Danh sách hiến máu

Danh sách hiến máu

Danh sách hiến máu

Danh sách hiến máu

Danh sách hiến máu
Danh sách hiến máu

Danh sách hiến máu đợt 1 năm 2022_(ngày 11/02/2022)

DANH SÁCH
THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
           
           
STT HỌC VÀ TÊN NĂM SINH KHOA SỐ LƯỢNG MÁU
(ĐƠN VỊ: ML)
GHI CHÚ
SÁNG
1 LÊ THỊ LAN 1965 PAN 250  
2 NGUYỄN HỒNG PHẨM 1986 TCKT 350  
3 HOÀNG VĂN HƯNG 1981 HCQT 450  
4 TRẦN ANH TUẤN 1993 HCQT 350  
5 PHẠM QUỐC HÙNG 1965 CTXH 350  
6 NGUYỄN MẠNH DŨNG 1990 CTXH 450  
7 PHẠM THU HIỀN 2001 HV SHOP 250  
8 TRẦN THỊ THANH HOA 1978 PAN 350  
9 PHẠM THỊ KIM CƯƠNG 1983 SƠ SINH 250  
10 NGUYỄN TRẦN ANH HUY 1992 KHTH 450  
11 HUỲNH MỸ CHI 1982 HCQT 350  
12 NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH 1969 PAN 250  
13 CHÂU KHIẾT TRANG 1990 CẤP CỨU 250  
14 ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG QUỲNH 1995 SANH 250  
15 ĐINH VĂN ĐAM 1986   350 0399417388
16 ĐẶNG TŨNG CƯỜNG 1998 DƯỢC 350  
17 CAO THỊ NGỌC BÍCH 1986 SANH 350  
18 ÂU DƯƠNG PHƯƠNG 1996   450 0377739512
19 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 2000   250 0917615800
20 HỒ THANH THOẢN 1994 SANH 350  
21 TRẦN THỊ HỒNG THẮM 1983 HẬU SẢN A 250  
22 HUỲNH NGỌC THỦY 1986 TCKT 350  
23 NGÔ THỊ YẾN LINH 1990 HẬU PHẨU 350  
24 NGUYỄN THỊ KIM CHI 1987 HẬU PHẨU 350  
25 TRƯƠNG ĐỨC HUY 1996 KSNK 350  
26 CHÂU THỊ PHƯƠNG OANH 1985 HP 250  
27 NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG 1987 GMHS 350  
28 TRẦN THỊ MỸ TRINH 1980 PAN 250  
29 TRẦN THỊ KIM THU 1970 PAN 350  
30 NGUYỄN THỊ THANH NGA 1998 HP 250  
31 NGUYENX THỊ KIM NGÂN 1994 SƠ SINH 250  
32 NGUYỄN THỊ THU TRANG 1988 PNUB 250  
33 LƯU THỊ KIM HÀ 1988 PAN 250  
34 PHẠM THỊ NGỌC PHƯƠNG  1983 GMHS 350  
35 TRẦN THỊ PHÚ TÀI 1987 PNNT 350  
36 NGUYỄN THỊ MINH LIÊN 1979 SƠ SINH 350  
37 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 1996 SẢN BỆNH 250  
38 LÊ THỊ NGỌC LOAN 1988 GMHS 350  
39 HUỲNH KIM THẢO 1968 CẤP CỨU 350  
40 NGUYỄN THỊ MINH CHI 1976 XÉT NGHIỆM 350  
41 NGÔ TRỌNG TÍN 1996   350 0368137040
42 TRỊNH NGỌC TUYẾT 1984 PAN 350  
43 VÕ THỊ ÁNH NGỌC 1991 NỘI TIẾT 350  
44 PHẠM THỊ ÂN 1967 PAN 250  
45 TRẦN THỊ KIM CHUNG 1973 PAN 350  
46 LÊ QUANG TÍN 1988 DI TRUYỀN 450  
47 NGUYỄN THANH TÙNG 1992 HV SHOP 350  
48 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 1982 TCKT 350  
49 NGUYỄN QUẾ HƯƠNG 1984 CẤP CỨU 250  
50 NGUYỄN THÀNH DANH 1994 QLCL 350  
51 NGÔ KIM NGÂN 2000   250 0785060628
52 LẠI THỊ HỒNG LÝ 1976 TCKT 350  
53 QUÁCH KIM PHỤNG 1994 CẤP CỨU 250  
54 ĐOÀN TRẦN THIỆN THANH 1986 DI TRUYỀN 350  
55 LÊ THỊ NGỌC YẾN 1993 CĐHA 250  
56 TRẦN THỊ NGỌC TRANG 1974 CĐHA 350  
57 NGUYỄN THỊ THÚY QUYỀN 1999 SANH 250  
58 THÁI ĐỨC CHÍNH 1995 DƯỢC 350  
59 LÊ VĂN SƠN 1998 CẤP CỨU 350  
60 NGUYỄN HOÀI PHONG 1995 CĐHA 350  
61 PHAN THỊ THANH CÚC 1981 GMHS 250  
62 NGUYỄN HOÀNG THẢO NGUYÊN 1991 CẤP CỨU 250  
63 TRẦN THỊ CẨM NHUNG 1993 CẤP CỨU 250  
64 NGUYỄN ĐÌNH VŨ 1982 CĐHA 250  
65 VÕ NGUYỄN KIM TUYÊN 1977 CẤP CỨU 250  
66 PHAN MINH TRƯỜNG 1988 CHỈ ĐẠO TUYẾN 350  
67 NGUYỄN BẢO CHUÂN 1986 DI TRUYỀN 450  
68 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 1993   350 0969810807
69 VŨ HƯƠNG HUYỀN 1988 CẤP CỨU 250  
70 LỤC BẢO NGỌC 1999   250 0916876045
71 NGUYỄN MINH TÂM 1994   450 0399576775
72 VÕ THÀNH HUY 1986 TCKT 350  
73 HOÀNG THỊ NGỌC ANH 1997 DI TRUYỀN 250  
74 NGUYỄN THÁI QUỐC VŨ 1972 TCKT 350  
75 PHẠM VĂN QUANG 1994 DI TRUYỀN 350  
76 VÕ THỊ THÚY ÁI 1997   250 0329473201
77 DƯƠNG TỪ KHÔI NGUYÊN 1990 TCKT 350  
78 TRƯƠNG THÚY HIẾN 1971 PAN 250  
79 NGUYỄN HẠNH MINH TRÚC 1982 TCKT 350  
80 HUỲNH THỊ BÍCH MỸ 1986 PAN 250  
81 NGUYỄN BẢO TRÂN 1995   250 0934663044
82 VĂN THỊ QUỲNH NHƯ 1996 CTXH 250  
83 NGUYỄN TẤN AN 1981 HCQT 350  
84 NGUYỄN ĐINH TUẤN 1990 GPB 350  
85 NGUYỄN ANH DŨNG 1975 BV LONG HẢI 350  
86 NGUYỄN NGỌC THOẠI 1985 KHÁM A 350  
87 TRỊNH LÊ PHƯỢNG THI 1990 CTXH 250  
88 TRẦN CÔNG ĐỨC 1984 HCQT 350  
89 LÊ NGUYỄN THÚY NGA 1991 HCQT 250  
90 NÔNG VĂN NGỌC 1997 KHÁM B 350  
91 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 1984 KHÁM B 250  
92 HUỲNH NGỌC ÁNH QUỲNH 1992 HV SHOP 250  
93 BÙI VĂN CƯỜNG 1992 HCQT 350  
94 BÙI THỊ KIM TUYỀN 1983 KHÁM B 250  
95 HUỲNH NGỌC PHƯỚC 1994 QLCL 350  
96 NGÔ THỊ NGỌC TUYỀN 2003   250 0703691282
97 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 1985 BV LONG HẢI 350  
98 LÊ THỊ BÍCH THỦY 1987 HCQT 250  
99 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 1996 HCQT 350  
100 TRẦN BẢO NGHĨA 1963 HAS 350  
101 ĐẶNG THỊ HUYỀN 1991 HIẾM MUỘN 250  
102 NGUYỄN THỊ THANH NHI 1998 SANH 250  
103 TRẦN NGUYỄN HOÀNG LINH 1992 HIẾM MUỘN 250  
104 TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG 1993 CTXH 350  
105 NGUYỄN ANH VŨ 1972 HCQT 350  
106 QUÁCH HỮU DƯƠNG 1995   250 0703150378
107 VÕ THANH TRÚC 1972 SS 250  
108 NGUYỄN THỊ KIM SANG 1984 NỘI TIẾT 250  
109 NGUYỄN THU HUỆ 1995 SẢN BỆNH 350  
110 LÊ THÀNH LỘC 1985 TCKT 350  
111 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 1996 NỘI TIẾT 350  
112 TRẦN THỊ QUYỀN NƯƠNG 1989 KHÁM B 250  
113 HUỲNH THỊ THÙY AN 1994 CTXH 250  
114 ĐÀM THỊ PHƯƠNG ĐÔNG 1995 ĐIỀU DƯỠNG 350  
115 ĐỖ THỊ THU THẢO 1996 SẢN BỆNH 250  
116 LÊ VŨ THỤC HIỀN 1996 HẬU SẢN A 250  
117 NGUYỄN THỤY HOÀNG TRANG 1985 ( HỒNG) 350  
118 ĐÕ THỊ MỸ HỒNG 1965 HCQT 350  
119 HỒ NGỌC LUYỆN 1973 BV LONG HẢI 450  
120 ĐỖ THỊ MỸ HẰNG 1973 (HỒNG) 250  
121 NGUYỄN DUY THÔNG 1987 ( HỒNG) 450  
122 NGUYỄN THỊ LẬP PHƯƠNG 1997 HẬU SẢN A 250  
123 LÊ THANH XUÂN 1986 SƠ SINH 250  
124 PHẠM THỊ BÍCH TRÂM 1979 CTXH 250  
125 TRỊNH THỊ NGUYỆT 1983 SƠ SINH 250  
126 PHAN THỊ DUYÊN ANH 1982 BV LONG HẢI 350  
127 BÙI THỊ CHÍ 1980 KHÁM B 250  
128 TRƯƠNG THANH NHÂN 1995 HẬU SẢN A 350  
129 PHẠM THỊ VÂN ANH 1986 DI TRUYỀN 350  
130 NGUYỄN TRẦN VÂN ANH 1997 DƯỢC 350  
131 NGÔ TRẦN MINH THIỆN 1985 KTTH 350  
132 NGUYỄN KHÁNH GIA BẢO 1997 DƯỢC 350  
133 PHAN THÀNH TÂY 2000 BV LONG HẢI 250  
134 HUỲNH THỊ HỒNG THƠM 1994 KHÁM A 250  
135 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 1993 SƠ SINH 350  
136 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 1997 SẢN BỆNH 250  
137 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 1982 SƠ SINH 350  
138 NGUYỄN THỊ HOÀI TRINH 1967 PAN 250  
139 VŨ NGỌC LINH 1988 BV LONG HẢI 350  
140 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 1997 CTXH 250  
141 HÀ NGUYỄN ÁI THƯ 1985 SANH 250  
142 ĐỖ TRỌNG CHÍNH 1963 KSNK 350  
143 LÊ THỊ THẢO TRANG 1977 BV LONG HẢI 350  
144 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 1986 SANH 350  
145 ĐẶNG LÊ DUNG NGHI 1972 DI TRUYỀN 350  
146 NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN 1984 KHÁM B 250  
147 LẠI THANH TUYỀN 1996 KSNK 350  
148 HUỲNH THỊ TUYẾT LAN 1968 HẬU SẢN A 350  
149 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 1993 HẬU SẢN A 350  
150 VÕ THỊ MỘNG ĐIỆP 1979 CĐHA 250  
151 TRẦN VÂN ANH THƯ 1995 HIẾM MUỘN 250  
152 ĐÀM NGỌC NHẤT HẠNH 1995 KHÁM A 350  
153 ĐỖ THỊ TUYẾT NGA 1980 KHÁM B 250  
154 LẠI THỊ BÍCH TUYỀN 1977 PAN 350  
155 BÙI THỊ MỸ LINH 1978 HIẾM MUỘN 250  
156 HOÀNG THỊ HUỆ 1977 SANH 250  
157 NGUYỄN THỊ VI PHƯƠNG 1986 HIẾM MUỘN 250  
158 PHAN QUỐC VIỆT 1988 TCCB 350  
159 LÊ THỊ NGỌC LAN 1986 KHÁM B 350  
160 LÊ THỊ KIỀU TRANG 1990 NỘI TIẾT 250  
161 TRẦN THỊ TRÚC LINH 1981 PAN 350  
162 TẠ KHẮC HUY 1996 TCCB 350  
163 PHAN THỊ ANH 1996 SẢN BỆNH 250  
164 NGUYỄN ĐOÀN GIA BẢO 1997 SẢN BỆNH 350 0336471931
165 TRẦN THÀNH TRUNG 1991 BV LONG HẢI 350  
166 PHẠM THỊ LAN ANH 1986 KHÁM B 250  
167 NGUYỄN NGUYỄN THÚY 1983 KHÁM A 250  
168 TRẦN QUÝ XUÂN 1995 SẢN BỆNH 350 0795055007
169 CAO THỊ TUYẾT NHUNG 1993 SẢN BỆNH 250 0982485482
170 BÙI THỊ NGỌC VÂN 1977 SANH 350  
171 ĐẶNG THỊ THANH TUYẾT 2001 DINH DƯỠNG 350  
172 PHẠM BẢO TRÂN 1983 KHÁM B 250  
173 LÝ THỊ NGỌC XUYẾN 1992 KHÁM A 250  
174 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 1986 KHÁM B 250  
175 NGUYỄN ÁNH NGỌC 1992 HIẾM MUỘN 250  
176 TRẦN VĂN THIỆU 1971 BV LONG HẢI 350  
177 TRẦN THỊ THANH THÚY 1988 HIẾM MUỘN 250  
178 HOÀNG KIM OANH 1993 SẢN BỆNH 250  
179 LƯU THỊ KIM SƠN 1984   250 768696056
180 TRẦN NGỌC SƠN 1993 BV LONG HẢI 350  
181 ĐOÀN TUẤN THANH 1986   350 0937034943
182 NGUYỄN DŨNG 1971   450 0903932993
183 TRÂN LÊ MAI THI 1994 MỔ A 250  
184 TRƯƠNG HẢI LONG 1997   350 0377595885
185 ĐỖ TRUNG TÀI 2002   350 0373977920
186 ĐINH VĂN CƯỜNG 1994 SẢN BỆNH 350  
187 PHẠM THỊ THU THẢO 1996 SẢN BỆNH 350  
188 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG QUỲNH 1986 ĐIỀU DƯỠNG 250  
189 PHẠM NGUYÊN HUÂN 1995 XÉT NGHIỆM 350  
190 VÕ THỊ THU THẢO 1994 SANH 250  
191 NGUYỄN KIM DUNG 1968 PAN 250  
192 PHAN HẠ QUỲNH HÂN 2000   250 0939502096
193 NGUYỄN MINH TRIẾT 2000 DINH DƯỠNG 350  
194 LÊ NHẬT QUANG 1996   250 0398065699
195 NGUYỄN MINH QUÂN 1995 SƠ SINH 350  
196 ĐẶNG NGỌC DƯƠNG 1989 CĐHA 250  
197 ĐỖ TRUNG TUYỂN 1999   350 0342350065
198 NGUYỄN HOÀNG LINH 1981 CẤP CỨU 250  
199 PHẠM THỊ XUÂN DUNG 1989 SANH 350  
200 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 1962 PAN 250  
201 LÊ QUANG TRƯỜNG 1997 DINH DƯỠNG 350  
202 ĐOÀN THỊ NHƯ NỮ 1984 CTXH 250  
203 LÂM THỊ MỸ NHUNG 1982 BV LONG HẢI 250  
204 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 1979 PHỤ NGOẠI 250  
205 NGUYỄN PHAN MINH KHA 1999 DINH DƯỠNG 350  
206 NGUYỄN VĂN TRÍ 1995   350 0763999951
207 NGUYỄN MINH TÂN 1995 KSNK 350  
208 TRƯƠNG THỊ KIỀU OANH 1976 BV LONG HẢI 250  
209 VƯƠNG TRỌNG HIẾU 1974 HẬU PHẪU 350  
210 ĐẶNG QUỐC HƯNG 1981 BV LONG HẢI 350  
211 NGUYỄN SONG MAO 1994 BV LONG HẢI 350  
212 PHẠM VŨ PHƯƠNG 1992 SANH 350  
213 NGUYỄN TRIỆU THANH ĐAN 1981 SANH 350  
214 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 1981   350 0903455879
215 LÝ THANH TRANG 1979 SANH 350  
216 HUỲNH THỊ KIM THU 1980 KHTH 250  
217 HỒ LINH VƯƠNG 2000 PAN 350  
218 TRẦN QUỐC DUY 1993   350 0906948256
219 HOÀNG THỊ KIM LƯU 1970 KHÁM A 350  
220 VÕ THỊ KIM DUNG 1983 HẬU SẢN A 350  
221 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 1994 SANH 350  
222 NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN 1971 PAN 350  
223 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 1996   350 0969476826
224 BÙI THỊ THANH TUYỀN 1993 KHÁM B 350  
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác