Báo cáo tổng hợp 6 tháng đầu năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tổng hợp 6 tháng đầu năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tổng hợp 6 tháng đầu năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tổng hợp 6 tháng đầu năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tổng hợp 6 tháng đầu năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Báo cáo tổng hợp 6 tháng đầu năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tổng hợp 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tổng hợp 6 tháng đầu năm 2013
(06/06/2013 00:01)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

1.    Công tác Tổ chức

1.1. Tổng số Chi, Tổ hội               =  27 (có 2 Chi Hội mới thành lập)

1.2. Tổng số Hội viên                   =  1.023, trong đó ố Hội viên được cấp thẻ là  999

1.3. Số tình nguyện viên               =  200

1.4. Số Hội viên được chăm lo      =  72  nguời, trị giá 31,15 triệu

2.    Công tác Truyền thông

Đã duy trì tốt trang thông tin điện tử hungvuongred.com phục vụ cho các hoạt động tuyên tryền, vận động và kiểm tra, giám sát của Hội, Gửi 06 tin bài cho tờ tin Nhân đạo của thành Hội và phân phối 210 Bản tin Nhân đạo cho các Chi, Tổ hội. Đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào Chữ thập đỏ năm 2012

3.    Công tác Kiểm tra

Số lần kiểm tra = 02 lần. Kiểm tra tài chính Hội và kiểm tra chấp hành Điều lệ Hội

4.    Công tác Nhân đạo Xã hội

4.1. Chương trình Cây Mùa Xuân - chăm lo Tết 2013 cho người nghèo trao 700 suất quà Tết cho các đối tượng trị giá 273 triệu (Campuchia 20 suất = 10 triệu, Ba Tơ - Quảng Ngãi 300 suất = 120 triệu, Sơn Hà - Quảng Ngãi 200 suất = 107 triệu, Củ Chi - TP.HCM 10 suất = 3 triệu, bệnh viện Nhân Ái - Bình Phước 25 suất = 7,5 triệu, hội viên 45 suất = 13,5 triệu, bệnh nhân tại bệnh viện 100 suất = 12 triệu

4.2. Chương trình chăm lo giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ mồ côi bỏ rơi đã cung cấp sữa nuôi trẻ bỏ rơi tại bệnh viện và tặng quà cho trẻ em trị giá 64 triệu đồng

4.3. Chương trình chăm lo cho người già khám bệnh, cấp thuốc cho 1.688 người già tại các địa phương

4.4. Chăm lo giúp đỡ 2.487 lượt người khó khăn tại các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, TP,HCM,  Bình Phước, Bình Thuận, Kon Tum, Quảng Ngãi trị giá 733,28 triệu đồng.

4.5. Cung cấp 20.200 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo trị giá 93 triệu đồng

4.6. Duy trì 3 công trình nhân đạo  trị giá 188,62 triệu đồng

4.7. Chương trình chăm sóc nạn nhân da cam chăm sóc cho 515 đối tượng trị giá 165,2 triệu tại Bình Thuận

5.    Công tác chăm sóc sức khỏe

Tổ chức 17 chuyến công tác khám bệnh từ thiện cho 6.098 lượt người tại các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, TP,HCM,  Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Kon Tum, Quảng Ngãi trị giá 733,28 triệu đồng. Trong đó tại thành phố đã chăm sóc cho 393 lượt người, trị giá 56,665 triệu đồng

6.    Phong trào hiến máu tình nguyện

Tổ chức 2 ngày Hiến máu tình nguyện với 224 người tham gia thu 286 đơn vị máu, trị giá 128,475 triệu đổng

7.    Công tác Tài chính

- Tồn quỹ cuối năm 2012 chuyển qua          = 210.739.000 đồng

- Thu trong 6 tháng đầu năm             = 409.214.000 đồng

- Chi trong 6 tháng đầu năm              = 379.565.000 đồng

- Tồn quỹ chuyển 6 tháng cuối năm   = 240.388.000 đồng

Riêng quỹ Dự phòng                              = 150.000.000 đồng

8.    Tổng hợp chung trong quí

Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo           = 3.055.280.000 đồng

Tổng số đối tượng đã được tác động           = 32.927 người

Nơi nhận:

- Thành Hội (VP báo cáo)

- ĐU, BGĐ (Bs Quân, Bs Trương)

- BTV (Bs Nhung, CN Dung)

- UV.BCH, các tổ Hội

- Lưu

 

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

BS Phạm Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC SỐ LIỆU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

 

I.CÔNG TÁC TỔ CHỨC

 

 

 

 

Tăng

Giảm

Hiện có

 

1

Số Chi, tổ Hội

 

2

 

27

 

2

Số nhân viên tham gia Hội

người

 

 

1.023

 

3

Số hội viên được cấp Thẻ

người

 

 

999

 

4

Số hội viên mới

người

44

 

0

 

5

Tình nguyện viên

người

 

 

200

 

6

Chăm lo cho hội viên khó khan

lượt

 

 

72

 

 

 

VND

 

 

31.150.000

 

II.CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

1

Số buổi tuyên truyền

buổi

 

 

0

 

 

Số người dự

người

 

 

0

 

2

Phát tờ bướm

tờ

 

 

0

 

3

Gửi tin web thành Hội

tin

 

 

6

 

4

Phát hành Bản tin, Thông tin nội bộ

bản

 

 

210

 

III.CÔNG TÁC KIỂM TRA, HUẤN LUYỆN

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

1

Kiểm tra tài chính Hội

lần

 

 

2

 

2

Kiểm tra Điều lệ Hội

lần

 

 

2

 

3

Tổ chức huấn luyện

lần

 

 

0

 

4

Trị giá công tác huấn luyện

VND

 

 

0

 

IV.CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

 

 

 

Tại TP.HCM

Tại các tỉnh

Tổng cộng

 

 

Lượt người được chăm lo

người

14.809

11.444

26.253

 

 

Trị giá công tác xã hội

VND

491.249.000

1.295.851.000

1.787.100.000

 

1

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NHÂN ĐẠO

lượt

14.809

10.929

25.738

 

 

 

VND

491.249.000

1.130.651.000

1.621.900.000

 

1,1

Chăm lo Tết

lượt

155

545

700

 

 

 

VND

28.560.000

244.440.000

273.000.000

 

1,2

TCTX trẻ mồ côi, khuyết tật, người khó khăn

lượt

320

340

660

 

 

 

VND

64.000.000

60.000.000

124.000.000

 

1,3

Chăm lo thường xuyên cho người già

lượt

120

1.568

1.688

 

 

(khám bệnh, cấp thuốc)

VND

 

 

0

 

1,4

TCĐX: thăm, tặng qùa, giúp hỏa hoạn,..

lượt

211

2.276

2.487

 

 

 

VND

69.000

733.211.000

733.280.000

 

1,5

Xây Nhà tình nghĩa

căn

0

0

0

 

 

 

VND

0

0

0

 

1,6

Nhà Tình thương, Sửa chữa nhà

căn

0

0

0

 

 

 

VND

0

0

0

 

1,7

Hỗ trợ vốn sản xuất

hộ

0

0

0

 

 

 

VND

0

0

0

 

1,8

Suất cơm, cháo,.. cho bệnh nhân nghèo

lượt

14.000

6.200

20.200

 

 

 

VND

210.000.000

93.000.000

303.000.000

 

1,9

Học bổng

suất

0

0

0

 

 

 

VND

0

0

0

 

1,10

Giúp nạn nhân thiên tai

suất

0

0

0

 

 

 

VND

0

0

0

 

1,11

Công trình XHNĐ khác

c.trình

3

0

3

 

 

 

VND

188.620.000

0

188.620.000

 

2

CHĂM LO GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN CĐDC

người

0

515

515

 

 

 

VND

0

165.200.000

165.200.000

 

V. CHĂM SÓC SỨC KHỎE

 

 

 

 

Tại TP.HCM

Tại các tỉnh

Tổng cộng

 

 

Lượt người được chăm lo

lượt

393

5.705

6.098

 

 

Trị giá công tác xã hội

VND

56.665.000

1.065.390.000

1.122.055.000

 

1

Khám chữa bệnh tây y miễn phí

lượt

393

5.705

6.098

 

 

 

VND

56.665.000

1.065.390.000

1.122.055.000

 

2

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe khác

lượt

0

0

0

 

 

 

VND

0

0

0

 

VI.PHONG TRÀO HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

1

Tổ chức ngày hiến máu tình nguyện

ngày

 

 

2

 

2

Số đơn vị máu (qui = 250ml/đv)

đơn vị

 

 

286

 

3

Số lượt người tham gia

lượt

 

 

224

 

4

Trị giá

VND

 

 

128.475.000

 

VII.XÂY DỰNG QUỸ HỘI

 

1

Tồn quỹ quí trước chuyển qua

VND

210.739.000

 

2

Thu trong quí

VND

409.214.000

 

3

Chi trong quí

VND

379.565.000

 

 

Riêng chi phí quản lý chương trình

VND

9.300.000

 

4

Chuyển qua quí sau

VND

240.388.000

 

 

QUỸ DỰ PHÒNG

VND

150.000.000

 

 

TỔNG GIÁ TRỊ HOẠT ĐỘNG

VND

3.055.280.000

 

 

TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG

 

32.927

 

 

GIÁ TRỊ NHÂN ĐẠO BÌNH QUÂN

VND

2.986.588

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác