Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá Sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm nhũ tầng trệt toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá Sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm nhũ tầng trệt toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá Sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm nhũ tầng trệt toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá Sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm nhũ tầng trệt toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá Sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm nhũ tầng trệt toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương
Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá Sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm nhũ tầng trệt toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá Sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm nhũ tầng trệt toà nhà Cát Tường

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác