Chương trình hoạt động tháng 12-2011 và tháng 01-2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình hoạt động tháng 12-2011 và tháng 01-2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình hoạt động tháng 12-2011 và tháng 01-2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình hoạt động tháng 12-2011 và tháng 01-2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình hoạt động tháng 12-2011 và tháng 01-2012 - Bệnh viện Hùng Vương
Chương trình hoạt động tháng 12-2011 và tháng 01-2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chương trình hoạt động tháng 12-2011 và tháng 01-2012

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG                          ----------------------------------------

         Số: 12 / CTĐHV-2012                          TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

TỜ TRÌNH

Về các nội dung hoạt động trong tháng 12/2011 và tháng 01/2012

                                                Kính gửi: Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện

Căn cứ dự kiến chương trình công tác trong năm 2011 và năm 2012, căn cứ tình hình thực tế cũng như yêu cầu của các địa phương nay Hội Chữ thập đỏ xây dựng nội dung các hoạt động chủ yếu trong tháng 12/2011 và tháng 01/2012 như sau:

1.     Chuẩn bị và tổ chức chương trình Tết Vì người nghèo năm 2012, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện và các địa phương bao gồm 730 suất như sau: 50 suất cho Việt kiều nghèo tại Biển Hồ tỉnh Siêm Riệp-Campuchia; 500 suất cho đồng bào dân tộc nghèo tại huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế (chương trình của thành Hội); 20 suất cho gia đình nghèo tại huyện Củ Chi (phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh), 20 suất cho đối tượng nghèo tại phường 12 quận 5 (phối hợp cùng Ban Giám đốc và phòng Hành chính Quản trị); 100 suất cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện (phối hợp cùng Ban Giám đốc và phòng Điều dưỡng); 20 suất cho nhân viên các đơn vị đối tác của bệnh viện là Công ty Pan Pacific và công ty Long Hải (phối hợp cùng Ban Giám đốc và phòng Hành chính Quản trị, phòng Điều dưỡng) và 20 suất dành cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí dự kiến là 185 triệu đồng. Thực hiện từ cuối tháng 12/2011 đến 23/01/2012

2.     Tham gia chương trình chăm lo Tết 2012 cho Việt kiều nghèo tại khu vực Biển Hồ tỉnh Siêm Riệp-Campuchia theo chương trình của thành Hội do thành Ủy tổ chức trong tuần cuối tháng 12/2011 (hỗ trợ kinh phí, không cử người tham gia)

3.     Hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện chương trình “A Lưới-Bước chân Trường Sơn năm 2012” từ ngày 30/12/2011 đến hết ngày 03/01/2012 theo kế hoạch đã được Đảng ủy-ban Giám đốc phê duyệt

4.     Tổ chức ngày Hiến máu tình nguyện lần 1 năm 2012 nhằm đáp ứng nhu cầu máu trong dịp Tết Nguyên đán vào chiều ngày thứ Hai, 16/01/2012 

Vậy kính trình Đảng ủy - Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt nội dung chương trình hoạt động trong tháng 12/2011 và tháng 01/2012 như trên.

 

Nơi nhận:

- Thành Hội (VP báo cáo)

- TT.HMNĐ/TP (phối hợp)

- ĐU, BGĐ (Bs Quân, Bs Trương)

- BTV (Bs Nhung, CN Dung)

- Các tổ hội

- Thông báo

- Lưu                                   H.30b

ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM ĐỐC

 

DUYỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

Bs Trần Thiện Vĩnh Quân

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

BS.Phạm Quốc Hùng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác