Danh sách hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2014

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2014

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2014

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2014

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2014
Danh sách hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2014

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2014

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2014
(26/02/2014 09:36)

Danh sách tham gia hiến máu lần 1 năm 2014

DANH SÁCH THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN LẦN 2 NĂM 2014

NGÀY 25-02-2014

CẤP CỨU

2.     Hà Huỳnh Kim Yến - 250ml

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

3.     Nguyễn Thị Hạnh - 250ml

4.     Nguyễn Thị Ngọc Hân - 250ml

5.     Lê Thị Hoàng Linh - 250ml

6.     Trịnh Thị Minh Ngọc - 250ml

7.     Trần Thị Ngọc Trang - 350ml

8.     Phùng Thị Thanh Vân - 250ml

9.     Nguyễn Đình Vũ - 250ml

CHỈ ĐẠO TUYẾN

10.    Vũ Thị Phương Thảo - 250ml

CHỐNG NHIỄM KHUẨN

11.    Đỗ Trọng Chính - 350ml

12.    Trần Thị Mỹ Hạnh - 350ml

13.    Trần Thị Thanh Mai - 250ml

14.    Nguyễn Thế Sang - 350ml

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

15.    Trương Hồ Hồng Phước - 350ml

DINH DƯỠNG

16.    Nguyễn Kim Dung - 250ml

17.    Trương ngọc Như Quý - 350ml

18.    Phạm Thị Thu Tâm - 250ml

19.    Trương Thành Trọng - 350ml

DI TRUYỀN

DƯỢC

ĐIỀU DƯỠNG

20.    Lữ Thị Trúc Mai - 350ml

GIẢI PHẪU BỆNH

HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

21.   Huỳnh Mỹ Chi - 250ml

22.   Vũ Văn Hùng - 350ml

23.   Đỗ Thị Mỹ Hồng - 250ml

24.   Hoàng Văn Hưng - 350ml

25.   Nguyễn Thanh Thảo - 350ml

26.   Nguyễn Anh Vũ - 450ml

HẬU SẢN

27.   Võ Thành Danh - 350ml

28.   Ô Đình Thiên Hương - 350ml

29.   Phạm Thị Minh Hương - 250ml

30.   Huỳnh Thị Tuyết Lan - 350ml

31.   Lâm Nguyễn Thảo Nguyên - 250ml

32.   Trần Thị Thanh Thủy - 350ml

33.   Trần Thị Hồng Thắm - 250ml

34.   Đoàn Thị Xuân Trinh - 250ml

HẬU PHẪU

35.   Cù Thị Vĩnh Cửu - 250ml

36.   Trần Thị Ngọc Xuyên - 250ml

37.   Tất Liên - 350ml

38.   Nguyễn Thị Tuyết Hồng - 350ml

39.   Nguyễn Ngọc Minh - 250ml

40.   Trần Thị Phú Tài - 250ml

41.   Vũ Thị Thanh Thảo - 250ml

HẬU SẢN B

42.   Lê Thị Hồng Diễm - 250ml

43.   Phạm Quốc Hùng - 350ml

44.   Huỳnh Thị Thuý Vân - 350ml

HIẾM MUỘN

45.   Nguyễn Nữ Hải Long - 250ml

46.   Nguyễn Ánh Ngọc - 250ml

47.   Tăng Kim Hoàng Văn - 250ml

KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH

48.   Phạm Ngọc Sương - 250ml

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

KHÁM BỆNH A

49.   Hoàng Thị Kim Lưu - 350ml 

50.   Nguyễn Bảo Trị - 350ml

KHÁM BỆNH B

51.   Trần Thị Quyền Nương - 250ml

NHI

52.   Lê Thị Cẩm Chung - 250ml

53.   Nguyễn Anh Đào - 250ml

54.   Đồng Tuyết Hằng - 250ml

55.   Nguyễn Thị Minh Liên - 250ml

56.   Phạm Thanh Tâm - 250ml

PHẪU THUẬT GÂY MÊ

57.   Dương Thành Trọng - 350ml

PHỤ NỘI

PHỤ NGOẠI

58.   Hồ Ngọc Hương - 250ml

59.   Trương Thị Thúy Lan - 350ml

SẢN BỆNH

60.   Hoàng Lê Thanh Nhàn - 250ml

61.   Nguyễn Lưu Tôn Nữ - 250ml

SANH A

62.   Cao Thị Ngọc Bích - 350ml

63.   Hồng Hiếu - 250ml

64.   Huỳnh Thị Thu Huyền - 250ml

65.   Nguyễn Thị Thanh Lang - 250ml

66.   Hoàng Thị Thanh Thảo - 250ml

67.   Phạm Bảo Trân - 250ml

68.   Bùi Trần Như Trân - 250ml

69.   Nguyễn Bích Vân - 250ml

SANH B

70.   Trần Ngọc Ánh - 350ml

71.   Nguyễn Thị Thu Hằng - 350ml

72.   Trần Thị Xuân Huệ - 350ml

73.   Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh - 350ml

TỔ CHỨC CÁN BỘ

74.   Tô Thị Lý Mới - 350ml

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

75.   Lê Thành Lộc - 350ml

76.   Nguyễn Hồng Phẩm - 250ml

77.   Huỳnh Ngọc Thuỷ - 350ml

XÉT NGHIỆM

78.   Nguyễn Thị Ngọc Linh - 250ml

LONG HẢI

79.   Nguyễn Anh Dũng - 350ml

80.   Vũ Thị Hiền - 250ml

81.   Lê Nhật Huy - 350ml

82.   Lâm Mộc Khiêm - 350ml

83.   Hồ Ngọc Luyện - 350ml

84.   Phạm Minh Nhựt - 350ml

85.   Chống Thế Tường - 350ml

86.   Lê Thị Thảo Trang - 350ml

87.   Lê Minh Trung - 350ml

88.   Nguyễn Xuân Phát - 250ml

PAN PACIFIC

89.   Phan Thị Ân - 250ml

90.   Thái Gia Anh - 350ml

91.   Lê Thị Bạc - 250ml

92.   Trần Thị Hoa Chi - 350ml

93.   Nguyễn Văn Cường - 350ml

94.   Nguyễn Hoàng Danh - 350ml

95.   Trần Thị Hoàng Diệu - 350ml

96.   Nguyễn Thị Ngọc Điệp - 250ml

97.   Huỳnh Thị Hàn - 350ml

98.   Phạm Thị Vân Hồng - 250ml

99.   Phùng Tuyết Hồng - 350ml

100. Nguyễn Thị Kim Hoàng - 250ml

101. Nguyễn Thị Ngọc Hương - 250ml

102. Nguyễn Thị Lệ - 250ml

103. Quách Thu Loan - 350ml

104. Phùng Thị Lan - 250ml 

105. Phan Thị Mỹ - 250ml

106. Diệp Tuý Nga - 250ml

107. Phạm Thị Thanh Nguyệt - 350ml

108. Đặng Thị Tuyết Nhung - 250ml

109. Đoàn Lê Vi Thảo - 350ml

110. Huỳnh Thị Thi - 250ml

111. Nguyễn Thị Thu Thủy - 350ml

112. Nguyễn Thanh Trâm - 250ml

113. Lê Văn Trọng - 250ml

114. Nguyễn Thị Tuyết Vân - 350ml

115. Phạm Thị Thu Vân - 450ml

116. Phạm Thị Ngọc Vũ - 250ml

117. Lê Kim Yến - 250ml

PK THANH THỦY

118. Nguyễn Thị Trang Đài - 250ml

119. Đào Thị Mỹ Linh - 250ml 

120. Nguyễn Hoàng Quân - 350ml

121. Nguyễn Thị Bảo Thi - 250ml

122. Trần Thị Thanh Thủy - 350ml

123. Ngô Hoàng Tú - 350ml

124. Trần Thị Hoa Trang - 250ml

125. Bùi Thị Mỹ Trinh - 250ml

KHÁC

126. Võ Thị Hồng Duyên (NTT) - 250ml

127. Nguyễn Thị Hà (NTT) - 350ml

128. Nguyễn Thị Thuỳ Nhung (PN) - 250ml

129. Đặng Thị Mỹ Quyên (PN) - 250ml

130. Nguyễn Thị Bé Hai (CGHL) - 250ml

131. Lê Thúy Hằng (Hạnh SA) – 250ml

132. Hồ Thị Bạch Tuyết (Hạnh SA) - 250ml

133. Nguyễn Duy Thông (Hồng HC) - 450ml

134. Cù Thị Vĩnh Phát (Cửu S3) - 250ml

135. Châu Mỹ Phụng (Cửu S3) - 250ml

136. Hà Tố Diệp (Vân PPC) - 350ml

137. Nguyễn Hoàng Lan Đô - 220/2 Phan Văn Hân, P17, Bình Thạnh - 250ml

138. Nguyễn Tấn Phát - 2/147 ấp 2, Đa Phước, Bình Chánh - 350ml

139. Lê Vinh Quang - 43/4 Mạc Vân, P3, Q8 - 450ml

 Tổng cộng có 139 người tham gia, thu 170.5 đơn vị = 41.050 ml

450ml = 3 = 6 đơn vị

350ml = 57 = 85.5 đơn vị

250ml = 79 = 79 đơn vị

 
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác