Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá sửa chữa thang máy Thiên Nam tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác