Chào mừng 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt nam 28/7/1929 - 28/7/2022

Chào mừng 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt nam 28/7/1929 - 28/7/2022

Chào mừng 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt nam 28/7/1929 - 28/7/2022

Chào mừng 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt nam 28/7/1929 - 28/7/2022

Chào mừng 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt nam 28/7/1929 - 28/7/2022
Chào mừng 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt nam 28/7/1929 - 28/7/2022

Công đoàn_Chào mừng 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt nam 28/7/1929 - 28/7/2022

Cách đây 93 năm, ngày 28-7-1929 tại số nhà 15 Hàng Nón -Hà Nội, Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam chính thức được thành lập. Việc thành lập Tổng công hội đỏ Bắc kỳ có ý nghĩa hết sức to lớn đối với phong trào công nhân Việt Nam. Đó vừa là kết quả tất yếu của sự trưởng thành về chất lượng của phong trào công nhân nước ta, vừa là thắng lợi của đường lối công vận của Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng Sản Đông Dương, đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu cấp thiết về tổ chức của phong trào công nhân Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động.

Trong 93 năm hình thành và phát triển, tổ chức Công đoàn luôn phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng nước ta. Tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn giữ vững vị trí là trung tâm đoàn kết của công nhân lao động, là người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, cùng Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

Công đoàn cơ sở bệnh viện Hùng Vương luôn quan tâm sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn tại bệnh viện. Đồng hành cùng Công đoàn ngành Y tế TPHCM trong tất cả các hoạt động được phân công. Tổ chức nhiều hoạt động phong trào vô cùng sôi động và ý nghĩa, tổ chức nghỉ mát thường niên cho nhân viên và nhiều hoạt động có ích, thiết thực. Công đoàn cơ sở luôn quan tâm chăm lo cho các đối tượng đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, đoàn viên bị nhiễm Covid-19 và tất cả các việc hiếu hỷ của đoàn viên…

Để kỷ niệm chào mừng Ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam 28/7 lần thứ 93 (28/07/1929 – 28/07/2022), được sự đồng ý của Đảng Ủy – Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn tổ chức buổi lễ gồm 2 phần như sau:

  • Phần thứ nhất: Lễ kết nạp Đoàn viên công đoàn mới năm 2022
  • Phần thứ hai: Nghe báo cáo chuyên đề về Luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và chính sách có lợi cho người lao động nữ - Báo cáo viên: Ông Trần Văn Triều – Giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật Liên Đoàn lao động TPHCM

 

 

BS.CKII. Vương Trọng Hiếu – Phó Chủ tịch Công đoàn phát biểu khai mạc