Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ 4 liên tiếp là Đơn vị Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu của ngành - Bệnh viện Hùng Vương

Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ 4 liên tiếp là Đơn vị Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu của ngành - Bệnh viện Hùng Vương

Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ 4 liên tiếp là Đơn vị Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu của ngành - Bệnh viện Hùng Vương

Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ 4 liên tiếp là Đơn vị Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu của ngành - Bệnh viện Hùng Vương

Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ 4 liên tiếp là Đơn vị Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu của ngành - Bệnh viện Hùng Vương
Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ 4 liên tiếp là Đơn vị Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu của ngành - Bệnh viện Hùng Vương

Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương lần thứ 4 liên tiếp là Đơn vị Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu của ngành

     Sáng ngày 22/3/2024 tại hội trường Sở Y tế, Đảng ủy Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Xồi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Phước Lập - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế; đồng chí Phạm Kiều Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Sở Y tế; đồng chí Trần Vĩnh Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BV Bình Dân; đồng chí Hoàng Thị Diễm Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BV Hùng Vương; đồng chí Phạm Ngọc Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế; đồng chí Phạm Đào Minh Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Chánh Văn Phòng Đảng ủy Sở Y tế, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn ngành, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở Y tế, đại diện Văn phòng Đảng ủy Sở Y tế, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế, các Ban Đảng ủy Sở Y tế, đại diện cấp ủy 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cùng các tập thể, các cá nhân tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019 - 2023).

 

Đ/c Trần Văn Xồi phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

     Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở cũng đã tổ chức trao giấy khen cho 53 tập thể và 83 cá nhân tiêu biểu trong sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Trao giấy khen Đảng ủy Sở cho Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2023 – đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương vinh dự được nhận khen thưởng và khen thưởng 10 đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019 - 2023).

 

 

Đ/c Trần Văn Xồi trao giấy khen Đảng bộ BV Hùng Vương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023

 

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Xồi đã ghi nhận những kết quả mà toàn Đảng bộ Sở Y tế Thành phố đã đạt được trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong đó nổi bật và xuyên suốt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi sau đại dịch. Nhìn lại một chặng đường phòng, chống dịch COVID-19 đã qua, qua đó chứng minh rằng ngành Y tế thành phố đã và đang khẳng định được tâm thế, vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trước sinh mệnh và sức khỏe của người dân Thành phố cũng như tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung phát triển chuyên khoa sâu, y tế cơ sở, nâng cao hình ảnh người cán bộ y tế dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo tinh thần Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

     Đối với năm 2024, đồng chí Trần Văn Xồi yêu cầu toàn Đảng bộ Sở quán triệt sâu rộng hơn nữa Kết luận 01 trong đó nhấn mạnh chủ đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, gắn với việc thực hiện Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của Bộ Y tế và 12 điều Y đức, mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị, lãnh đạo để tổ chức thành công Đại hội chi bộ trong thời gian tới.

 

Nguồn: Sở Y tế Tp.HCM

Tin, ảnh: Hữu Nhân

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác