Chi hỗ trợ trong tháng 02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương
Chi hỗ trợ trong tháng 02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2012

TỔNG HỢP HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG NGHÈO THÁNG 02/2012

 
 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người nhận hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá hàng

Tổng trị giá

GHI -CHÚ

 

 

 

 

 

2,795,000

 

0

2,795,000

 

 

1

15-02

65

Châu Thị Vấn, 1993, Lương Hòa, Bến Lức Long An

1,000,000

 

 

1,000,000

 

 

2

17-02

68

Nguyễn Trong Sa

500,000

 

 

500,000

 

 

3

17-02

69

Hứa Thị Hết

272,000

 

 

272,000

 

 

4

21-02

71

Nguyễn Thị Lành, 1984, ấp 4 ,Bình Hưng Hòa, Bình Tân

723,000

 

 

723,000

 

 

5

24-02

72

Viếng đám ma mẹ chồng (HL Lê Thị Tuyết Ánh phòng mổ A)

300,000

 

 

300,000

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác