Chương trình hoạt động năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình hoạt động năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình hoạt động năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình hoạt động năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình hoạt động năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Chương trình hoạt động năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình hoạt động năm 2013

Chương trình hoạt động năm 2013
(19/01/2013 02:19)

CHƯƠNG TRÌNH

HOẠT ĐỘNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

VÀ PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2013

I.NHẬN ĐỊNH CHUNG

Mặc dù có nhiều khó khăn phát sinh vượt xa dự báo do tình hình KTXH chung và tình trạng quá tải trầm trọng trong hoạt động chuyên môn tại bệnh viện song nhờ nỗ lực của Ban chấp hành và sự đồng tâm, chung tay của các hội viên, tình nguyện viên, các tập thể và cá nhân trong và ngoài bệnh viện nên năm 2012, hoạt động Hội và phong trào hiến máu tình nguyện vẫn giữ được kết quả khả quan như năm 2011, tiếp tục là Đơn vị Xuất sắc và dẫn đầu khối các đơn vị trực thuộc về công tác xã hội nhân đạo và phong trào hiến máu tình nguyện.

Với dự kiến tình hình phát triển KTXH chung cũng như tình hình thực tế tại bệnh viện trong năm 2013 sẽ còn nhiều thách thức nên hoạt động Chữ thập đỏ và phong trào Hiến máu tình nguyện trong năm 2013 sẽ có những thuận lợi và khó khăn chủ yếu sau:

Thuận lợi cơ bản là hoạt động đã tương đối đi vào nề nếp, được sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy-Ban Giám đốc và sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, nhân viên Hội đã khẳng định được vai trò của mình tại bệnh viện và trong cộng đồng, trong đó chủ yếu là hoạt động chăm lo bệnh nhân nghèo, nuôi dưỡng trẻ bỏ rơi, hiến máu nhân đạo và khám bệnh từ thiện cho đồng bào nghèo. Những kết quả trong năm 2012 tiếp tục tạo được niềm tin để thu hút sự quan tâm ủng hộ của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài bệnh viện đối với các nội dung chương trình hoạt động của Hội trong năm 2013.

Khó khăn chính trong hoạt động của năm 2013 là khả năng vận động các nguồn lực để tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng sẽ giảm sút đáng kể do bản thân các đơn vị có quan tâm đến công tác từ thiện nhân đạo cũng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của chính đơn vị mình. Mặt khác, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các đối tượng nghèo trong xã hội sẽ bị tăng thêm khó khăn, vì vậy số lượng bệnh nhân cần hỗ trợ tại bệnh viện và số lượng các đối tượng nghèo ngoài cộng đồng có nhu cầu cần được chia sẻ cũng sẽ tăng lên, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, đồng bào dân tộc ở các khu vực miền Trung Tây nguyên, miền Đông và miền Tây Nam bộ là khu vực Hội được giao nhiệm vụ giúp đỡ, chia sẻ.

Như vậy nhận định chung cho năm 2013 sẽ là khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi phải có những giải pháp, nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

II.MỤC TIÊU

1.     Tiếp tục củng cố tổ chức Hội, mở rộng liên kết với các đối tác, đơn vị bạn và tăng cường hoạt động văn phòng. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ do thành Hội giao, ưu tiên cho các hoạt động trực tiếp tại cộng đồng và tại bệnh viện

2.     Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động Hội để thiết thực tham gia có hiệu quả vào phong trào thi đua chung của toàn bệnh viện

3.     Chú trọng công tác xây dựng và vận động phát triển quỹ Hội 

III. GIẢI PHÁP CHÍNH

1.     Phát huy tốt vai trò của tập thể và cá nhân thành viên trong Ban Chấp hành, hệ thống Chi, tổ Hội trong nỗ lực tăng cường hoạt động Hội. Tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác trong phối hợp thực hiện các chương trình hướng về cộng đồng trên cơ sở cân đối hợp lý giữa nhiệm vụ xã hội và nhiệm vụ chính trị xã hội

2.     Kết hợp tốt giữa hoạt động Chữ thập đỏ, phong trào Hiến máu tình nguyện với hoạt động xã hội nhân đạo của Đoàn Thanh niên, Công đoàn và Hội Cựu Chiến binh, kết hợp thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, một địa chỉ nhân đạo” với làm theo tấm gương đạo đức, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc vận động chỉnh đốn về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, phong trào tự rèn luyện của đoàn viên  

3.     Đẩy mạnh tuyên truyền và thu hút sự ủng hộ của các đơn vị, cá nhân đối với hoạt động của Hội thông qua website và các phương tiên thông tin đại chúng. Chú trọng thực hiện công tác thi đua thực hiện nhiệm vụ đối với các tổ Hội và hội viên.

4.     Tập trung các nguồn lực để thực hiện 3 hoạt động trọng tâm là chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ bỏ rơi, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khám bệnh ngoại viện và hiến máu tình nguyện; ưu tiên triển khai các chương trình vì cộng đồng tại các địa bàn trọng điểm khó khăn về KTXH, địa bàn biên giới, hải đảo và miền Trung, Tây nguyên

5.     Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về thu chi tài chính, tiếp nhận, cấp phát hàng hóa theo hướng công khai hóa và tuân thủ các qui định, hướng dẫn có liên quan của Nhà nước và tổ chức Hội cấp trên 

IV.CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU

1.Công tác tổ chức:

1.1 Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các Chi tổ Hội. Duy trì chế độ hội họp theo qui định và đảm bảo quy chế hoạt động

1.2 Thành lập các Chi hội trực thuộc để đảm bảo nguyên tắc hoạt động chung

1.3 Đảm bảo chế độ thông tin, thống kê và báo cáo theo qui định của cấp trên

1.4 Kịp thời chăm lo cho hội viên về tinh thần và vật chất

1.5 Tổ chức hội nghị tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến

1.6 Cấp phát thẻ hội viên đạt 100%, thực hiện tốt công tác thu hội phí

2.Công tác tuyên truyền vận động:

2.1 Tổ chức tuyên truyền các nội dung công tác Hội và tuyên truyền các giá trị nhân đạo bằng tài liệu cho các tổ, qua “Thông tin nội bộ”, bản tin công tác xã hội và qua website. Tập trung tuyên truyền trong các dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Chữ thập đỏ 8/5, ngày Thế giới tôn vinh Người hiến máu 14/6, ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11

2.2 Vận động hội viên, nhân viên, tình nguyện viên tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng như tham gia Hiến máu nhân đạo, tham gia khám bệnh tặng quà cho đồng bào nghèo,…

2.3 Vận động kinh phí xây dựng 2 căn nhà Tình thương hoặc công trình nhân đạo trị giá tương đương 50 triệu đồng tại các quận huyện và các tỉnh ( 1 công trình tại quận huyện)

2.4 Phát triển website của Hội và tham gia trao đổi thông tin qua website của Hội, của Trung tâm Hiến máu và các kênh thông tin liên quan. Tranh thủ sự ủng hộ của các phương tiện thông tin đại chúng đối với hoạt động Hội

2.5 Vận động các đơn vị phối hợp tham gia các chương trình hướng về cộng đồng theo hình thức liên tịch, hợp tác bằng nhân lực, hiện vật, kinh phí

2.6 Tổ chức tập huấn về điều lệ Hội cho mạng lưới các tổ Hội

3.Công tác chức năng nghiệp vụ:

3.1 Có hình thức chăm lo cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh, khi có việc hiếu và trong các dịp lễ tết,… tạo điều kiện cho hội viên vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và có điều kiện tham gia tốt công tác Hội.

Các dịp tổ chức chăm lo cho hội viên:

·       Ngày Thày thuốc Việt Nam 27/02: phối hợp với Công đoàn chăm lo cho nhân viên của bệnh viện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

·       Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6: hỗ trợ cho hội viên có con bị bệnh, khuyết tật,…

·       Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7: hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn mà bản thân là thương binh, bệnh binh hay gia đình thương binh, liệt sĩ

·       Ngày Quốc tế người Cao tuổi 01/10: chăm lo cho người cao tuổi là Cha Mẹ  của hội viên

·       Ngày Khuyến học Việt Nam 02/10: khen thưởng động viên cho con hội viên có thành tích học tốt (thi đậu đại học điểm cao)

·       Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12: hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn là cựu quân nhân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong

·       Tết Nguyên đán: hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

·       Khi gia đình hội viên có việc hiếu, Chi tổ Hội chủ động tổ chức thăm hỏi, phúng viếng sau đó quyết toán lại với Hội, định mức 300.000đ/trường hợp

·       Trường hợp hội viên bị bệnh, tai nạn phải nằm viện, Chi tổ Hội chủ động tổ chức thăm hỏi sau đó quyết toán lại với Hội, định mức 200.000đ/trường hợp

Các trường hợp được hỗ trợ sẽ do các Chi tổ Hội đề nghị và tổ chức xét chọn tùy hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của từng trường hợp cũng như khả năng đáp ứng kinh phí của Hội, ưu tiên những trường hợp hội viên tham gia tích cực trong phong trào Hội.  

3.2 Quan tâm hỗ trợ đối với cán bộ Hội các cấp và hội viên tích cực tham gia phong trào trong các dịp lễ tết cũng như các trường hợp đột xuất. Hình thức và mức hỗ trợ do Ban Thường vụ quyết định

3.3 Hỗ trợ bằng các hình thức phù hợp đối với bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện để họ có điều kiện sớm phục hồi sức khỏe. Vận động các nguồn tài trợ để nuôi dưỡng trẻ bỏ rơi tại bệnh viện.

Phối hợp cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện đi thăm tặng quà cho bệnh nhân trong đêm giao thừa Quí Tị

3.4 Tham gia các chương trình CTXH của thành Hội và các chương trình CTXH khác. Tập trung tổ chức chuyến CTXH giúp đỡ đồng bào dân tộc nghèo khắc phục thiên tai do hậu quả của biến đổi khí hậu và thăm tặng quà Tết 2014 tại khu vực miền Trung Tây nguyên (dự kiến tại tỉnh Gia Lai, là tỉnh cuối cùng mà Hội có tổ chức các hoạt động CTXH trên hành lang biên giới từ Kiên Giang tới Quảng Bình)

3.5 Vận động hội viên tham gia các đoàn khám bệnh từ thiện, cấp thuốc, tặng quà và hỗ trợ cho các đối tượng nghèo tại địa bàn hoạt động và các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn,…  Dự kiến sẽ chăm lo, hỗ trợ cho 15.000 lượt người

3.6 Tổ chức 3 ngày Hiến máu nhân đạo với 400 lượt người tham gia

3.7 Sẵn sàng tham gia hoạt động tình nguyện ứng phó thảm họa khi cần thiết.

4.Công tác xây dựng Quỹ hội:

4.1 Thực hiện tốt các qui định về tài chính Hội, có kiểm tra định kỳ do ban Kiểm tra thực hiện hàng quí.

4.2 Thực hiện thông tin công khai, kịp thời các khoản thu do ủng hộ, tài trợ cũng như các khoản chi hỗ trợ, giúp đỡ từ nguồn quỹ hội định kỳ hàng tháng trên website để tăng cường công tác giám sát tài chính Hội

4.3 Phát động phong trào “Mỗi tháng một bữa cơm”, vận động hội viên ủng hộ cho đồng bào vùng cao một tháng một bữa cơm (trị giá 20.000 đồng/bữa), thu theo quý và sử dụng cho chuyến CTXH trọng tâm đầu năm 2014 tại Tây nguyên

4.4 Vận động xây dựng và phát triển quỹ hội trong năm 2013 đạt 700 triệu đồng và duy trì quỹ dự phòng đạt 150 triệu đồng.

4.5 Đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện các hoạt động công tác xã hội nhân đạo đạt giá trị khoảng 3 tỉ 500 triệu đồng

4.6 Thực hiện thu hội phí và trích nộp hội phí theo qui định

4.7 Quản lý tốt các tài sản của Hội được hình thành từ các nguồn được giao, tự trang bị, tiếp nhận tài trợ,… theo qui định chung

5.Công tác tổng kết và thi đua khen thưởng:

5.1 Chú trọng công tác phát hiện, duy trì, phát triển các nhân tố tích cực và có hình thức động viên, khuyến khích phù hợp để khích lệ phong trào thi đua yêu nước

5.3 Phấn đấu đạt tiêu chuẩn đề nghị Hội Chữ Thập đỏ thành phố công nhận “Đơn vị Xuất sắc” trong năm 2013 và đề xuất hình thức khen thưởng cấp cao

5.5 Tổ chức tổng kết hoạt động Chữ Thập đỏ và tổng kết phong trào Hiến máu nhân đạo năm 2012 trong quí I năm 2013.

V.TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Tháng 01  Hòan thành chuyến CTXH trọng tâm năm 2012

Triển khai chương trình “Cây Mùa Xuân 2013” về thực hiện chăm lo Tết Quí Tị 2013 cho các đối tượng nghèo, khó khăn

Xây dựng chương trình hoạt động năm 2013      

Tháng 02  Chăm lo Tết Quí Tị

Tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện lần 1

Tháng 3    Báo cáo quí I

Tổng kết hoạt động năm 2012

Tổ chức các hoạt động vì cộng đồng nhân dịp 8/3

Tháng 4    Các hoạt động nhân dịp 30/4.

Tháng 5    Hoạt động nhân ngày 8/5 và 19/5

Tập huấn Điều lệ cho hội viên

Tháng 6    Báo cáo quí II và 6 tháng đầu năm

Các hoạt động nhân dịp 14/6

Tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện lần 2

Tháng 7    Các hoạt động nhân dịp 27/7

Tháng 8    Các hoạt động nhân dịp 2/9

Tháng 9    Báo cáo quí III và 9 tháng đầu năm

Các hoạt động nhân dịp khai giảng năm học mới

Tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện lần 3

Tháng 10  Các hoạt động nhân dịp 1/10 và 2/10

Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2013    

Chuẩn bị chuyến CTXH trọng tâm đầu năm 2014        

Tháng 11  Các hoạt động phục vụ công tác kiểm tra cuối năm 2013

Các hoạt động nhân dịp 23/11

Tháng 12  Chuẩn bị chương trình công tác năm 2014

Các hoạt động nhân dịp 22/12

Hoàn thành chuẩn bị chuyến CTXH trọng tâm đầu năm 2014  

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác