Danh sách hiến máu đợt 3 năm 2022_(ngày 10/08/2022) - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách hiến máu đợt 3 năm 2022_(ngày 10/08/2022) - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách hiến máu đợt 3 năm 2022_(ngày 10/08/2022) - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách hiến máu đợt 3 năm 2022_(ngày 10/08/2022) - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách hiến máu đợt 3 năm 2022_(ngày 10/08/2022) - Bệnh viện Hùng Vương
Danh sách hiến máu đợt 3 năm 2022_(ngày 10/08/2022) - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách hiến máu đợt 3 năm 2022_(ngày 10/08/2022)

DANH SÁCH
THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
           
           
STT HỌC VÀ TÊN NĂM SINH KHOA SỐ LƯỢNG MÁU
(ĐƠN VỊ: ML)
GHI CHÚ
SÁNG
1 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 1998   350 0375850460
2 THÁI ĐỨC CHÍNH 1995 DƯỢC 350  
3 PHAN THỊ ÂN 1967 PAN 350  
4 HUỲNH NGỌC THỦY 1986 TCKT 350  
5 HOÀNG VĂN HƯNG 1981 HCQT 350  
6 NGUYỄN KHÁNH GIA BẢO 1997 DƯỢC 350  
7 NGUYỄN HOÀNG HỮU NHÃ 1998   350 0962466117
8 HUỲNH KIM THẢO 1968 CC 350  
9 ĐẶNG TỦNG CƯỜNG 1998 DƯỢC 350  
10 HUỲNH MỸ CHI 1982 HCQT 350  
11 VÕ LÊ HỒNG NHẬT 1998   250 0909926864
12 LÊ THỊ NGỌC LAN 1986 KHÁM B 350  
13 PHẠM THỊ XUÂN DUNG 1989 SANH 350  
14 DƯƠNG THỊ THÙY TRANG 2000   350 0762472020
15 NGUYỄN THỊ LIỄU 1994   250 0392240206
16 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 1996 HCQT 350  
17 ĐẶNG QUỐC HƯNG 1981 LONG HÀI 350  
18 LÊ THỊ LAN 1965 PAN 250  
19 NGUYỄN THỊ KIM NGÀ 1996 KSNK 250  
20 TRẦN ANH TUẤN 1993 HCQT 350  
21 HỒNG MAI ANH 1994   450 0949587087
22 LƯU THỊ KIM HÀ 1988 PAN 350  
23 NGUYỄN THỊ THANH NGA 1998 HP 350  
24 NGUYỄN THỊ HOÀI TRINH 1967 PAN 250  
25 ĐẶNG THỊ HUYỀN 1991 HM 250  
26 LÂM THỊ MỸ NHUNG 1982 LONG HẢI 250  
27 KSOR H'ĐỎ 1993   250 0977000986
28 TẠ MAI ANH 1995   350 0356518780
29 HUỲNH THẾ CƯỜNG 1981 TCKT 350  
30 PHẠM QUỐC HÙNG 1965 CTXH 350  
31 VÕ THỊ ÁNH NGỌC 1991 NỘI TIẾT 350  
32 TRẦN THỊ MỘNG HẰNG 1986 XN 350  
33 NGUYỄN ANH DŨNG 1975 LONG HẢI 350  
34 LÊ TRẦN XUÂN HIỆP 1990 CNTT 350  
35 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 1990 PAN 250  
36 TRẦN HOÀI ÂN 1985 CNTT 350  
37 HUỲNH THỊ KIM HOÀNG 1967 PAN 350  
38 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 1995 CNTT 350  
39 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THANH 1999   350 0342420803
40 TRƯƠNG THỊ KIỀU OANH 1976 LONG HẢI 350  
41 NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH 1969 PAN 250  
42 NGUYỄN THỊ ÁNH KIM 1993 CĐHA 350  
43 TỐNG VÂN ANH THƯ 1995 HM 250  
44 NGUYỄN TRẦN ANH HUY 1992 KHTH 450  
45 HUỲNH NGỌC PHÁT 1993 CĐHA 350  
46 NGUYỄN THỊ KIM CHI 1987 HP 350  
47 CHÂU THỊ PHƯƠNG OANH 1985 CĐHA 350  
48 ĐẶNG NGỌC DƯƠNG 1989 CĐHA 350  
49 KHƯU THỊ NGỌC TRINH 1995   350 0326236917
50 LÊ THỊ NGỌC LOAN 1988 GMHS 350  
51 PHẠM VY MAI HƯƠNG 1982 PAN 250  
52 LÊ NGUYỄN TRỌNG HIỀN 1983 HM 350  
53 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 1999 TCKT 350  
54 HÀ THỊ NGỌC DIỄM 1989 GMHS 350  
55 HOÀNG KIM OANH 1993 SB 350  
56 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 1989 GMHS 250  
57 VÕ THÀNH HUY 1986 TCKT 350  
58 TÔ THỊ MINH THU 1985 TCKT 250  
59 HÀ HUỲNH KIM YẾN 1984 KHTH 350  
60 NGUYỄN NGỌC MINH THẢO 1987 CTXH 350  
61 LÊ QUANG TÍN 1988 DI TRUYỀN 450  
62 PHẠM VĂN QUAN 1994 DI TRUYỀN 350  
63 NGUYỄN MINH TÂN 1995 KSNK 350  
64 ĐỖ THỊ BÍCH VẨN 1988 CTXH 350  
65 NGUYỄN THỊ DUNG 2002 PAN 350  
66 PHẠM QUỐC VIỆT 1988 TCCB 350  
67 DIỆP TÚY NGA 1967 PAN 250  
68 HUỲNH NGỌC PHƯỚC 1994 KHTH 350  
69 LÊ NGUYỄN THÚY NGA 1991 HCQT 350  
70 TƯỞNG THỊ THU THẮM 1993   350 0367496908
71 CAM MINH THÙY TRANG 1989 PHÁP Y 350  
72 TẠ KHẮC HUY 1996 TCCB 350  
73 HÀ THĂNG TIẾN 1986 PHÁP Y 350  
74 HUỲNH NHẬT TÚ 1995 PHÁP Y 250  
75 CAO THỊ NGỌC BÍCH 1986 SANH 350  
76 HOÀNG THỊ NGỌC ANH 1997 DI TRUYỀN 350  
77 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG 1979 XN 250  
78 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 1995 XN 350  
79 NGUYỄN VĂN TRÍ 1995   350 0763999951
80 ĐẶNG LÊ DUNG NGHI 1979 DI TRUYỀN 350  
81 NGUYỄN THÀNH DANH 1994 QLCL 350  
82 LÂM NGUYÊN THẢO NGUYÊN 1991 SB 350  
83 HỨA THỊ MỸ HUYỀN 1987 XN 250  
84 HỒ NGỌC DIỆP 1993 XN 350  
85 TRẦN THỊ KIM THU 1990 PAN 350  
86 NGÔ THỊ NGỌC TUYỀN 2003   250 0703691282
87 TRÌNH NGỌC TUYẾT 1984 PAN 350  
88 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 1985 LONG HẢI 350  
89 ĐỖ THỊ MỸ NGỌC 1977   350  
90 ĐỖ THỊ MỸ HỒNG 1965   350  
91 NGUYỄN THỊ MINH CHI 1976 XN 250  
92 NGUYỄN THỊ BÉ DUM   GMHS 350  
93 HOÀNG NGUYỄN KIỀU OANH   GMHS 250  
94 HỒ THANH THOẢN   SANH 350  
95 ÂU DƯƠNG PHƯƠNG     450 0377739512
96 NGUYỄN DUY THÔNG     450  
97 HUỲNH LÊ BẢO TRÂN   SANH 250  
98 CAO THỊ TUYẾT NHUNG     250 0982485482
99 ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG QUỲNH   SANH 250  
100 PHAN THỊ THANH CÚC   GNHS 350  
101 NGUYỄN THỊ MINH TRÚC   TCKT 350  
102 HỒ ĐĂNG GIÀU   HP 350  
103 NGÔ TRẦN MINH THIỆN   KHTH 350  
104 HOÀNG NGỌC HUYỀN TRANG   TCKT 350  
105 TRƯƠNG KIM NGÂN     350  
106 VŨ NGỌC XUÂN THU   TCKT 350  
107 NGUYỄN HỒNG PHẨM   TCKT 350  
108 ĐINH VĂN CƯỜNG   SB 350  
109 PHAN NGỌC THỦY   XN 250  
110 PHẠM THỊ THU THẢO   SB 350  
111 TRƯƠNG THÀNH TRỌNG   DD 350  
112 PHẠM THỊ NGỌC PHƯỢNG 1985 GMHS 350  
113 TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN 1996 SB 250  
114 TRẦN THỊ HÀ UYÊN   PNUB 250  
115 TĂNG KIM HOÀNG VĂN 1987 HM 350  
116 NGUYỄN TRƯƠNG BẢO LONG   SB 350  
117 TRẦN THỊ MỸ HẠNH   KSNK 350  
118 PHẠM THỊ KIM HÀ   CC 350  
119 TRẦN THỊ NGỌC HÂN   SB 350  
120 HUỲNH THỊ KIM THU   KHTH 250  
121 ĐÀM THỊ PHƯƠNG ĐÔNG   ĐD 250  
122 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ   SB 250  
123 NGUYỄN HOÀNG THẢO NGUYÊN   CC 250  
124 LÊ THỊ MỸ TÚ   SANH 250  
125 TRẦN QUÝ XUÂN     350 0795055007
126 BÙI THỊ DIỄM TRANG   CTXH 350  
127 BÙI VĂN CƯỜNG   HCQT 350  
128 HUỲNH NGỌC HIẾU   TCKT 350  
CHIỀU
129 TRẦN BẢO NGHĨA   PNNT 350  
130 TRẦN VĂN THIỆU   BV LONG HẢI 350  
131 TRẦN THỊ NGỌC TRANG 1974 CĐHA 350  
132 HỒ NGỌC LUYỆN 1973 LONG HẢI 450  
133 VƯƠNG GIA BẢO 1996   350 0765230982
134 HUỲNH ĐẶNG TIỂU LONG 2000   350 0946661895
135 NGUYỄN HOÀI PHONG 1995 CĐHA 350  
136 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN 1989 PAN 350  
137 NGUYỄN HƯƠNG QUYÊN 1995 HẬU PHẪU 350  
138 TRẦN THỊ CẨM NHUNG 1993   250  
139 VÕ PHẠM DUY HIỂN 1996   350 0944824749
140 NGUYỄN THÁI QUỐC VŨ 1972 TCKT 350  
141 LÊ QUANG TRƯỜNG 1997 DINH DƯỠNG 350  
142 LÊ THỊ THẢO TRANG 1977 LONG HẢI 350  
143 PHAN THỊ BÌNH 1977 GPBL 350  
144 LÊ THANH LỘC 1985 TCKT 350  
145 LÊ THANH XUÂN 1986 SƠ SINH 250  
146 NGUYỄN T HOÀNG MINH 1984 XN 250  
147 HUỲNH CẨM THÚY 1986 GPB 350  
148 NGUYỄN ANH VŨ 1972 HCQT 450  
149 LẠI THỊ BÍCH TUYỀN 1977 PAN 350  
150 PHAN MINH TRƯỜNG 1988 CĐT 350  
151 LÊ KHẢ DU 1992 TT PHÁP Y 350  
152 VÕ THỊ MỘNG ĐIỆP 1979   250  
153 PHẠM HOÀNG XUÂN DUY 1995 HẬU SẢN A 350  
154 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 1979 PNUB 250  
155 CHÂU MỸ PHỤNG 1995 NT 250  
156 NGUYỄN CÔNG DANH 1997 HẬU SẢN A 350  
157 NGUYỄN THÀNH TÂM 1985 PNUB 350  
158 LÂM KHÁNH LINH 1994 SANH 350  
159 LÊ TRẦN NHẬT QUANG 1995 SANH 350  
160 CHU NGUYỄN ĐÌNH MẪN 1987 TT PHÁP Y 450  
161 LÊ KHẢ DU   PHÁP Y 350  
162 VÕ THỊ MỘNG ĐIỆP   CĐHA 250  
163 PHẠM ĐOÀNG XUÂN DUY   HS A 350  
164 NGUYỄN THỊ THU HẰNG   PHỤ NGOẠI 250  
165 CHÂU MỸ PHỤNG   NỘI TIẾT 250  
166 VƯƠNG CÔNG DANH   HS A 350  
167 NGUYỄN THÀNH TÂM   PHỤ NGOẠI 350  
168 LÂM KHÁNH LINH   PHÒNG SANH 350  
169 LÊ TRẦN NHẬT QUANG   P SANH 350  
171 BÙI THẾ LONG   GPBL 350  
172 THẠCH T MINH PHƯỢNG   PP 350  
173 NGUYỄN BẢO CHUÂN   DI TRUYỀN 350  
174 ĐỖ TRỌNG CHÍNH   GPBL 450  
175 LÝ NGỌC HẢI ĐĂNG   SINH VIÊN 350 0854247832
176 HUỲNH QUỐC CƯỜNG   SINH VIÊN 350 0914812881
177 NGÔ THU HIỀN   XÉT NGHIỆM 350  
178 TRƯƠNG ĐĂNG PHÚC     350 0762678007
179 TĂNG T THANH VÂN   PHÒNG SANH 350  
180 NGUYỄN TRỌNG THẮNG   XÉT NGHIỆM 350  
181 NGUYỄN T THANH HẰNG   CTXH 350  
182 BÙI NGỌC XUÂN   PHÒNG SANH 350  
183 TRƯƠNG THANH NHÂN     350 0968345285
184 HUỲNH T THÙY AN   CTXH 250  
185 HOÀNG T HUỆ   PHONG SANH 250  
186 TRẦN THỊ THẾ LAN   PHỤ NGOẠI 350  
187 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN   PHÒNG SANH 350  
188 VƯƠNG TRỌNG HIẾU   HẬU PHẨU 350  
189 NGUYỄN KHÃ THI     350 0367415999
190 PHẠM THỊ BÍCH TRÂM   CTXH 350  
191 NGUYỄN THỊ LỰU   PHÒNG SANH 350  
192 NGUYỄN KIM DUNG   PAN 350  
193 DƯƠNG MINH THƯ   NHŨ 350  
194 NGUYỄN TRỌNG NHÂN     350 0798668108
195 NGUYỄN XUÂN QUỲNH ANH     250 0927770706
196 CHÂU ÁI NGỌC   PHÒNG SANH 250  
197 NGUYỄN HẢI UYÊN   HÙNG VƯƠNG SHOP 350  
198 LÝ KIM BÍCH     350 0969677899
199 PHẠM CHÂU THANH TRÚC     250 0523139052
200 NGÔ THỊ TUYẾT NGÂN   CTXH 250  
201 NGÔ TRỌNG TÍN     350 0368137040
202 LÝ THANH TRANG   PHÒNG SANH 350  
203 GIANG GIA KIỆT     350 0868518163
204 TRẦN MINH THƯ   PHÒNG MỔ 350  
205 TRẦN THỊ TRÚC LINH   PAN 350  
206 NGUYỄN THỊ HOA   PAN 350  
207 LÊ THỊ KIM HÂN   GMHS 350  
208 VÕ KIM CHÂU   GMHS 350  
209 LÝ THỊ ÁNH 1986 PHÒNG SANH 350  
210 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG LAN 1983 PHÒNG SANH 350  
211 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 1985   350  
212 LÊ NGUYỄN NGỌC DUYÊN 1985 DI TRUYỀN 350  
213 TRẦN THỊ TÁM 1975 PNNT 350  
214 VŨ NGUYỄN THANH VY 1995 GMHS 350  
215 NGUYỄN HOÀNG PHÚC   PHÁP Y 350  
216 NGUYỄN THỊ HÀ 1994 SANH 250  
217 PHẠM THỊ Ý YÊN   SANH 250  
218 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 1995   350  
219 TRỊNH XUÂN TÌNH 1989 HCQT 350  
220 ĐỒNG TUYẾT HẰNG 1976 SANH 350  
221 BÙI QUÝ TRUNG 1995   350  
222          
223          
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác