Chi hỗ trợ trong tháng 5/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 5/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 5/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 5/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 5/2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Chi hỗ trợ trong tháng 5/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 5/2010

CHI HỖ TRỢ TRONG THÁNG 5/2010

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người nhận hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá hàng

TỔNG TRỊ GIÁ

               

 

 

 

 

11,029,000

 

3,496,000

14,525,000

1

04-5

133

Sen Thị Hồng Gấm

124,000

 

 

124,000

2

05-5

134

Ngô Thị Quyền Trang

500,000

 

 

500,000

3

05-5

135

Lê Hoàng Yến Thủy

500,000

2 hộp sữa non tháng

400000

900,000

4

05-5

136

Gia đình h/v Hoàng Ngọc Bích

150,000

Viếng

 

150,000

5

10-5

138

Ngô Thị Châu Báu

215,000

 

 

215,000

6

12-5

140

Trần Thị Ngọc Lan

890,000

 

 

890,000

7

14-5

143

Nguyễn Thị Hoàng Phượng

500,000

2 hộp sữa non tháng

400000

900,000

8

14-5

145

Nguyễn Thị Hiệp

500,000

2 hộp sữa non tháng

400000

900,000

9

14-5

146

Thi Thanh Đa

500,000

2 hộp sữa non tháng

400000

900,000

10

18-5

147

Thạch Thị Na Lin

2,000,000

 

 

2,000,000

11

21-5

148

Thạch Thị Na Lin

5,000,000

 

 

5,000,000

12

24-5

 

Trần Thị Tuyết Hạnh

 

1 thùng sữa 90g

948000

948,000

13

24-5

 

Đỗ Ngọc Hương

 

1 thùng sữa 90g

948000

948,000

14

26-5

 

Gia đình h/v Vũ Thị Nhung

150,000

 

 

150,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác