Báo cáo tài chính quí IV/2015 (tiền mặt) - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tài chính quí IV/2015 (tiền mặt) - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tài chính quí IV/2015 (tiền mặt) - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tài chính quí IV/2015 (tiền mặt) - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tài chính quí IV/2015 (tiền mặt) - Bệnh viện Hùng Vương
Báo cáo tài chính quí IV/2015 (tiền mặt) - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tài chính quí IV/2015 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí IV/2015 (tiền mặt)
(18/03/2016 16:14)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đvt : 1,000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Mục

 

 

Tồn

Phát sinh trong kỳ

Tồn cuối kỳ

 

Dòng

phát

THU

CHI

NỘI DUNG

đầu

NGHIỆP VỤ THU

NGHIỆP VỤ CHI

Tổng cộng

TIỀN MẶT

 

GHI CHÚ

 

sinh

Số phiếu

 

 

kỳ

Tổng

NĐXH

HĐTX

Tổng

NĐXH

HĐTX

11=4+5-8

NĐXH

HĐTX

 

A

0

1

2

3

4

5 (100%)

6 (90%)

7=5-6

8

9

10=8-9

11=12+13

12

13=11-12

14

1

 

 

 

Quí   III/2015 mang sang

 

 

 

 

 

 

 

31,512

21,443

10,069

 

2

01-09

 

223

Giấy dán thùng từ thiện và băng rôn hội nghị CTĐ

31,512

 

 

 

340

 

340

31,172

21,443

9,729

 

3

01-09

81

 

Lê Thị Hoa , p5, quận 8

31,172

500

500

 

 

 

 

31,672

21,943

9,729

 

4

03-09

82

 

Thùng từ thiện tháng 08-2015

31,672

8,402

7,982

420

 

 

 

40,074

29,925

10,149

 

5

03-09

 

224

Lương chuyên trách tháng  08-2015

40,074

 

 

 

4,000

 

4,000

36,074

29,925

6,149

 

6

07-09

 

225

Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 08-2015

36,074

 

 

 

420

 

420

35,654

29,925

5,729

 

7

10-09

 

226

Mua thuốc đi từ thiện Long Hòa, Cần Giờ 12/08/2015

35,654

 

 

 

4,114

4,114

 

31,540

25,811

5,729

 

8

10-09

 

227

Mua thuốc đi từ thiện Long Hòa, Cần Giờ 12/08/2015

31,540

 

 

 

2,005

2,005

 

29,535

23,806

5,729

 

9

13-09

 

228

Mua bánh mì cho đoàn ăn sáng đi từ thiện Cần Giờ 12/09/2015

29,535

 

 

 

750

750

 

28,785

23,056

5,729

 

10

14-09

 

229

Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Long Hòa Cần Giờ 12-09-2015

28,785

 

 

 

2,800

2,800

 

25,985

20,256

5,729

 

11

17-09

83

 

Trần Thị Minh Tâm

25,985

1,000

900

100

 

 

 

26,985

21,156

5,829

 

12

17-09

84

 

Nhan Hòa Hỉ

26,985

1,000

900

100

 

 

 

27,985

22,056

5,929

 

13

17-09

85

 

Trần Thị Trúc Thi

27,985

2,000

1,800

200

 

 

 

29,985

23,856

6,129

 

14

18-09

 

230

Thăm ba n/v nằm viện (Tường Vi, phòng TCKT)

29,985

 

 

 

300

 

300

29,685

23,856

5,829

n/nha h/viên

 

15

18-09

 

231

Viếng đám ma ba n/v mất ( Tuấn , tổ Bảo Trì )

29,685

 

 

 

200

 

200

29,485

23,856

5,629

n/nhà h/viên

16

18-09

 

232

Viếng đám ma ba chồng n/v mất (Hồng Thắm, k.Nhi)

29,485

 

 

 

200

 

200

29,285

23,856

5,429

n/nhà h/viên

17

18-09

 

233

Mua thuốc đi từ thiện Trảng Bàng,Tây Ninh 20/9/2015

29,285

 

 

 

4,580

4,580

 

24,705

19,276

5,429

 

18

18-09

 

234

Mua thuốc đi từ thiện Trảng Bàng,Tây Ninh 20/9/2015

24,705

 

 

 

1,455

1,455

 

23,250

17,821

5,429

 

19

21-09

86

 

Đoàn Thị Thu Hồng, CNTT

23,250

500

500

 

 

 

 

23,750

18,321

5,429

 

20

29-09

 

235

Trương Thị Mai, p10, q6

23,750

 

 

 

764

764

 

22,986

17,557

5,429

bệnh nhân

21

30-09

 

236

Mua lẳng hoa tặng đại hội Đảng Bộ  nhiệm kỳ  2015-2020

22,986

 

 

 

500

 

500

22,486

17,557

4,929

 

22

30-09

87

 

Huỳnh Ngọc Trúc Thanh

22,486

200

200

 

 

 

 

22,686

17,757

4,929

 

23

30-09

88

 

Rút tiền ngân hàng nhập quỹ

22,686

35,000

 

35,000

 

 

 

57,686

17,757

39,929

 

24

30-09

 

237

Mua 1440 và 660kg    đường tặng quà người cao tuổi 1/10/2015

57,686

 

 

 

30,780

17,757

13,023

26,906

0

26,906

 

25

30-09

 

238

 Học bổng em Đặng Tuyết My năm 2015

26,906

 

 

 

1,000

 

1,000

25,906

0

25,906

 

26

30-09

 

239

Chi phí quản lý ban Chấp hành hội CTĐ quý IV/2015

25,906

 

 

 

4,050

 

4,050

21,856

0

21,856

 

27

30-09

 

240

Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Trảng Bàng,T.Ninh 20-09-2015

21,856

 

 

 

6,900

 

6,900

14,956

0

14,956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,602

12,782

35,820

65,158

34,225

30,933

 

 

 

 

 

 

 

 

DIỂN GIẢI CHUNG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tồn quỹ quý III/2015 mang qua :

31,512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thu trong quý

48,602

 

 

( Chi quản lý quí IV: 4,050,000 đồng =  8,33% tổng thu )

 

 

 

 

 

 

 

Tổng chi trong quý

65,158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tồn quỹ  mang qua quý  I/2016:

14,956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác