Hội thi nhảy Flashmob “Chào mừng ngày thống nhất đất nước

Hội thi nhảy Flashmob “Chào mừng ngày thống nhất đất nước

Hội thi nhảy Flashmob “Chào mừng ngày thống nhất đất nước

Hội thi nhảy Flashmob “Chào mừng ngày thống nhất đất nước

Hội thi nhảy Flashmob “Chào mừng ngày thống nhất đất nước
Hội thi nhảy Flashmob “Chào mừng ngày thống nhất đất nước

Công đoàn_Hội thi nhảy Flashmob “Chào mừng ngày thống nhất đất nước" Bệnh viện Hùng Vương năm 2022_(23/04/2022)

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác