Chi hỗ trợ trong tháng 02 năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 02 năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 02 năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 02 năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 02 năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương
Chi hỗ trợ trong tháng 02 năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 02 năm 2015

CHI H TR TRONG TRONG THÁNG 02/2015

Stt

Ngày

Họ tên và đa chỉ người hỗ tr

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá

Tổng

 

 

 

17,700,000

 

          -  

17,700,000

1

04-02

Ủng hộ hội CTĐ TP chăm lo tết cho người nghèo

10,000,000

 

 

10,000,000

2

06-02

Thăm hội viên nằm viện (n/v khoa KHGĐ)

500,000

 

 

500,000

3

06-02

Thăm nhân viên nằm viện (nhs Tuyết , khoa Phụ khối U )

1,300,000

 

 

1,300,000

4

11-02

Tiền tết cho 100 phần cho b/n nghèo đón giao thừa tại bệnh viện

5,000,000

 

 

5,000,000

5

12-02

Thăm nhân viên nằm viện ( anh Cao, tổ Bảo Trì )

500,000

 

 

500,000

6

12-02

Viếng đám ma ba ruột n/v mất ( bs Mai An ,khoa Sản Bệnh )

200,000

 

 

200,000

7

27-02

Viếng đám ma mẹ chồng n/v mất (nhs Hoa. Khám bệnh A )

200,000

 

 

200,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác