Cài đặt BLUEZONE, chặn đà Covid

Cài đặt BLUEZONE, chặn đà Covid

Cài đặt BLUEZONE, chặn đà Covid

Cài đặt BLUEZONE, chặn đà Covid

Cài đặt BLUEZONE, chặn đà Covid
Cài đặt BLUEZONE, chặn đà Covid

Cài đặt BLUEZONE, chặn đà Covid

CÀI ĐẶT BLUEZONE, CHẶN ĐÀ COVID

Quốc Hùng

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn ngành Y tế thành phố tại công văn 220/CĐNYT-TG về việc tổ chức thực hiện công văn 850/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động nhằm thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại các cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là cuộc họp ngày 02/8/2020, trong đó có chỉ đạo “triển khai nhanh nhất trên phạm vi toàn quốc việc cài đặt ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm”, Công đoàn bệnh viện đã tổ chức tuyên truyền đến toàn thể công đoàn viên và cán bộ nhân viên về tầm quan trọng của việc “ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần - Bluezone” trên điện thoại thông minh nhằm giảm thiểu lây lan trong cộng đồng, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường và tổ chức “Tuần lễ ra quân” hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone ở tất cả các tổ Công đoàn. Tới ngày 25/8/2020, toàn thể công đoàn viên và cán bộ nhân viên tại các khoa phòng đã hoàn thành cài đặt ứng dụng Bluezone.

Một số hình ảnh công đoàn viên và cán bộ nhân viên thực hiện cài đạt Bluezone:

Bài viết khác