Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp và lắp đặt rèm che y tế cho Khoa Nhũ, Khoa Hậu Sản B tại tòa nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp và lắp đặt rèm che y tế cho Khoa Nhũ, Khoa Hậu Sản B tại tòa nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp và lắp đặt rèm che y tế cho Khoa Nhũ, Khoa Hậu Sản B tại tòa nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp và lắp đặt rèm che y tế cho Khoa Nhũ, Khoa Hậu Sản B tại tòa nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp và lắp đặt rèm che y tế cho Khoa Nhũ, Khoa Hậu Sản B tại tòa nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương
Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp và lắp đặt rèm che y tế cho Khoa Nhũ, Khoa Hậu Sản B tại tòa nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp và lắp đặt rèm che y tế cho Khoa Nhũ, Khoa Hậu Sản B tại tòa nhà Cát Tường

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác