Báo cáo tổng hợp quí 1 năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tổng hợp quí 1 năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tổng hợp quí 1 năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tổng hợp quí 1 năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tổng hợp quí 1 năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Báo cáo tổng hợp quí 1 năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Báo cáo tổng hợp quí 1 năm 2013

Báo cáo tổng hợp quí 1 năm 2013
(13/03/2013 22:02)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

----------------------------------------

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUÍ I/2013

I.CÔNG TÁC TỔ CHỨC

 

 

 

Tăng

Giảm

Hiện có

1

Số Chi, tổ Hội

 

2

 

27

2

Số nhân viên tham gia Hội

người

 

 

1.023

3

Số hội viên được cấp Thẻ

người

 

 

904

4

Số hội viên mới

người

44

 

44

5

Tình nguyện viên

người

 

 

200

6

Chăm lo cho hội viên khó khăn

lượt

 

 

54

 

 

VND

 

 

18.900.000

II.CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

 

 

Cộng

1

Số buổi tuyên truyền

buổi

 

 

0

 

Số người dự

người

 

 

0

2

Phát tờ bướm

tờ

 

 

0

3

Gửi tin web thành Hội

tin

 

 

3

4

Phát hành Bản tin, Thông tin nội bộ

bản

 

 

120

III.CÔNG TÁC KIỂM TRA, HUẤN LUYỆN

 

 

 

 

 

Cộng

1

Kiểm tra tài chính Hội

lần

 

 

1

2

Kiểm tra Điều lệ Hội

lần

 

 

1

3

Tổ chức huấn luyện

lần

 

 

0

4

Trị giá công tác huấn luyện

VND

 

 

0

IV.CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

 

 

Tại TP.HCM

Tại các tỉnh

Tổng cộng

 

Lượt người được chăm lo

người

14.809

2.944

17.753

 

Trị giá công tác xã hội

VND

399.392.560

858.182.440

1.257.575.000

1

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NHÂN ĐẠO

lượt

14.809

2.944

17.753

 

 

VND

399.392.560

858.182.440

1.257.575.000

1,1

Chăm lo Tết

lượt

155

545

700

 

 

VND

28.560

272.971.440

273.000.000

1,2

TCTX trẻ mồ côi, khuyết tật, người khó khăn

lượt

320

0

320

 

 

VND

64.000.000

0

64.000.000

1,3

Chăm lo thường xuyên cho người già

lượt

120

773

893

 

(khám bệnh, cấp thuốc)

VND

 

 

 

1,4

TCĐX: thăm, tặng qùa, giúp hỏa hoạn,..

lượt

211

1.626

1.837

 

 

VND

69.000

565.211.000

565.280.000

1,5

Xây Nhà tình nghĩa

căn

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1,6

Nhà Tình thương, Sửa chữa nhà

căn

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1,7

Hỗ trợ vốn sản xuất

hộ

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1,8

Suất cơm, cháo,.. cho bệnh nhân nghèo

lượt

14.000

0

14.000

 

 

VND

210.000.000

0

210.000.000

1,9

Học bổng

suất

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1,10

Giúp nạn nhân thiên tai

suất

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1,11

Công trình XHNĐ khác

c.trình

3

0

3

 

 

VND

125.295.000

20.000.000

145.295.000

2

CHĂM LO GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN CĐDC

người

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

V. CHĂM SÓC SỨC KHỎE

 

 

 

Tại TP.HCM

Tại các tỉnh

Tổng cộng

 

Lượt người được chăm lo

lượt

240

3.279

3.519

 

Trị giá công tác xã hội

VND

28.125.000

575.510.000

603.635.000

1

Khám chữa bệnh tây y miễn phí

lượt

240

3.279

3.519

 

 

VND

28.125.000

575.510.000

603.635.000

2

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe khác

lượt

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

VI.PHONG TRÀO HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

 

 

 

 

 

Cộng

1

Tổ chức ngày hiến máu tình nguyện

ngày

 

 

1

2

Số đơn vị máu (qui = 250ml/đv)

đơn vị

 

 

184

3

Số lượt người tham gia

lượt

 

 

147

4

Trị giá

VND

 

 

82.800.000

VII.XÂY DỰNG QUỸ HỘI

1

Tồn quỹ quí trước chuyển qua

VND

210.739.000

2

Thu trong quí

VND

307.385.000

3

Chi trong quí

VND

258.922.000

 

Riêng chi phí quản lý chương trình

VND

4.650.000

4

Chuyển qua quí sau

VND

259.202.000

 

QUỸ DỰ PHÒNG

VND

150.000.000

 

TỔNG GIÁ TRỊ HOẠT ĐỘNG

VND

1.949.410.000

 

TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG

 

21.751

 

GIÁ TRỊ NHÂN ĐẠO BÌNH QUÂN

VND

1.905.582

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác