Mai Khoa Cấp Cứu   200,000 h.viên
22/06/2022 22/06/2022 36   Thái Thị Kim Anh Ủng Hộ Mua Lao Kéo Tặng Hội CTĐ Côn Đảo 1,000,000    
22/06/2022 22/06/2022 37   Phan Thị Thanh Xuân Ủng Hộ Hội CTĐ 1,000,000    
22/06/2022 22/06/2022   126 Quyết Toán Chi Bổ Sung Mua Thuốc Từ Thiện Tại Côn Đảo   7,468,075  
23/06/2022 23/06/2022   127 Viếng Tang Mẹ Ruột NV Châu Minh Tâm - Khoa PTGMHS   200,000 h.viên
24/06/2022 24/06/2022 38   Rút tiền ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 40,000,000    
24/06/2022 24/06/2022   128 Tạm Ứng Mau Thuốc Đi Từ Thiện Tại Phú Yên   20,000,000  
27/06/2022 27/06/2022   129 Viếng Tang Mẹ Chồng NV Hứa Thị Kim Loan Khoa Hậu Phẫu   200,000 h.viên
27/06/2022 27/06/2022   130 Mua Hoa Tươi Chúc Mừng BV Từ Dũ Nhận Huân Chương Hạng 2   800,000  
30/06/2022 30/06/2022   131 Thăm NV Chu Thị Hoà Nằm Viện - Khoa Hậu Sản A   200,000 h.viên
01/07/2022 01/07/2022   132 Hỗ Trợ BN Khó Khăn - Huỳnh Thị Cẩm Tiên   2,000,000 ng.bệnh
04/07/2022 04/07/2022   133 Lương Chuyên Trách Tháng 6/2022-Đỗ Thị Thơ   4,420,000  
04/07/2022 04/07/2022   134 Thanh Toán Bổ Sung Tạm Ứng Đi Từ Thiện Tại Phú Yên Ngày 02/7/2022   2,575,573  
05/07/2022 05/07/2022 39   Tiền Thùng Từ Thiện Tháng 4+5+6/2022 17,003,000    
05/07/2022 05/07/2022   135 Bồi Dưỡng Bảo Vệ Long Hải Tháng 4+5+6/2022   850,150  
07/07/2022 07/07/2022   136 Viếng Tang Mẹ KTV Trần Thị Xuân Lan - K.Xét Nghiệm   200,000 h.viên
11/07/2022 11/07/2022   137 Viếng Tang Ba Chồng NV Huỳnh Minh Diễm - K.Xét Nghiệm   200,000 h.viên
11/07/2022 11/07/2022   138 Hỗ Trợ Viện Phí Bé sơ Sinh Hoàn Cảnh Khó Khăn - E/Trần Kim Dự   3,000,000 ng.bệnh
12/07/2022 12/07/2022   139 Hỗ Trợ Viện Phí NV Nguyễn Phạm Trúc My Điều Trị Tại BV Ung Bướu   500,000 ng.bệnh
13/07/2022 13/07/2022   140 Tạm Ứng Mua Thuốc Đi Từ Thiện Tại Tánh Linh - Bình Thuận   10,000,000  
13/07/2022 13/07/2022   141 Thăm NV Phạm Hoàng Minh Tâm Mổ - K.Hậu Sản A   200,000 h.viên
13/07/2022 13/07/2022   142 Hỗ Trợ BN Thông Thị Anh Đào Có hoàn Cảnh Khó Khăn   1,000,000 ng.bệnh
19/07/2022 19/07/2022 40   Hoàn Tiền Tạm Ứng Đi Từ Thiện Tại Tánh Linh - Bình Thuận Ngày 17/7/2022 6,465,048    
22/07/2022 22/07/2022   143 Hỗ Trợ BN Nguyễn Thị Thanh Tâm Có hoàn Cảnh Khó Khăn   1,500,000 ng.bệnh
22/07/2022 22/07/2022   144 Hỗ Trợ BN Sa Mon Có hoàn Cảnh Khó Khăn   1,000,000 ng.bệnh
26/07/2022 26/07/2022   145 Tạm Ứng Mua Thuốc Đi Từ Thiện Tại Đồng Tháp Ngày 30/7/2022   10,000,000  
01/08/2022 01/08/2022   146 Thăm NV Huỳnh Thị Thu Huyền Sanh thường   200,000 h.viên
01/08/2022 01/08/2022 41   Mạnh Thường Quân Phạm Thị Huệ Ủng Hộ Hội CTĐ 1,000,000    
05/08/2022 05/08/2022 42   Tiền Khen Thưởng Hoạt Động Chữ Thập Đỏ Năm 2021 5,960,000    
05/08/2022 05/08/2022   147 Tiền Ăn Sáng Đoàn Đi Từ thiện Tại Tánh Linh-Bình Thuận   475,000  
05/08/2022 05/08/2022   148 Chi Bổ sung Tiền Mua Thuốc Đi Từ Thiện Tại Đồng Tháp Ngày 30/7/2022   2,785,899  
08/08/2022 08/08/2022   149 Cước Bưu Điện gửi 10.000 viên thuốc bổ cho Công Đoàn Tỉnh Khánh Hoà   136,728  
08/08/2022 08/08/2022   150 Thăm NV Bùi Thị Thanh Hồng Mổ Tại TTYT Q5   200,000 h.viên
08/08/2022 08/08/2022   151 Hỗ trợ BN Xiêm Ngọc Hà Hoàn Cảnh Khó Khăn   6,400,000 ng.bệnh
08/08/2022 08/08/2022   152 Hỗ trợ BN Lê Thị Mỹ Nữ Hoàn Cảnh Khó Khăn   1,000,000 ng.bệnh
08/08/2022 08/08/2022   153 Hỗ trợ BN Phạm Thị Thu Tuyết Hoàn Cảnh Khó Khăn   1,000,000 ng.bệnh
10/08/2022 10/08/2022   154 Mua Trà+ Nước Đá Phục vụ Hiến Máu ngày 10/8   100,000  
10/08/2022 10/08/2022   155 Lương Chuyên Trách Tháng 7/2022 - Đỗ Thị Thơ   4,420,000  
10/08/2022 10/08/2022 43   Tiền Vận Động Hiến Máu Ngày 10/8 6,330,000    
12/08/2022 12/08/2022   156 Ép Nhựa Giấy Khen 2021   160,000  
16/08/2022 16/08/2022   157 Tạm Ứng Đi Từ Thiện Tại Thoại Sơn-An Giang Ngày 20/8/2022   10,000,000  
16/08/2022 16/08/2022 44   Chiêm Kim Thoa Hỗ Trợ BN Nghèo Viện Phí Xuất Viện 25,000,000    
17/08/2022 17/08/2022 45   Nguyễn Thị Minh Phương (K.HSA) Ủng Hộ GĐ Y Sĩ Đỗ Thị Thu Hà 1,000,000    
17/08/2022 17/08/2022 46   Lương Bạch Lan (K.HSA) Ủng Hộ GĐ Y Sĩ Đỗ Thị Thu Hà 500,000    
17/08/2022 17/08/2022   158 Thanh Toán Tiền Cước ĐT 38562310 Tháng 6+7/2022   121,728  
18/08/2022 18/08/2022   159 Hỗ Trợ BN Phạm Thị Huế Anh Hoàn Cảnh Khó Khăn   1,000,000 ng.bệnh
18/08/2022 18/08/2022 47   Nguyễn Thị Ngọc Thơ (K.HSA) Ủng Hộ GĐ Y Sĩ Đỗ Thị Thu Hà 500,000    
18/08/2022 18/08/2022 48   Nguyễn Kim Ngân (K.HSA) Ủng Hộ GĐ Y Sĩ Đỗ Thị Thu Hà 500,000    
18/08/2022 18/08/2022 49   Nguyễn Phạm Trúc My (K.HSA) Ủng Hộ GĐ Y Sĩ Đỗ Thị Thu Hà 500,000    
18/08/2022 18/08/2022 50   BN Võ Thị Tuyết Nhung Ủng Hộ Hội CTĐ 1,358,000    
19/08/2022 19/08/2022 51   Võ Thị Kim Liên Ủng Hộ Hội CTĐ 5,000,000    
22/08/2022 22/08/2022   160 Mua Suất Ăn + Nước Uống Cho Đội Lấy Mẫu Ngày Hiến Máu Nhân Đạo 10/8/2022   757,000  
22/08/2022 22/08/2022 52   Hoàn Trả Tạm Ứng Đi Từ Thiện Tại Thoại Sơn-An Giang Ngày 20/8/2022 5,415,440    
23/08/2022 23/08/2022   161 Tạm Ứng Đi Từ Thiện Tại Châu Thành-Trà Vinh Ngày 27/8/2022   15,000,000  
24/08/2022 24/08/2022 53   BN Trần Kim Hoàng Hỗ Trợ BN Khó Khăn 4,000,000    
30/08/2022 30/08/2022 54   Mạnh Thường Quân Ủng Hộ Từ Thiện Tại Bến Tre 9,000,000    
30/08/2022 30/08/2022   162 Chi Bổ sung Tiền Mua Thuốc Đi Từ Thiện Tại Trà Vinh Ngày 27/8/2022   2,764,410  
31/08/2022 31/08/2022   163 Lương Chuyên Trách Tháng 8/2022 - Đỗ Thị Thơ   4,420,000  
31/08/2022 31/08/2022   164 Viếng Tang Ba Ruột NV Phạm Thị Thu Trang - Khám B   200,000 h.viên
31/08/2022 31/08/2022 55   Tiền Khen Thưởng Của UBND Xã Đa Lộc-Châu Thành-Trà Vinh 900,000    
07/09/2022 07/09/2022   165 Viếng Tang Ba Chồng NV Bùi Thị Chí - Khám B   200,000 h.viên
07/09/2022 07/09/2022   166 Tạm Ứng Mua Thuốc - Lồng Đèn Đi Từ Thiện Tại Đại Lộc - Bến Tre   19,000,000  
07/09/2022 07/09/2022   167 Hỗ Trợ Sinh Hoạt Phí BN Danh Thị Mỹ Trân Hoàn Cảnh Khó Khăn   5,000,000 ng.bệnh
08/09/2022 08/09/2022   168 Viếng Tang Ba Ruột NV Phạm Thị Thạch - P.VTTTV Y T   200,000 h.viên
09/09/2022 09/09/2022 56   Rút Tiền Ngân Hàng Nhập Quỹ Tiền Mặt 30,000,000    
09/09/2022 09/09/2022   169 Viếng Tang Mẹ Ruột NV Cao Thị Thuý Bình - Khoa Sanh   200,000 h.viên
09/09/2022 09/09/2022   170 Thăm NV Trần Hồng Thắm Sanh - Khám B   200,000 h.viên
14/09/2022 14/09/2022   171 Thăm NV Dương Hoàng Anh Bệnh Lao   1,000,000 h.viên
15/09/2022 15/09/2022   172 Tạm Ứng Mua Thuốc Từ Thiện Tại Xã Biên Giới Bình Hoà Tây-Mộc Hoá-Long An   10,000,000  
15/09/2022 15/09/2022 57   Hoàn Trả Tạm Ứng Mua Thuốc Đi Từ Thiện Tại Bình Đại-Bến Tre 11,834,507    
16/09/2022 16/09/2022 58   Tiền Thùng Từ Thiện Tháng 7+8+9/2022 17,725,000    
16/09/2022 16/09/2022   173 Bồi Dưỡng Bảo Vệ Long Hải Tháng 7+8+9/2022   886,000  
19/09/2022 19/09/2022   174 Viếng Tang Mẹ Chồng NV Nguyễn Thị Giang - Khoa Dinh Dưỡng TC   200,000 h.viên
21/09/2022 21/09/2022   175 Chi Bổ Sung Tiền Từ Thiện Tại Mộc Hoá - Long An Ngày 18/9/2022   2,595,377  
22/09/2022 22/09/2022   176 Viếng Tang Ba Ruột NV Nguyễn Hồng Ngọc - Khoa Hậu Phẫu   200,000 h.viên
26/09/2022 26/09/2022   177 Viếng Tang Ba Ruột NV Nguyễn Thị Thanh Vân - Khoa Dinh Dưỡng TC   200,000 h.viên
27/09/2022 27/09/2022   178 Hỗ Trợ Viện Phí + Sinh Hoạt Phí Cho BN Hoàn Cảnh Khó Khăn (Lê Thị Kim Hoa)   10,000,000 ng.bệnh
29/09/2022 29/09/2022   179 Thăm NV Trần Trang Đài + Hồ Thị Kim Phụng Sanh - Phòng KHTH   400,000 h.viên
29/09/2022 29/09/2022   180 Cước Dịch Vụ ĐT 028.38562310 Tháng 8/2022   78,206  
03/10/2022 03/10/2022   181 Lương Cán Bộ Chuyên Trách T9/2022-Đỗ Thị Thơ   4,680,000  
03/10/2022 03/10/2022   182 Tạm Ứng Tiền Đi Từ Thiện Tại U Minh-Cà Mau và An Biên-Kiên Giang Ngày 08/10/2022   20,000,000  
07/10/2022 07/10/2022   183 Hỗ Trợ BN Trần Vương Tuyết Nhi Hoàn Cảnh Khó Khăn   3,000,000 ng.bệnh
10/10/2022 10/10/2022   184 Viếng Tang Ba Ruột NV Huỳnh Thị Ngọc Bích - Khoa PT GMHS   200,000 h.viên
10/10/2022 10/10/2022   185 Chi Phí Vé Máy Bay Bs Hùng + CN Nhi P.CTXH Đi Nghệ An Cứu Trợ Người Dân Do Bão Noru   4,974,000  
11/10/2022 11/10/2022   186 Chi Phí Ăn Uống Đoàn Đi Từ Thiện Tại U Minh-Cà Mau Ngày 07+08/10/2022   2,340,000  
11/10/2022 11/10/2022   187 Chi Phí Sửa Chữa Máy Siêu Âm   5,000,000  
11/10/2022 11/10/2022   188 Bổ Sung Chi Phí Khám Từ Thiện Tại Cà Mau và Kiên Giang Ngày 08/10/2022   16,958,296  
11/10/2022 11/10/2022 59   Rút Tiền Ngân Hàng Nhập Quỹ Tiền Mặt 30,000,000    
12/10/2022 12/10/2022 60   A.Bửu Nguyễn (USA)+Nhóm Tình Nguyện Tuyết Hậu Tài Trợ Mua Máy Siêu Âm Di Động Cho Khám Từ Thiện 10,000,000    
13/10/2022 13/10/2022   189 Viếng Tang Ba NV Nguyễn Hoàng Thảo Linh - Khoa Hậu Sản A   200,000 h.viên
13/10/2022 13/10/2022   190 Hỗ Trợ BN Nguyễn Thị Thuỳ Linh Hoàn Cảnh Khó Khăn   5,000,000 ng.bệnh
14/10/2022 14/10/2022   191 Viếng Tang Ba Ruột NV Nguyễn Long - Khoa Dược   200,000 h.viên
14/10/2022 14/10/2022   192 Viếng Tang Ba Ruột HS Nguyễn Thị Mỹ Liên - Khoa Bệnh B   200,000 h.viên
14/10/2022 14/10/2022   193 Viếng Tang Ba Chồng NV Đoàn Thanh Trúc - Khoa Cấp Cứu   200,000 h.viên
17/10/2022 17/10/2022 61   Rút Tiền Ngân Hàng Nhập Quỹ Tiền Mặt 500,000,000    
17/10/2022 17/10/2022 62   Lãi tiền Gửi Tiết Kiệm 100tr Tại Ngân Hàng SCB 16,412,000    
17/10/2022 17/10/2022   194 Viếng Tang Mẹ BS Ngô Sáu - Khoa PTGMHS   200,000 h.viên
17/10/2022 17/10/2022   195 Chi Gửi TK Tại NH Việt Á   500,000,000  
17/10/2022 17/10/2022   196 Thăm NV Trần Thị Bích Lộc Sanh Mổ - Khoa Sanh   200,000 h.viên
18/10/2022 18/10/2022   197 Viếng Tang Ba HS Đỗ Thị Ngọc Hương - Khoa PUNB   200,000 h.viên
20/10/2022 20/10/2022   198 Thăm NV Châu Minh Mẫn Bệnh Sỏi Thận, NV Dương Minh Thư Bênh Gan - Khoa GPBTB   400,000 h.viên
20/10/2022 20/10/2022   199 Hỗ trợ BN Hoàn Cảnh Khó Khăn - Nguyễn Thị Nga   1,500,000 ng.bệnh
20/10/2022 20/10/2022   200 Hỗ trợ BN Hoàn Cảnh Khó Khăn - Lê Thị Thu Thảo   1,000,000 ng.bệnh
21/10/2022 21/10/2022 63   Đoàn CS BVHV, K.PTGMHS, Khám B, K.KHHGĐ Ủng Hộ Chương Trình Sơn La 6,000,000    
24/10/2022 24/10/2022   201 Mua Thuốc Đi Khám Từ Thiện Tại Sơn Hải - Kiên Lương Ngày 22/10/2022   3,748,848  
25/10/2022 25/10/2022   202 Mua hoa Viếng Tang Mẹ Vợ BS Huỳnh Xuân Nghiêm   400,000  
26/10/2022 26/10/2022   203 Hỗ Trợ BN Hoàn Cảnh Khó Khăn - Nguyễn Thị Xể   2,000,000 ng.bệnh
26/10/2022 26/10/2022   204 Mua Bánh Tiếp Đoàn Hội Chữ Thập Đỏ TPHCM Kiểm Tra Công Tác  Năm 2022   771,000  
27/10/2022 27/10/2022   205 Thăm NV Phạm Thị Lan Anh - Khám B  Sanh Thường Tại BVHV   200,000 h.viên
28/10/2022 28/10/2022 64   MTQuân Thủ Đức, Indiana, K.Sanh+PNUB+TCCB+ĐD Ủng Hộ Chương Trình Sơn La 12,800,000    
31/10/2022 31/10/2022 65   MTQuân Q1, K.HSA+BS Ngân Hà, Tuyết Hồng Ủng Hộ Chương Trình Sơn La 22,000,000    
01/11/2022 01/11/2022   206 Hỗ Trợ NV Nguyễn Thị Kim Cúc - K.Sơ Sinh Điều Trị Bệnh Tại BV Chợ Rẫy + Nhiệt Đới   1,000,000 ng.bệnh
02/11/2022 02/11/2022   207 Viếng Tang Ba NV Nguyễn Thị Vân Thảo + Ba Ruột NV Phan Thị Mỹ Loan Khoa Cấp Cứu   400,000 h.viên
02/11/2022 02/11/2022   208 Phí Tham Gia Đoàn Giúp Đồng Bào Bị Thiệt Hại Tại  Quảng Ngãi  +Quảng Nam Ngày 04+06/11/2022   6,000,000  
03/11/2022 03/11/2022   209 Thăm NV Hoàng Lê Quỳnh Anh Sanh Mổ Tại BV Nhân Dân Gia Định   200,000 h.viên
04/11/2022 04/11/2022   210 Thăm NV Phạm Thị Kim Hà, Ng.T. Ngọc Liên, Võ Nguyễn Kim Tuyên Phẫu Thuật - Khoa Cấp Cứu   600,000 h.viên
04/11/2022 04/11/2022   211 Thăm NV Lê Huy Bình Phẫu Thuật Tại BV Chợ Rẫy - P.CĐT   200,000 h.viên
07/11/2022 07/11/2022   212 Lương Cán Bộ Chuyên Trách Tháng 10/2022 - Đỗ Thị Thơ   4,680,000  
08/11/2022 08/11/2022   213 Hỗ Trợ BN hoàn Cảnh Khó Khăn - Huỳnh Ngọc Yến (09116588)   5,000,000 ng.bệnh
09/11/2022 09/11/2022   214 Thăm NV Phạm Thị Thảo Sanh Mổ - Khoa Hiếm Muộn   200,000 h.viên
10/11/2022 10/11/2022 66   Tiền Vận Động Hiến Máu Ngày 09/11/2022 6,300,000    
10/11/2022 10/11/2022 67   MTQ Ủng Hộ chương Trình Sơn La (CTXH, hiếm Muộn, PNNT, PNUB, BV Long Hải) 6,700,000    
11/11/2022 11/11/2022   215 Thăm NV Huỳnh Thị Nhứt Hoa Khoa GPBTB Phẫu thuật Tại BV An Sinh   200,000  
14/11/2022 14/11/2022   216 Mua Suất Ăn + Nước uống phục vụ hiến máu ngày 09/11/2022   931,000  
16/11/2022 16/11/2022   217 Thanh toán cước đt 028.38562310 tháng 9+10/2022   107,044  
16/11/2022 16/11/2022 68   Hoàn Trả Phí Tham Gia Giúp Đồng Bào Tại Quảng Ngãi + Quảng Nam Ngày 04+06/11 2,235,000    
18/11/2022 18/11/2022 69   M.T.Quân K.Di truyền, Khoa K1, BS  Mỹ Linh, K.Sanh, BV Bình Dân, BS Thanh Thuỷ Hậu Phẫu Ủng Hộ Chương Trình Sơn La 28,600,000    
21/11/2022 21/11/2022   218 Viếng Tang Ba Ruột NV Văn Thị Quỳnh Như - P.CTXH   200,000 h.viên
21/11/2022 21/11/2022   219 Cước Gửi 6 Kiện Thuốc Từ An Sơn-Nghệ an Về TPHCM   450,000  
25/11/2022 25/11/2022   220 Mua Que Thử Đường Huyết, Bồi Dưỡng Tài Xế Đi Từ Thiện Tây Ninh Ngày 26/11/2022   600,050  
25/11/2022 25/11/2022   221 Mua Trà Đá Phục Vụ Tổ Chức Kỷ Niệm 76 Năm Thành Lập Chữ Thập Đỏ VN Ngày 23/11   30,000  
30/11/2022 30/11/2022   222 Thăm NV Hồ Thị Trung Hạnh, Lê Thị Ngọc Yến K.CĐHA Sanh Tại BVHV   400,000 h.viên
01/12/2022 01/12/2022   223 Thăm NV Lê Thuý Vy - K.Sơ Sinh Sanh Tại BVHV   200,000 h.viên
05/12/2022 05/12/2022   224 Lương Cán Bộ Chuyên Trách Tháng 11/2022-Đỗ Thị Thơ   4,680,000  
09/12/2022 09/12/2022   225 Mua 500 Giỏ Nhựa Đựng Quà Tặng Đi Từ Thiện Tại Sơn La   2,400,000  
09/12/2022 09/12/2022   226 Thanh Toán 10 Máy Tính Bàn Đợt 2   18,000,000  
09/12/2022 09/12/2022   227 Tiền Ăn Đi Từ Thiện Tây Ninh Ngày 26/11/22+Mua Thuốc Đi Từ Thiện Sơn La   6,006,859  
12/12/2022 12/12/2022   228 Viếng Tang Mẹ Ruột NV Nguyễn Thị Thiên Thanh - Khám B   200,000 h.viên
14/12/2022 14/12/2022   229 Tạm Ứng Đi Từ Thiện Sơn La Ngày 16,17,18/12/2022   30,000,000  
22/12/2022 22/12/2022   230 Chi Tiền Tặng Quà Người Bệnh Đêm Giao Thừa Tết Quý Mão 2023   10,000,000  
22/12/2022 22/12/2022   231 Mua Quà Tặng Cán Bộ + Hội Viên Hoàn Cảnh Khó Khăn Nhân Dịp tết Quý Mão 2023   20,000,000  
25/11/2022 25/11/2022 70   M.T.Quân Ngọc Châu, K.HSB, K.Dinh Dưỡng TC, K.HSA, K.CC, P.HCQT Ủng Hộ Chương Trình Sơn La 8,450,000    
25/11/2022 25/11/2022 71   Anh Trần Hữu Tài Hỗ Trợ BN Khó Khăn 5,000,000    
29/11/2022 29/11/2022 72   Khoa Phụ Nội Nội Tiết Ủng Hộ chương Trình Sơn La 3,550,000    
02/12/2022 02/12/2022 73   Khoa Sản Bệnh, Lan Hương Lê-Dallas Ủng Hộ Chương Trình Sơn La 4,930,000    
09/12/2022 09/12/2022 74   Khoa Hiếm Muộn, Hậu Phẫu, BS Bá Liêm Ủng Hộ Chương Trình Sơn La 13,300,000    
16/12/2022 16/12/2022 75   BS Lý Thanh Xuân, GĐ Triệu Thị Hải Yến ủng Hộ Chương Trình Sơn La 11,000,000    
22/12/2022 22/12/2022 76   Hoàn Trả Tạm Ứng Đi Từ Thiện Tại Phiên Pằn - Sơn La 25,846,040    
26/12/2022 26/12/2022   232 Tạm ứng Mua Thuốc Cho cảnh Sát Biển 4 và Quà Từ Thiện Trà Vinh Ngày 31/12/2022   15,000,000  
26/12/2022 26/12/2022   233 Thăm NV Đoàn Thị Xuân Trinh Điều Trị Tại BV Tai Mũi Họng   200,000 h.viên
27/12/2022 27/12/2022   234 Thăm NV Viên Bạch Lan Châu & Huỳnh T. Thanh Nhàn Khoa PNUB Sanh Mổ Tại BVHV   400,000 h.viên
27/12/2022 27/12/2022   235 Mua 300 Túi Nhựa Đựng Quà Tặng BV Nhân Ái & Từu Thiện Tại Trà Vinh   1,440,000  
28/12/2022 28/12/2022 77   Mạnh Thường Quân Ủng Hộ BN Khó Khăn 10,000,000    
30/12/2022 30/12/2022 78   Tiền Khen Thưởng Tập Thể Điển Hình Dân Vận Khéo Năm 2022 500,000    
30/12/2022 30/12/2022   236 Thăm NV Nguyễn T. Cẩm Giang & Lê T. Kim Hiền Khoa Sơ Sinh - Sanh Mổ Tại BVHV   400,000 h.viên
30/12/2022 30/12/2022   237 Làm Bảng Meca Trao Nhà, Băng Rôn Cho Chuyến Từ Thiện Tại Sơn La   508,000  
30/12/2022 30/12/2022   238 Lương Cán Bộ Chuyên Trách Tháng 12/2022-Đỗ Thị Thơ   4,680,000  
TỔNG CỘNG 1,345,321,290 1,337,616,276  
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác