Chi hỗ trợ trong tháng 01 năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 01 năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 01 năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 01 năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 01 năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương
Chi hỗ trợ trong tháng 01 năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 01 năm 2015

CHI H TR TRONG THÁNG 01/2015

Stt

Ngày

Họ tên và đa chỉ người hỗ tr

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá

Tổng

 

 

 

22,142,000

 

          -  

22,142,000

1

13-01

Tiền tết cho 100 phần bộ đội biên phòng và 01 phần cho 4 chị em mồ côi1

10,500,000

 

 

10,500,000

2

22-01

Lê Th M, p2, qun 10,

445,000

 

 

445,000

3

28-01

Lê Th Năm, 1952, 195/31 Trn Văn Đang, p11, qun 3

282,000

 

 

282,000

4

28-01

Viếng đám ma mẹ chồng mt (Thanh Thùy phòng TCKT)

200,000

 

 

200,000

5

29-01

Mua 10 thùng bánh gạo Nhật tặng quà b/n nghèo Nhân Ái và hội viên KK

2,900,000

 

 

2,900,000

6

29-01

Thăm hội viên nằm viện ( Sa Bi Th, Pan Pacific )

1,300,000

 

 

1,300,000

7

29-01

Thăm hội viên nằm viện (H Thị Tuyết , Pacific )

800,000

 

 

800,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác