Danh sách hội viên tham gia hiến máu tình nguyện ngày 27/6/2013

Danh sách hội viên tham gia hiến máu tình nguyện ngày 27/6/2013

Danh sách hội viên tham gia hiến máu tình nguyện ngày 27/6/2013

Danh sách hội viên tham gia hiến máu tình nguyện ngày 27/6/2013

Danh sách hội viên tham gia hiến máu tình nguyện ngày 27/6/2013
Danh sách hội viên tham gia hiến máu tình nguyện ngày 27/6/2013

Danh sách hội viên tham gia hiến máu tình nguyện ngày 27/6/2013

Danh sách hội viên tham gia hiến máu tình nguyện ngày 27/6/2013
(27/06/2013 17:46)

Hưởng ứng lời kêu gọi của BCĐ hiến màu nhân đạo thành phố, thực hiện Chỉ thị của UBND và văn bản chỉ đạo của Sở Y tế thành phố nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, được sự thống nhất của Đảng ủy-Ban Giám đốc và Trung tâm Hiến máu tình nguyện thành phố, chiều ngày thứ Năm, 27/6/2013, bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2013, kết quả đã có 125 người tham gia, thu được 148.5 đơn vị máu.


DANH SÁCH THAM GIA HIẾN MÁU

CẤP CỨU

01.Hs Nguyễn Hoàng Linh - 250ml

02.Hs Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên - 250ml

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

03.Hs Nguyễn Thị Hạnh - 250ml

04.Trần Thị Ngọc Trang - 350ml

05.Bs Nguyễn Thị Thu Tuyết - 250ml

CHỈ ĐẠO TUYẾN

CHỐNG NHIỄM KHUẨN

06.ĐD Trần Thị Mỹ Hạnh - 250ml

07.Trần Thị Thanh Mai - 250ml

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

DINH DƯỠNG

08.ĐD Vũ Thị An  Khánh - 350ml

09.ĐD Quách Thị Thu Loan - 250ml

10.ĐD Trương Thành Trọng - 350ml

DI TRUYỀN

DƯỢC

11.Ds Trần Hoàng Sơn - 350ml

ĐIỀU DƯỠNG

GIẢI PHẪU BỆNH

HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

12.Vũ Văn Hùng - 350ml

13.Đỗ Thị Mỹ Hồng - 350ml

HẬU SẢN

14.Hs Ô Đình Thiên Hương - 250ml

15.Hs Phạm Thị Minh Hương - 250ml

16.Hs Huỳnh Thị Tuyết Lan - 250ml

17.Hs Trần Thị Hồng Thắm - 250ml

18.Hs Trương Thị Bích Trang - 250ml

HẬU PHẪU

19.Hs Tất Liên - 250ml

20.Hs Trần Thị Phú Tài - 250ml

21.Hs Nguyễn Ngọc Thùy Trang - 250ml

22.Bs Nguyễn Bảo Trị - 350ml

HẬU SẢN HẬU PHẪU

23.Hs Lê Thị Hồng Diễm - 250ml

24.Hs Phan Thị Thu Hà - 250ml

25.ĐD Ngô Thị Hằng Nga - 250ml

26.Hs Lê Thị Mỹ Thoa - 250ml

27.ĐD Phạm Hoàng Minh Trâm - 250ml

28.Hs Huỳnh Thị Thúy Vân - 250ml

HIẾM MUỘN

KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

29.Bs Trịnh Tuyết Anh - 350ml

KHÁM BỆNH A

30.Bs Nguyễn Ngọc Thoại - 350ml

KHÁM BỆNH B

31.Hs Trần Thị Quyền Nương - 250ml

NHI

32.ĐD Phạm Thị Kim Cương - 250ml

33.Hs Huỳnh Thị Mỹ Dung - 250ml

34.Nguyễn Anh Đào - 250ml

35.Hs Trần Thảo Hiếu - 250ml

36.Hs Trần Thị Thu Ngân - 250ml

37.Hs Nguyễn Thị Thanh Tâm - 350ml

38.Bs Bùi Thị Thủy Tiên - 250ml

39.Hs Vũ Thị Thúy - 350ml

PHẪU THUẬT GÂY MÊ

40.ĐD Nguyễn Bảo Anh - 350ml

PHỤ NỘI

PHỤ NGOẠI

SẢN BỆNH

SANH A

41.Hs Cao Thị Ngọc Bích - 350ml

42.Bs Lê Huy Bình - 350ml

43.Hs Nguyễn Triệu Thanh Đan - 250ml

44.Lê Dương Trúc Đào - 250ml

45.Hs Phan Ngọc Hậu - 350ml

46.Hs Hồng Hiếu - 250ml

47.Hs Huỳnh Thị Thu Huyền - 350ml

48.Bs Nguyễn Phạm Hương Lan - 350ml

49.Hs Nguyễn Thị Thanh Lang - 250ml

50.Hs Phan Trương Yên Nhiên - 250ml

51.Hs Nguyễn Thị Hồng Nhung - 250ml

52.Hs Phạm Thị Mỹ Phượng - 250ml

53.Hs Huỳnh Thị Xuân Uyên - 250ml

54.Hs Nguyễn Thị Mỹ Trinh - 250ml

55.Hs Phạm Nguyễn Hoàng Trúc - 250ml

56.Bs Hà Huỳnh Kim Yến - 250ml

SANH B

57.Hs Trần Ngọc Ánh - 350ml

58.Hs Nguyễn Quế Hương - 250ml

59.Hs Lâm Nguyễn Thảo Nguyên - 250ml

60.Bs Bùi Thị Mỹ Linh - 250ml

61.Hs Lê Thị Huyền Nhung - 250ml

62.Hs Phạm Thị Thảo Phương - 250ml

63.Hs Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh - 250ml

64.Hs Phan Thị Kiều Trinh - 250ml

65.Hs Nguyễn Bích Vân - 250ml

TỔ CHỨC CÁN BỘ

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

66.KTV Nguyễn Thị Thanh Thúy - 350ml

67.KTv Lê Thành Lộc - 350ml

68.KTv Nguyễn Hồng Phẩm - 350ml

XÉT NGHIỆM

LONG HẢI

69.Vũ Thị Hiền - 350ml

70.Lâm Thị Mỹ Nhung - 250ml

71.Nguyễn Tấn Vũ - 250ml

72.Lê Thị Thảo Trang - 350ml

73.Nguyễn Anh Dũng - 350ml

 

PAN PACIFIC

74.Phan Thị Ân - 350ml

75.Nguyễn Văn Cường - 350ml

76.Nguyễn Hoàng Danh - 350ml

77.Trần Thị Hoàng Diệu - 350ml

78.Thi Thị Hồng Dung - 350ml

79.Nguyễn Thị Ngọc Điệp - 250ml

80.Phạm Thị Vân Hồng - 250ml

81.Phùng Tuyết Hồng - 350ml

82.Đặng Thị Kim - 250ml

83.Nguyễn Thị Kim Hoàng - 250ml

84.Trương Thị Huệ - 250ml

85.Lê Thị Lan - 250ml

86.Nguyễn Thị Lệ - 250ml

87.Phạm Thị Liên - 250ml

88.Diệp Thị Nga - 250ml

89.Nguyễn Thu Nguyệt - 250ml

90.Phạm Thị Thanh Nguyệt - 350ml

91.Sơn Thị Nhiên - 250ml

92.Đặng Thị Tuyết Nhung - 250ml

93.Phạm Thị Mỹ - 250ml

94.Phạm Thị Minh Phấn - 250ml

95.Nguyễn Thị Thu Thủy - 350ml

96.Huỳnh Thị Thi - 250ml

97.Phạm Thị Thu Vân - 350ml

98.Phạm Thị Ngọc Vũ - 250ml

99.Lê Kim Yến - 250ml

PK THANH THỦY

100.Nguyễn Thị Trang Đài - 250ml

101.Đinh Thị Mỹ Linh - 250ml

102.Nguyễn Thị Châu Loan - 250ml

103.Nguyễn Thị Mai - 250ml

104.Bùi Thị Thu Phương - 250ml

105.Nguyễn Hồng Phương - 250ml

106.Nguyễn Hoàng Quân - 250ml

107.Nguyễn Thị Bảo Thi - 250ml

108.Trần Thị Thanh Thủy - 250ml

109.Trần Thị Hoa Trang - 250ml

110.Bùi Thị Mỹ Trinh - 250ml

111.Trương Thị Hương Vang - 250ml

KHÁC

112.Nguyễn Thị Trường Xuân (TTNCSKSS) - 250ml

113.Nguyễn Duy Thông (con Mỹ Hồng  HCQT) - 350ml

114.Bùi Ngọc Phương (Điện lạnh Phương) - 350ml

115.Mạch Nguyễn Phương Khanh (con Ngọc Thành F4) - 250ml

116.Trương Thị Tố Trinh - BV Quận6 - 250ml

117.Trần Văn Tùng (người nhà Tú) - 350ml

118.Nguyễn Bích Phương (người nhà Vân S.B) - 250ml

119.Đoàn Thị Mỹ Hạnh (người nhà Mai CNK) - 250ml

120.Trần Anh Tâm (người nhà Hồng PPC) - 250ml

121.Lê Hoàng Vũ - CĐ Hồng Bàng - 350ml

122.Đặng Bảo Huân - CĐ Hồng Bàng - 350ml

123.Nguyễn Duy Linh - Long An - 350ml

124.Nguyễn Long Duyên - Long An – 350ml

      125.Nguyễn Văn Quốc - 350ml

Tổng cộng có 125 người đã hiến máu; trong đó hiến 250ml = 78 người, hiến 350ml = 47 người. Tổng lượng máu thu được là 37.125ml được chuyển cho bệnh viện Huyết học Truyền máu tiếp nhận, xử lý và phân phối theo qui trình chung

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác