Danh sách hiến máu năm 2013

Danh sách hiến máu năm 2013

Danh sách hiến máu năm 2013

Danh sách hiến máu năm 2013

Danh sách hiến máu năm 2013
Danh sách hiến máu năm 2013

Danh sách hiến máu năm 2013

Danh sách hiến máu năm 2013
(05/10/2013 23:59)

DANH SÁCH THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Mã số thẻ hiến máu quốc gia

 

Họ và Tên người Hiến máu

Ngày tháng năm sinh

Nơi làm việc

Nhóm

máu

Hiến tại HHTM

Tổng số lần hiến

Riêng năm 2013

000992592

Nv

Phan Thị

Ân

15/08/67

PanPacific

O

 

7

04/02/13

27/06/13

 

000787661

BS

Trịnh Tuyết

Anh

24/12/80

Tổ chức Cán bộ

B

 

9

04/02/13

27/06/13

 

000703096

BS

Dương Hoàng

Anh

30/10/80

Cấp cứu Tổng hợp

A

3

23

04/02/13

11/07/13

 

000804964

ĐD

Nguyễn Bảo

Anh

10/03/87

Phẫu thuật Gây mê

O

1

13

04/02/13

27/06/13

 

000967257

NV

Thái Gia

Anh

27/12/64

PanPacific

O

 

7

04/02/13

   

000969709

NHS

Trần Ngọc

Ánh

14/06/70

Sanh B

A

 

9

27/06/13

   

001006804

NV

Lê Thị

Bạc

23/12/62

PanPacific

A

 

7

04/02/13

   

001006801

NV

Cao Thị Ngọc

Bích

10/10/86

Chẩn đoán hình ảnh

AB

 

7

04/02/13

27/06/13

 

001142610

NV

Phạm Thị Ngọc

Bích

06/12/85

PanPacific

O

 

1

04/02/13

   

000736843

BS

Lê Huy

Bình

23/11/80

Kế hoạch gia đình

B

 

6

27/06/13

   

000779273

NV

Trần Đức

Cảnh

14/10/84

Long Hải

O

 

16

07/02/13

   

000969728

NV

Đỗ Trọng

Chính

11/08/63

Chống nhiễm khuẩn

B

1

13

04/02/13

11/07/13

 

000736817

NHS

 Phạm Thị Kim

Cương

17/11/83

Nhi

O

 

9

04/02/13

27/06/13

 

000967255

NV

Nguyễn Văn

Cường

05/11/83

PanPacific

B

 

7

04/02/13

27/06/13

 

001142653

NV

Thạch Thị Thi

Đa

20/09/94

Căntin

A

 

1

04/02/13

   

000804973

NHS

Trần Trang

Đài

23/04/87

Khám bệnh B

A

 

12

04/02/13

   

001142663

NV

Nguyên Thị Trang

Đài

18/08/94

PK Thanh Thủy

A

 

2

04/02/13

27/06/13

 

001006837

NHS

Nguyễn Triệu Thanh

Đan

16/04/81

Sanh A

B

 

4

04/02/13

27/06/13

 

000900042

CN

Lê Hữu

Danh

09/02/81

Công nghệ thông tin

O

 

5

04/02/13

   

001020699

BS

Võ Thanh

Danh

10/03/85

 

A

1

3

04/02/13

11/07/13

 

000967262

NV

Nguyễn Hoàng

Danh

17/12/80

PanPacific

O

 

4

04/02/13

27/06/13

 

000889407

NHS

Nguyễn Anh

Đào

27/11/63

Nhi

B

1

14

04/02/13

27/06/13

 

000522910

HS

Lê Dương Trúc

Đào

09/10/83

Sanh A

O

 

1

27/06/13

   

001142686

NV

Lê Văn

Đầy

17/11/67

Long Hải

O

 

2

04/02/13

   

000967165

NHS

Lê Thị Hồng

Diễm

05/04/78

Hậu sản Hậu phẫu

O

 

3

27/06/13

   

001166926

 

Nguyễn Thị Ngọc

Điệp

11/09/62

 

A

 

1

27/06/13

   

001043253

NV

Trần Thị Hoàng

Diệu

14/03/75

PanPacific

B

 

6

04/02/13

27/06/13

 

000949522

NV

Nguyễn Tấn

Dủ

17/08/86

Long Hải

A

 

2

27/06/13

   

000858822

NV

Phạm Thị Phương

Dung

21/04/76

PanPacific

O

1

16

04/02/13

   

000504690

NV

Thi Thị Hồng

Dung

27/08/71

PanPacific

A

 

6

04/02/13

27/06/13

 

001101244

HS

Huỳnh Thị Mỹ

Dung

21/10/90

Nhi

O

 

2

27/06/13

   

001142680

 

Nguyễn Thị Thùy

Dung

01/07/83

 

B

 

1

04/02/13

   

001101244

HS

Huỳnh Thị Mỹ

Dung

21/10/90

Nhi

O

 

2

27/06/13

   

001117346

NV

Nguyễn Anh

Dũng

03/10/75

Long Hải

A

 

3

04/02/13

27/06/13

 

000791394

NV

Lê Thụy Thùy

Dương

16/04/76

PanPacific

A

 

16

04/02/13

   

001166975

 

Nguyễn Long

Duyên

26/11/77

 

A

 

1

27/06/13

   

000815241

BS

Nguyễn Văn

Giang

1980

Chỉ đạo tuyến

O

 

14

04/02/13

   

001101214

HS

Phan Thị Thu

23/07/87

Hậu sản Hậu phẫu

O

 

3

04/02/13

27/06/13

 

001020681

 

Lê Thị Mười

Hai

17/11/79

(NHS Hạnh-CĐHA)

B

 

5

04/02/13

   

000967193

NHS

Phan Ngọc

Hân

29/05/88

Sanh A

B

1

10

04/02/13

27/06/13

 

000996255

NHS

Trần Thị Trường

Hận

02/03/92

Sanh B

O

 

2

04/02/13

   

001043242

 

Lê Thúy

Hằng

16/02/86

(NHS Hạnh-CĐHA)

A

 

4

04/02/13

   

001142665

NV

Trần Thị Thúy

Hằng

14/05/87

Chống nhiễm khuẩn

O

 

1

04/02/13

   

000983135

NV

Trần Thị Mỹ

Hạnh

19/02/87

Chống nhiễm khuẩn

B

 

7

04/02/13

27/06/13

 

000967253

NHS

Nguyễn Thị

Hạnh

21/12/59

Chẩn đoán hình ảnh

B

 

10

04/02/13

27/06/13

 

001142540

 

Trịnh Thị

Hạnh

08/10/82

 

O

 

1

04/02/13

   

001117315

 

Đoàn Thị Mỹ

Hạnh

03/02/80

[Mai-KSNK]

B

 

2

27/06/13

   

000967167

NHS

Nguyễn Ngọc

Hậu

07/07/80

Hậu sản Hậu phẫu

A

 

2

04/02/13

   

001142617

NV

La Trung

Hậu

18/09/90

PanPacific

B

 

1

04/02/13

   

000967221

NV

Vũ Thị

Hiền

21/09/82

Long Hải

O

 

9

06/01/13

27/06/13

 

001020700

 

Nguyễn Thúy

Hiền

16/03/74

(NHS Hương-S.B)

O

 

5

04/02/13

   

000918301

BS

Vương Trọng

Hiếu

12/01/74

Hậu phẫu

B

1

11

04/02/13

   

00917560

NHS

Hồng

Hiếu

14/02/79

Sanh A

A

 

4

04/02/13

   

001101222

HS

Trần Thảo

Hiếu

19/01/87

Nhi

O

 

2

27/06/13

   

001020698

NV

Lê Thị Thanh

Hoa

10/09/64

PanPacific

B

 

6

04/02/13

   

000787654

NV

Nguyễn Thị Kim

Hòa

26/06/69

Kế hoạch gia đình

O

 

4

04/02/13

   

001166901

NV

Nguyễn Thị Kim

Hoàng

23/08/68

PanPacific

B

 

1

27/06/13

   

001006806

NV

Đặng Thị Kim

Hoàng

1967

PanPacific

A

 

3

04/02/13

   

000774625

NV

Đỗ Thị Mỹ

Hồng

27/06/65

Hành chính Quản trị

B

1

25

 

 

 

000917564

NV

Phạm Thị Vân

Hồng

13/05/71

PanPacific

O

 

6

04/02/13

27/06/13

 

000835099

NHS

Đỗ Tường Ngọc

Hồng

04/02/13

Nhi

O

 

4

04/02/13

   

000992561

NHS

Phùng Tuyết

Hồng

11/11/73

 

A

 

8

04/02/13

27/06/13

 

001132490

 

Đặng Bảo

Huân

13/12/88

 

A

 

3

08/05/13

27/06/13

 

000787666

NHS

Hoàng Thị

Huệ

25/07/77

Sanh B

B

1

11

04/02/13

   

000835105

NHS

Nguyễn Thị

Huệ

17/05/81

Hậu phẫu

AB

1

6

11/07/13

   

001166904

Nv

Trương Thị

Huệ

02/03/87

PanPacific

O

 

1

27/06/13

   

000004673

BS

Phạm Quốc

Hùng

04/04/65

Hậu sản Hậu phẫu

O

3

56

04/02/13

01/06/13

11/07/13

001101221

 

Lê Việt

Hùng

08/09/92

(Hạnh-CĐHA)

A

 

2

04/02/13

   

000917548

NV

Vũ Văn

Hùng

22/04/58

Hành chính Quản trị

O

 

12

04/02/13

27/06/13

 

000736773

NHS

Nguyễn Quế

Hương

10/01/84

Sanh B

A

 

23

04/02/13

27/06/13

 

000787649

NHS

Ô Đình Thiên

Hương

05/09/70

Hậu sản

O

 

10

04/02/13

27/06/13

 

000824299

NHS

Phạm Thị Minh

Hương

06/05/76

Kế hoạch gia đình

O

 

6

04/02/13

27/06/13

 

001142670

 

Nguyễn Ngọc

Huyền

07/11/93

(Hạnh-CĐHA)

B

 

1

04/02/13

   

001142532

KTV

Hồ Thị Mộng

Huyền

10/11/62

Xét nghiệm

B

 

1

04/02/13

   

000969360

NHS

Huỳnh Thị Thu

Huyền

24/11/90

Sanh A

A

 

2

27/06/13

   

001166918

 

Mạch Nguyễn Phương

Khanh

13/01/93

[HS Ngọc Thành]

O

 

1

27/06/13

   

000815217

NHS

Vũ Thị An

Khánh

22/11/74

Dinh dưỡng

A

 

13

04/02/13

27/06/13

 

000990558

ĐD

Nguyễn Duy

Khánh

04/04/88

Chống nhiễm khuẩn

O

 

3

04/02/13

   

000992557

NV

Đặng Thị

Kim

25/07/58

PanPacific

O

 

9

27/06/13

   

000992594

NV

Lê Thị

Lan

30/04/65

PanPacific

O

 

5

27/06/13

   

000846115

NHS

Trần Thị Thúy

Lan

02/08/83

Phụ Ngoại Ung bướu

O

 

6

04/02/13

   

000707667

BS

Nguyễn Phạm Hương

Lan

21/06/83

Sản bệnh

B

 

20

04/02/13

27/06/13

 

000787645

HS

Huỳnh Thị Tuyết

Lan

02/11/68

Hậu sản

A

 

4

04/02/13

27/06/13

 

000501914

NV

Nguyễn Ngọc

Lan

1965

PanPacific

O

 

3

04/02/13

   

001142548

 

Nguyễn Thị Hoàng

Lan

06/09/92

 

O

 

1

04/02/13

   

001077527

NHS

Nguyễn Thị Thanh

Lang

19/09/86

Sanh A

O

 

4

27/06/13

   

001166947

NV

Nguyễn Thị

Lệ

07/03/82

PanPacific

B

 

1

27/06/13

   

000815230

NHS

Nguyễn Thị Minh

Liên

12/02/79

Nhi

B

 

8

04/02/13

   

000745512

NHS

Tất

Liên

1984

Hậu phẫu

A

 

6

27/06/13

   

815226

NHS

Nguyễn Thị Ngọc

Liên

05/12/77

Khám bệnh B

O

 

9

04/02/13

   

001056395

NV

Võ Thị

Liên

29/01/65

PanPacific

O

 

4

04/02/13

   

000967639

NV

Phạm Thị

Liên

24/05/67

PanPacific

O

 

2

27/06/13

   

001166924

NHS

Bùi Thị Mỹ

Linh

28/01/78

Sanh B

B

 

1

27/06/13

   

000803641

NHS

Nguyễn Hoàng

Linh

15/08/81

Cấp cứu Tổng hợp

O

 

5

27/06/13

   

001020701

 

Nguyễn Hoàng Trúc

Linh

25/09/91

(Lưu-KB.A)

A

 

4

04/02/13

   

001166924

HS

Bùi Thị Mỹ

Linh

28/01/78

Sanh B

B

 

1

27/06/13

   

001166941

NV

Đào Thị Mỹ

Linh

25/12/88

PK Thanh Thủy

O

 

1

27/06/13

   

001166978

NV

Nguyễn Duy

Linh

15/03/86

 

A

 

1

27/06/13

   

001142683

NHS

Mai Hồng

Loan

04/01/91

Hậu sản

B

 

1

04/02/13

   

000971393

NV

Nguyễn Thị Châu

Loan

05/01/89

PK Thanh Thủy

B

 

5

04/02/13

27/06/13

 

001166968

ĐD

Quách Thị Thu

Loan

18/11/78

Dinh dưỡng

O

 

1

27/06/13

   

000902944

KTV

Lê Thành

Lộc

29/09/85

Tài chính Kế toán

AB

 

10

04/02/13

27/06/13

 

000871459

CN

Bùi Hoàng Thanh

Long

16/10/88

Di truyền

B

 

2

04/02/13

   

000889403

NHS

Hoàng Thị Kim

Lưu

08/06/70

Khám bệnh A

B

 

9

04/02/13

   

000967135

NV

Trần Thị Thanh

Mai

18/03/61

Chống nhiễm khuẩn

O

 

8

27/06/13

   

001117332

NV

Nguyễn Thị

Mai

08/03/89

PK Thanh Thủy

AB

 

3

04/02/13

27/06/13

 

000787663

NHS

Tô Thị Lý

MớI

01/04/61

Tổ chức Cán bộ

O

2

23

04/02/13

11/07/13

 

001166920

NV

Phan Thị

Mỹ

12/01/67

PanPacific

B

 

1

27/06/13

   

001056401

NV

Diệp Thúy

Nga

16/05/67

PanPacific

A

 

4

27/06/13

   

001142599

NHS

Ngô Thị Hằng

Nga

23/03/86

Hậu sản Hậu phẫu

A

 

2

27/06/13

   
 

CN

Ngân

 

Chỉ đạo tuyến

   

1

11/07/13

   

001166912

HS

Trần Thị Thu

Ngân

26/04/92

Nhi

B

 

1

27/06/13

   

000774629

CN

Đặng Lê Dung

Nghi

04/08/72

Di truyền

B

1

20

04/02/13

 

 

000803634

BS

Trần Bảo

Nghĩa

24/02/08

Chẩn đoán hình ảnh

O

 

17

04/02/13

   

000859678

 

Nguyễn Trọng

Nghĩa

08/08/81

 

O

 

2

04/02/13

   

000001590

KTV

Nguyễn Uy

Nghiêm

1976

TCKT

AB

 

10

04/02/13

   

001101235

HS

Nguyễn Thị Ánh

Ngọc

09/03/91

Hậu phẫu

A

 

2

04/02/13

   

000992558

NV

Nguyễn Thị

Ngưng

30/08/69

PanPacific

O

 

5

04/02/13

   

001166909

HS

Nguyễn Hoàng Thảo

Nguyên

19/12/91

Cấp cứu Tổng hợp

O

 

1

27/06/13

   

001166940

HS

Lâm Nguyễn Thảo

Nguyên

19/12/91

Sanh B

B

 

1

27/06/13

   

001056418

NV

Phạm Thị Thanh

Nguyệt

05/11/61

PanPacific

B

 

6

27/06/13

   

000992580

 

Nguyễn Thu

Nguyệt

12/12/73

(Hạnh-CĐHA)

A

 

7

04/02/13

   

001166928

NV

Nguyễn Thu

Nguyệt

12/12/75

PanPacific

A

 

1

27/06/13

   

001142539

NHS

Phan Trương Yên

Nhiên

21/10/90

Sanh A

O

 

2

04/02/13

27/06/13

 

001166919

NV

Sơn Thị

Nhiên

05/08/86

PanPacific

O

 

1

27/06/13

   

000787659

NHS

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

23/11/84

Sanh A

B

1

12

27/06/13

   

000787657

NHS

Võ Hồng

Nhung

20/12/83

Hậu sản Hậu phẫu

O

 

3

04/02/13

   

001166965

HS

Lê Thị Huyền

Nhung

29/07/82

Sanh B

A

 

1

27/06/13

   

001062501

NV

Lâm Thị Mỹ

Nhung

20/03/82

Long Hải

B

 

2

27/06/13

   

001117348

NV

Đặng Thị Tuyết

Nhung

27/09/77

PanPacific

B

 

2

27/06/13

   

000894808

NHS

Trần Thị Quyền

Nương

01/06/89

Khám bệnh B

B

2

12

04/02/13

27/06/13

 

000997485

NV

Phạm Thị Kim

Oanh

04/08/65

PanPacific

O

 

2

04/02/13

   

000992582

KTV

Nguyễn Hồng

Phẩm

17/9/86

Tài chính Kế toán

B

 

6

04/02/13

27/06/13

 

000517885

NV

Phạm Thị Minh

Phấn

14/08/69

PanPacific

O

 

13

04/02/13

27/06/13

 

000858676

KS

Bùi Ngọc

Phương

20/06/58

Cty Phương

B

 

9

04/02/13

27/06/13

 

000787643

BS

Lê Thị Lan

Phương

12/02/63

Sanh A

O

 

8

04/02/13

   

000969722

BS

Mai Thị

Phương

20/12/85

Hậu sản

O

 

2

04/02/13

   

000958461

NV

Bùi Thị Thu

Phương

26/05/89

PK Thanh Thủy

O

 

5

04/02/13

27/06/13

 

000968330

 

Nguyễn Kim

Phương

02/06/77

 

B

 

2

04/02/13

   

001166939

NV

Nguyễn Hồng

Phương

15/03/87

PK Thanh Thủy

B

 

1

27/06/13

   

000927257

HS

Phạm Thị Thảo

Phương

14/10/89

Sanh B

O

 

2

27/06/13

   

000889406

NHS

Đinh Thị Mỹ

Phượng

20/06/79

Hậu Sản

O

2

11

11/07/13

   

001142583

NV

Trương Thị Kim

Phượng

09/07/77

PanPacific

O

 

1

04/02/13

   

001166930

HS

Nguyễn Bích

Phượng

02/05/88

Sanh B

A

 

1

27/06/13

   

001166942

HS

Phạm Thị Mỹ

Phượng

12/04/89

Sanh A

O

 

1

27/06/13

   

001006810

ĐD

Nguyễn Hoàng

Quân

05/10/89

PK Thanh Thủy

B

 

8

04/02/13

27/06/13

 

001166938

 

Nguyễn Văn

Quốc

03/11/88

 

B

 

1

27/06/13

   

000967176

NV

Đặng Thị

Quyên

30/11/75

PanPacific

O

 

4

04/02/13

   

000882484

NHS

Nguyễn Thị Mỹ

Quỳnh

07/11/88

Sanh B

B

 

14

04/02/13

27/06/13

 

001142672

NHS

Nguyễn Vũ Phương

Quỳnh

11/11/86

Cấp cứu Tổng hợp

AB

 

1

04/02/13

   

001063407

DS

Trần Hoàng

Sơn

19/05/91

Dược

B

 

2

27/06/13

   

001104655

BS

Nguyễn thị Thu

Sương

04/06/77

Khám bệnh

O

 

3

04/02/13

   

001117335

NHS

Phạm Ngọc

Sương

15/02/61

Kế hoạch gia đình

B

 

2

04/02/13

   

001142731

NV

Trần Thị Mỹ

Tài

26/08/81

PanPacific

O

 

1

04/02/13

   

001166925

HS

Trần Thị Phú

Tài

28/04/87

Hậu phẫu

B

 

1

27/06/13

   

001117325

HS

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

18/11/82

Nhi

A

 

2

27/06/13

   

000925556

BS

Nguyễn Thành

Tâm

30/09/85

Phụ Ngoại Ung bướu

B

 

5

04/02/13

   

0011117325

NV

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

18/11/82

Hậu sản

A

 

2

27/06/13

   

001166935

NV

Trần Anh

Tâm

03/10/93

PanPacific

O

 

1

27/06/13

   

765886

BS

Tăng Quang

Thái

08/05/86

Hiếm muộn

A

1

13

11/07/13

   

001101230

HS

Trần Thị Hồng

Thắm

24/02/83

Hậu sản

A

 

3

04/02/13

27/06/13

 

000967190

NV

Huỳnh Quốc

Thắng

08/09/85

PK Thanh Thủy

O

 

5

04/02/13

   

001056415

NHS

Phạm Thị Kiều

Thanh

29/11/82

Kế hoạch gia đình

O

 

3

04/02/13

   
 

NV

Quách Minh

Thành

 

Chống nhiễm khuẩn

 

1

2

11/07/13

   

000804299

CN

Vũ Thị Phương

Thảo

11/01/82

Chỉ đạo tuyến

O

2

13

04/02/13

11/07/13

 

000787651

BS

Hoàng Thị Thanh

Thảo

11/11/1975

Sanh A

B

1

12

04/02/13

11/07/13

 

001056402

NHS

Huỳnh Kim

Thảo

02/01/68

Cấp cứu Tổng hợp

B

 

4

04/02/13

   

000917566

NV

Huỳnh Thị

Thi

11/10/81

PanPacific

O

1

11

27/06/13

   

001006838

HS

Lê Thị Mỹ Thoa

Thoa

26/07/82

Hậu sản Hậu phẫu

A

 

2

27/06/13

   

000862151

BS

Nguyễn Ngọc

Thoại

11/08/85

Sanh B

O

 

10

04/02/13

27/06/13

 

000859123

CA

Nguyễn Duy

Thông

23/10/87

[Mỹ Hồng-HCQT]

B

 

8

13/01/13

27/06/13

 

001006819

NHS

Nguyễn Thị

Thuận

22/03/69

Khám bệnh A

B

 

2

04/02/13

   

000835102

NHS

Vũ Thị

Thuý

05/09/77

Khám bệnh B

AB

1

7

27/06/13

   

000900037

CV

Hồ Thu

Thuỷ

03/01/75

Tổ chức Cán bộ

O

1

3

11/07/13

   

001077528

 

Trần Thị

Thúy

11/11/89

 

O

 

2

04/02/13

   

001166979

KTV

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

20/07/82

Tài chính Kế toán

O

 

1

27/06/13

   

000003509

BS

Trần Thị Thanh

Thủy

03/01/1974

Hậu sản

O

 

8

04/02/13

   

000993571

NV

Trần Thị Thu

Thủy

08/04/67

PanPacific

B

 

7

04/02/13

   

000992560

ĐD

Trần Thị Thanh

Thủy

30/04/78

PK Thanh Thủy

O

 

6

04/02/13

27/06/13

 

001077478

NV

Nguyễn Thị Thu

Thủy

21/03/64

PanPacific

B

 

5

04/02/13

27/06/13

 

001142542

NV

Nguyễn Thị Bích

Thủy

24/12/61

PanPacific

B

 

1

04/02/13

   

001142614

 

Nguyễn Thanh

Thủy

07/09/85

 

O

 

1

04/02/13

   

001006808

ĐD

Nguyễn Thị Bảo

Thy

24/02/88

PK Thanh Thủy

A

 

8

04/02/13

27/06/13

 

001166922

BS

Bùi Thị Thủy

Tiên

20/05/70

Nhi

B

 

1

27/06/13

   

001117232

NHS

Phạm Hoàng Minh

Trâm

06/06/90

Hậu sản Hậu phẫu

A

 

3

04/02/13

27/06/13

 

000824234

NHS

Nguyễn Ngọc Thuỳ

Trang

1984

Hậu sản Hậu phẫu

O

1

8

27/06/13

   

000774632

NV

Trần Thị Ngọc

Trang

10/01/74

Chẩn đoán hình ảnh

B

 

18

27/06/13

   

000905349

 

Trần Thị Hoa

Trang

20/04/89

 

B

 

6

04/02/13

27/06/13

 

000907104

 

Lê Thị Thảo

Trang

04/02/77

 

B

 

6

06/01/13

27/06/13

 

000788677

NHS

Trương Thị Bích

Trang

07/05/87

Phụ Nội Nội tiết

O

 

3

27/06/13

   
 

NV

Lê Thị Thảo

Trang

04/02/77

Long Hải

B

 

6

06/01/13

27/06/13

 

001006833

 

Trần Thu

Trang

21/01/92

(NHS Đài-K.B)

A

 

5

04/02/13

   

001142684

NV

Liêu Thị Thanh

Trang

22/04/92

PanPacific

B

 

1

04/02/13

   

001142581

 

Hồ Thị Thùy

Trang

15/11/83

 

B

 

1

04/02/13

   

000967144

BS

Nguyễn Bảo

Trị

19/10/85

Cấp cứu Tổng hợp

B

 

8

04/02/13

27/06/13

 

000904654

NHS

Phan Thị Kiều

Trinh

22/08/89

Sanh B

O

 

4

27/06/13

   

000003509

NHS

Đoàn Thị Xuân

Trinh

24/01/88

Hậu sản

O

 

1

04/02/13

   

001117304

NV

Bùi Thị Mỹ

Trinh

03/08/90

PK Thanh Thủy

O

 

3

04/02/13

27/06/13

 

001166933

HS

Trương Thị Tố

Trinh

20/12/91

Sanh A

O

 

1

27/06/13

   

001166927

HS

Nguyễn Thị Mỹ

Trinh

13/09/63

Sanh A

B

 

1

27/06/13

   

001142608

 

Vũ Quang

Trịnh

25/01/79

 

A

 

1

04/02/13

   

000403713

ĐD

Trương Thành

Trọng

1981

Dinh dưỡng

B

 

5

04/02/13

27/06/13

 

001142615

NV

Lê Văn

Trọng

10/10/90

PanPacific

O

 

1

04/02/13

   

000815236

NHS

Võ Thị Thanh

Trúc

18/01/72

Nhi

O

 

4

04/02/13

   

000858872

 

Nguyễn Huỳnh  Thanh

Trúc

10/11/80

 

O

 

3

04/02/13

   

001166967

HS

Phạm Nguyễn Hoàng

Trúc

03/12/88

Sanh A

O

 

1

27/06/13

   

000969721

CN

Nguyễn Đức

Trung

16/03/60

Kế hoạch tổng hợp

O

 

6

27/06/13

   

001142611

 

Ngô Liên

Trung

27/12/82

 

O

 

1

04/02/13

   

000860075

 

Từ Minh

Tuấn

29/05/87

(NHS Đài-K.B)

O

 

11

04/02/13

   

001166982

 

Trần Văn

Tùng

07/09/85

[Tú-Sanh A]

A

 

1

27/06/13

   

001142678

BS

Võ Nguyễn Kim

Tuyên

23/06/77

Khám bệnh A

A

 

1

04/02/13

   

000967200

NHS

Nguyễn thị Kim

Tuyến

25/12/88

Cấp cứu Tổng hợp

O

 

2

04/02/13

   

000917562

BS

Nguyễn Thị Thu

Tuyết

23/08/75

Chẩn đoán hình ảnh

O

1

5

27/06/13

   

001142674

NHS

Nguyễn Thị

Tuyết

10/07/68

Phụ ngoại Ung bướu

A

 

1

04/02/13

   

001166970

HS

Huỳnh Thị Xuân

Uyên

01/07/86

Sanh A

O

 

1

27/06/13

   

000992584

NHS

Nguyễn Bích

Vân

08/09/85

Sanh B

A

 

6

27/06/13

   

001006839

NV

Nguyễn Thị Tuyết

Vân

20/11/71

PanPacific

O

 

8

04/02/13

   

001056431

NHS

Phùng Thị Thanh

Vân

17/04/73

Chẩn đoán hình ảnh

A

 

4

04/02/13

   

000875830

NV

Phạm Thị Thu

Vân

21/06/75

PanPacific

B

 

8

04/02/13

27/06/13

 

000852771

HS

Huỳnh Thị Thúy

Vân

24/04/88

Hậu sản Hậu phẫu

A

 

5

27/06/13

   

001166923

NV

Trương Thị Hương

Vang

10/03/85

PK Thanh Thủy

A

 

1

27/06/13

   

000803636

LX

Nguyễn Anh

13/04/72

Hành chính Quản trị

O

1

13

11/07/13

   

001166970

Nv

Phạm Thị Ngọc

12/12/86

PanPacific

B

 

1

27/06/13

   

001132226

 

Lê Hoàng

19/10/87

 

O

 

3

08/05/13

27/09/13

 

001166899

NV

Nguyễn Thị Trường

Xuân

08/11/90

TT NCUD CSSKSS

A

 

1

27/06/13

   

000842136

BS

Hà Huỳnh Kim

Yến

15/11/84

Sanh B

A

 

9

04/02/13

27/06/13

 

001077526

NV

Lê Kim

Yến

28/01/81

PanPacific

A

 

4

04/02/13

27/06/13

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác