Danh sách hiến máu tình nguyện ngày 25/01/2011

Danh sách hiến máu tình nguyện ngày 25/01/2011

Danh sách hiến máu tình nguyện ngày 25/01/2011

Danh sách hiến máu tình nguyện ngày 25/01/2011

Danh sách hiến máu tình nguyện ngày 25/01/2011
Danh sách hiến máu tình nguyện ngày 25/01/2011

Danh sách hiến máu tình nguyện ngày 25/01/2011

Danh sách hiến máu tình nguyện ngày 25/01/2011
(10/05/2012 17:28)

DANH SÁCH THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HƯỞNG ỪNG CHIẾN DỊCH “LỄ HỘI XUÂN HỒNG NĂM 2011” và  CHÀO MỪNG THẮNG LỢI CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC KHÓA XI, CHÀO MỪNG 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 3/2tại bệnh viện Hùng Vương ngày thứ Ba, 25/01/2011

CẤP CỨU

1.        Bs Vương Trọng Hiếu                     450ml

2.        Bs Dương Hoàng Anh                    250ml

3.        Bs Nguyễn Bảo Trị                         350ml

4.        Nguyễn Thị Mây                             250ml

 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

CHỈ ĐẠO TUYẾN

5.        CN Vũ Thị Phương Thảo                250ml

 

CHỐNG NHIỄM KHUẨN

6.        Trần Thị Thanh Mai                        250ml

7.        Đỗ Trọng Chính                              350ml

 

DINH DƯỠNG

8.        Vũ Thị Anh Khánh                         350ml

9.        Trịnh thị Thu Hằng                          250ml

10.    Vũ Thị Mùi                                     250ml

 

DƯỢC

 

ĐIỀU DƯỠNG

11.    CN Lữ Thị Trúc Mai                       250ml

 

GIẢI PHẪU BỆNH

12.    KTV Phạm Thị Vân Anh                250ml

13.    CN Đặng Lê Dung Nghi                 350ml

 

HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

14.    Lx Hoàng Văn Hưng                      250ml

15.    Đỗ Thị Mỹ Hồng                            350ml

 

HẬU SẢN

16.    NHs Ô Đình Thiên Hương              250ml

17.    NHs Đinh Thị Mỹ Phượng              250ml

 

HẬU PHẪU

HẬU SẢN HẬU PHẪU

18.    NHs Lê Thị Hồng Diễm                  250ml

19.    Bs Phạm Quốc Hùng                      350ml

20.    NHs Võ Thị Bích Hạnh                   250ml

 

HIẾM MUỘN

21.    ĐD Lý Mỹ Thùy Dung                    250ml

22.    Bs Lê Nguyễn Trọng Hiền              350ml

 

KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH

23.    NHs Đặng Thị Thúy hằng               250ml

 

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

24.    Nguyễn Đức Trung                         250ml

 

KHÁM BỆNH A

25.    NHs Bùi Anh Khoa                        250ml

 

KHÁM BỆNH B

26.    NHs Trần Trang Đài                       250ml

 

NHI

27.    NHs Nguyễn Thị Minh Liên            250ml

 

PHẪU THUẬT GÂY MÊ

28.    ĐD Nguyễn Bảo Anh                     250ml

29.    ĐD Nguyễn Quốc Thái                   250ml

 

PHỤ NỘI

30.    Bs Nguyễn Phạm Hương Lan          250ml

31.    NHs Trần Thị Tám                         250ml

 

PHỤ NGOẠI

 SẢN BỆNH

32.    Bs Nguyễn Thành Danh                  250ml

 

SANH A

33.    NHs Nguyễn Triệu Thanh Đan        250ml

34.    NHs Phạm Ngọc Hân                     250ml

35.    NHs Nguyễn Thị Hạnh                   250ml

36.    NHs Trần Thị Luyến                       250ml

37.    Bs Hoàng Thị Thanh Thảo              250ml

38.    NHs Lê Thị Mỹ Tú                         250ml

39.    NHs Trần Thị Ngọc Trang              250ml

40.    NHs Vũ Ngọc Vân                         250ml

 

SANH B

41.    NHs Trần Ngọc Ánh                      350ml

42.    NHs Hoàng Thị Kim Lưu                250ml

43.    NHs Hoàng Thị Huệ                       250ml

44.    NHs Nguyễn Quế Hương                250ml

45.    NHs Nguyễn Thị Hoa Quỳnh          250ml

46.    NHs Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh            350ml

47.    NHs Nguyễn Thị Thu Thủy             250ml

48.    NHs Lý Thanh Trang                      350ml

49.    NHs Nguyễn Bích Vân                   250ml

50.    Bs Hà Huỳnh Kim Yến                   250ml

 

TỔ CHỨC CÁN BỘ

51.    Bs Trịnh Tuyết Anh                        250ml

52.    NHs Tô Thị Lý Mới                        250ml

53.    Bs Nguyễn Thị Bạch Nga               250ml

 

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

54.    KTv Nguyễn Hồng Phẩm                250ml

55.    KTv Lê Thành Lộc                         250ml

 

XÉT NGHIỆM

56.    CN Châu Ng.Phương Thảo             350ml

57.    KTV Dương Thị Thu Trúc              250ml

 

LONG HẢI

58.    Lưu Huỳnh Khiêm                          450ml

59.    Nguyễn Văn Tâm                           350ml

 

PAN PACIFIC

60.    Thái Gia Anh                                  250ml

61.    Phan Thị Ân                                   250ml

62.    Lê Thị Bạc                                     250ml

63.    Nguyễn Thị Thanh Châu                 250ml

64.    Trần Thị Lệ Châu                           350ml

65.    Lê Thị Kim Cúc                              250ml

66.    Nguyễn Văn Cường                        250ml

67.    Nguyễn Thị Dung                           250ml

68.    Phạm Thị Phương Dung                  350ml

69.    Thi Thị Hồng Dung                         250ml

70.    Đinh Thị Ly Đa                              250ml

71.    Huỳnh Thị Hầu                               250ml

72.    Lê Thị Thanh Hoa                          250ml

73.    Phạm Thị Vân Hồng                       250ml

74.    Phùng Tuyết Hồng                          250ml

75.    Nguyễn Thị Huệ                             250ml

76.    Huỳnh Văn Không                          250ml

77.    Đặng Thị Kim                                 250ml

78.    Trịnh Thị Xuân Kiều                       250ml

79.    Võ Thị Lan                                     250ml

80.    Lê Thị Lan                                     250ml

81.    Nguyễn Thị Kim Lệ                        250m

82.    Phạm Thị Hồng Liên                       250ml

83.    Nguyễn Thị Thanh Liên                   250ml

84.    Quách Thị Thanh Mai                     250ml

85.    Phan Thị Năm                                250ml

86.    Diệp Thúy Nga                               250ml

87.    Nguyễn Thị Ngưng                         250ml

88.    Nguyễn Thu Nguyệt                        250ml

89.    Phạm Thị Minh Phấn                      250ml

90.    Trương Thị Kim Phượng                 250ml

91.    Đặng Thị Quyên                             250ml

92.    Nguyễn Thị Thanh Quyên               250ml

93.    Trần Thị Tuyết  Sương                    250ml

94.    Châu Thị Sao                                  250ml

95.    Nguyễn Thị Kim Thảo                     250ml

96.    Huỳnh Thị Thi                                250ml

97.    Trần Thị Thu Thủy                          250ml

98.    Nguyễn Thị Tới                              250ml

99.    Sơn Kim Trinh                                250ml

100. Nguyễn Thị Tuyết                           250ml

101. Đỗ Thị Kim Yến                             250ml

102. Vương Thị Kim Yến                       250ml

103. Nguyễn Thị Tuyết Vân                    250ml

104. Lưu Thị Thu Vân                            250ml

 

PK THANH THỦY

105. Cao Lê Minh Mẫn                          350ml

106. Phạm Thị Thanh Thảo                     250ml

107. Huỳnh Quốc Thắng                         350ml

108. Nguyễn Thị Bảo Thy                       250ml

109. Nguyễn Hoàng Quân                      250ml

 

KHÁC

110. Ng Hoàng Trúc Linh (CĐSP)          250ml

111. Vũ Thị Hà (ĐHCNTP)                   250ml

112. Ng Ngọc Minh Tâm (ĐHYD)         250ml

113. Đinh Thế Hòa (SV)                        250ml

114. Phạm Huy Thịnh (Hạnh SA)           250ml

115. Lê Thị Mười Hai (Hạnh SA)           250ml

116. Lê Thị Tám (Hạnh SA)                   250ml

117. Ng.Thúy Hiền (Hương S.B)            250ml

118. Ng Hg Bảo Uyên (Nương K.B)       250ml

119. Nguyễn Tấn Phong (Đài TV)          250ml

120. Trần Thu Trang (Đài K.B)              250ml

121. Đỗ Ph.Ánh Ngọc (Đài K.B)            250ml

122. Từ Minh Tuấn (Đài K.B)                250ml

123. Nguyễn Văn Sơn (P6 Q8)               350ml

124. Ng Đức Đăng Khoa (Th.Nam)        250ml

125. Nguyễn Thị An                               250ml

126. Lương Ngọc Tú                              250ml

127. Nguyễn Thị Kim Xuyến                   250ml

128. Vũ Xuân Bình An                           250ml

129. Nguyễn Thị Thu Hà                        250ml

 

TỔNG CỘNG

129 người = 141 đơn vị = 35.250ml

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác