Chi hỗ trợ trong tháng 10 năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 10 năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 10 năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 10 năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 10 năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Chi hỗ trợ trong tháng 10 năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 10 năm 2013

CHI H TR TRONG THÁNG 10/2013

Ngày

Số

Họ tên và đa chỉ người hỗ tr

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá

Tổng

 

 

 

5,090,000

 

  16,000,000

21,090,000

03-10

1

Lê Th Phúc, 1977, Hc Môn

890,000

 

 

890,000

04-10

2

Viếng đám ma ba ruột Bs Phú, ( khoa Xét Nghiệm ) mất

300,000

 

 

300,000

04-10

3

Viếng đám ma ba chồng ( nhs Thu Ba, khoa Hiếm Muộn ) mt

300,000

 

 

300,000

14-10

4

Viếng đám ma ba ruột  (Phương Hảo, phòng TCKT ) mất

300,000

 

 

300,000

14-10

5

Ma Liêu, 52 thôn 1, Tà In , Đc Trng, Lâm Đng

500,000

 

 

500,000

15-10

6

Lương Th Phng, 1973, Th Nt, Cn Thơ

500,000

 

 

500,000

15-10

7

Thăm nhân viên nằm viện (nhs Lắm, khoa sanh B)

1,000,000

 

 

1,000,000

 

8

Thị Màu, 1986, 125 kênh Lộc A, quận Tân Bình

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

               200,000

200,000

 

9

Nguyễn Thị Hoa, 1977, 84B Tỉnh Lộ 15, Phú Trung, Phú Hòa Đông, Củ Chi

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

               200,000

200,000

 

10

 Vũ Thị Ngọc Ánh, 1984, 92/5 Tạ Đức Kiểm, Tân Tiến, XT Đông, H. Môn

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

               200,000

200,000

 

11

Trần Kim Phụng, 1997, A5/6 ấp 1 Nguyễn Cửu Phát, Tân Kiên, B.Chánh

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

               200,000

200,000

 

12

Lê Thị Ngọc Trưng, 1990, 61 Huỳnh Việt Thanh, Tân Thạnh, Long An

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

               200,000

200,000

 

13

Phạm Thị Cúc, 1976, 45 Nguyễn Thị Lắng, Tân Phú Trung, Củ Chi

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

               200,000

200,000

 

14

Phạm Thị Hồng Sinh, 1974, 42B ấp Rạch Đào, Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An <

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác