BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÍ I/2009 - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÍ I/2009 - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÍ I/2009 - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÍ I/2009 - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÍ I/2009 - Bệnh viện Hùng Vương
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÍ I/2009 - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÍ I/2009

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÍ I/2009

 

I.SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Stt

Nội dung hoạt động

Đvt

Tổng cộng

Tại các tỉnh

1

Công tác tổ chức                        Số tổ hội

Tổng số hội viên

Số hội viên mới

Tổ

Người

Người

24

704

7

 

2

Chăm lo hội viên và cán bộ hội

Trị giá

Lượt

VND

169

22.448.000

 

3

Công tác xã hội: ủng hộ miền Trung

VND

10.000.000

10.000.000

4

Hiến máu Nhân đạo

Số người tham gia

Số máu thu được

Riêng loại 350ml và 450ml

Trị giá

Lần

Lượt

Đơn vị

Đơn vị

VND

1

64

70

10

9.100.000

 

5

Khám bệnh từ thiện

Số người được khám, cấp thuốc

Trị giá

Lần

Lượt

VND

4

1.356

96.405.000

4

1.356

96.405.000

6

Hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Trị giá

Riêng nuôi trẻ bỏ rơi

Người

VND

VND

1.662

176.690.000

51.680.000

1.127

61.050.000

7

Tặng quà người nghèo

Trị giá

Người

VND

282

43.000.000

242

35.000.000

8

Phát triển Quỹ hội      

Chuyển 2008 sang

Thu trong quí

Chi trong quý

Chuyển quí II/2009

Riêng Quỹ dự phòng

 

VND

VND

VND

VND

VND

 

126.659.000

80.757.000

98.065.000

109.351.000

50.000.000

 

 

Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo

VND

357.643.000

202.445.000

 

II.NỘI DUNG KHÁC

1.      Tham gia chương trình “Tết vì người nghèo” của thành hội với 166 xuất trị giá 32.000.000 VND

2.      Tổ chức tổng kết phong trào Hiến máu Nhân đạo, công tác Chữ thập đỏ và điển hình “Hoa việc Thiện” năm 2008; thông qua chương trình hoạt động năm 2009

3.      Cử 1 BS tham gia hoạt động khám bệnh từ thiện tại Cam Pu Chia do Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác