Danh sách hiến máu

Danh sách hiến máu

Danh sách hiến máu

Danh sách hiến máu

Danh sách hiến máu
Danh sách hiến máu

Danh sách hiến máu đợt 2 năm 2022_(ngày 13/05/2022)

DANH SÁCH
THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
           
           
STT HỌC VÀ TÊN NĂM SINH KHOA SỐ LƯỢNG MÁU
(ĐƠN VỊ: ML)
GHI CHÚ
SÁNG
1 HOÀNG VĂN HƯNG 1981 HCQT 350  
2 PHẠM NGỌC HƯƠNG 1997 SANH 350  
3 NGUYỄN HỒNG KHÁNH DUY 1985 SANH 450  
4 PHẠM DIỆU LINH 1996  PT-GMHS 350  
5 TRẦN THỊ NGỌC TRANG 1974 CĐHA 350  
6 LÊ MINH NHƠN 1984 LONG HẢI 350  
7 TRẦN CÔNG ĐỨC 1984 HCQT 350  
8 TRƯƠNG CÔNG TRÚC 1974 LONG HẢI 350  
9 PHAN THỊ ÂN 1967 PAN 250  
10 NGUYỄN THỊ DƯƠNG NHI 1995 SƠ SINH 350  
11 ĐINH THỊ MỸ PHƯỢNG 1979 NỘI TIẾT 350  
12 PHAN THỊ DUYÊN ANH 1982 LONG HẢI 350  
13 HỒ NGỌC LUYỆN 1973 LONG HẢI 450  
14 VÕ QUANG TUYẾN 1985 HCQT 350  
15 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 1985 LONG HẢI 350  
16 NGUYỄN KHÁNH GIA BẢO 1997 DƯỢC 350  
17 TRẦN ANH TUẤN 1993 HCQT 450  
18 NGUYỄN THỊ ÁNH KIM 1993 CĐHA 350  
19 PHẠM QUỐC HÙNG 1965 CTXH 350  
20 VÕ THỊ ÁNH NGỌC 1991 NỘI TIẾT 350  
21 HÀ HUỲNH KIM YẾN 1984 KHTH 350  
22 ĐỒNG TUYẾT HẰNG 1976 SANH 350  
23 PHẠM THỊ THÙY TRANG 1982 SANH 350  
24 NGUYỄN THỊ MINH LIÊN 1979 SƠ SINH 250  
25 TRƯƠNG THANH NHÂN 1995 0968345285 350  
26 CAO THỊ HIÊN 1986 CC 250  
27 ĐINH CAO VÂN 1975 CĐHA 350  
28 PHẠM THANH TÂM 1983 SANH 350  
29 NGUYỄN HỒNG PHÚC 1983 HCQT 350  
30 PHAN THỊ TUYẾT LÊ 1996 KHHGĐ 350  
31 TRƯƠNG THÀNH TRỌNG 1981 DINH DƯỠNG 350  
32 NGUYỄN HOÀNG THẢO NGUYÊN 1991 CC 350  
33 LÊ VŨ THỤC HIỀN 1996 0703141096 350  
34 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 1997 0932888699 250  
35 ĐOÀN QUỐC HỮU 2000 0967583134 350  
36 BÙI THẾ LONG 1982 GPBL 250  
37 PHẠM THỊ KIM CƯƠNG 1983 SƠ SINH 250  
38 VŨ NGỌC LINH 1988 LONG HẢI 350  
39 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 1988 CC 350  
40 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN 1989 PAN 350  
41 NGUYỄN TRIỆU THANH ĐAN 1981 SANH 350  
42 TRẦN THỊ KIM THU 1970 PAN 350  
43 ĐỖ THỊ THU THẢO 1996 0963515037 350  
44 TRẦN VĂN THIỆU 1971 LONG HẢI 350  
45 LÊ THỊ KIM CÚC 1973 PAN 350  
46 NGUYỄN THỊ HOA 1981 PAN 350  
47 TẠ KHẮC HUY 1996 TCCB 350  
48 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 1996 HCQT 250  
49 NGUYỄN TRẦN ANH HUY 1992 KHTH 450  
50 PHAN QUỐC VIỆT 1988 TCCB 350  
51 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN 1970 PAN 350  
52 CAO THỊ THÚY BÌNH 1987 SANH 250  
53 PHẠM THU THẢO 1989 SANH 350  
54 LÊ NGUYỄN THÚY NGA 1991 HCQT 350  
55 LƯU THỊ KIM HÀ 1988 PAN 250  
56 PHẠM THỊ VÂN ANH 1986 DI TRUYỀN 350  
57 LÊ QUANG TÍN 1988 DI TRUYỀN 350  
58 BÙI VĂN CƯỜNG 1992 HCQT 350  
59 HOÀNG THỊ NGỌC ANH 1992 DI TRUYỀN 350  
60 HỒ ĐĂNG GIÀU 1996 HẬU PHẨU 350  
61 PHẠM VĂN QUANG 1994 DI TRUYỀN 350  
62 NGUYỄN CHÂU HÀ HUY 1997 PHÒNG MỔ 350  
63 TRẦN KIM HOÀNG 1994 0778929890 350  
64 LÊ THANH XUÂN 1986 SƠ SINH 250  
65 VĂN QUÍ ANH 1980 CĐHA 250  
66 HUỲNH THỊ THANH NGUYỆT 1996 0945541208 250  
67 ĐẶNG THỊ THU THẢO 1995 PHÒNG MỔ 250  
68 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN 1990 SẢN BỆNH 350  
69 NGUYỄN BẢO CHÂU 1986 DI TRUYỀN 350  
70 TRÌNH NGỌC TUYẾT 1984 PAN 350  
71 TRẦN TRUNG ĐỨC 1997 0911815613 350  
72 ĐẶNG QUỐC HƯNG 1981 LONG HẢI 350  
73 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 1995 XÉT NGHIỆM 250  
74 BÙI NGỌC XUÂN 1986 SANH 350  
75 CHÂU THỊ PHƯƠNG OANH 1985 HẬU PHẨU 350  
76 NGUYỄN NGỌC THÙY VI 1983 PHÒNG MỔ 350  
77 NGUYỄN THỊ KIM CHI 1987 HẬU PHẨU 350  
78 HỒNG MAI ANH 1994 0949587087 450  
79 NGUYỄN THỊ KIM SANG 1984 NỘI TIẾT 350  
80 TRẦN THỊ MỘNG HẰNG 1986 XÉT NGHIỆM 350  
81 NGUYỄN MINH THUẬN 1996 0949012021 350  
82 ĐỖ TRỌNG CHÍNH 1963 KSNK 450  
83 NGUYỄN VĂN TRÍ 1995 0763999951 350  
84 NGUYỄN BẢO ANH 1988 PHÒNG MỔ 350  
85 ĐỖ HOÀNG NGUYÊN 1997 0902878141 350  
86 VÕ THANH TRÚC 1972 SƠ SINH 350  
87 ĐẶNG LÊ DUNG NGHI 1972 DI TRUYỀN 350  
88 ĐỖ THỊ THU HÀ 1988 TCKT 350  
89 NGUYỄN ĐẶNG KIM NGÂN 1992 CC 350  
90 HỒNG NGỌC VIỄN ĐÔNG 1991 0932208326 450  
91 ĐẶNG TRẦN THIÊN THANH 1986 DI TRUYỀN 350  
92 ĐINH PHƯỚC DIỄN 1995 PHÒNG MỔ 350  
93 PHAN VƯƠNG THẢO MY 1995 PHÒNG MỔ 250  
94 HUỲNH NGỌC THỦY 1986 TCKT 250  
95 DƯƠNG THỊ NGỌC HIỀN 1997 0964452042 250  
96 NGUYỄN THỊ MINH TRÚC 1982 TCKT 350  
97 TRƯƠNG ANH ĐÀO 1980 SƠ SINH 350  
98 TRẦN MINH THƯ 1997 PHÒNG MỔ 350  
99 BÙI THỊ NGỌC HUYỀN 1997 0986939472 250  
100 LẠI ĐỨC HỒNG THY 1996 SƠ SINH 250  
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác