Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015

Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015

Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015

Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015

Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015
Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015

Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015

Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015
(01/07/2015 00:13)

DANH SÁCH THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 24-6-2015

CẤP CỨU

1.        Nguyễn Hoàng Linh          250ml

2.        Nguyễn H Thảo Nguyên  250ml

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

3.        Trần Thị Ngọc Trang        350ml

CHỈ ĐẠO TUYẾN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4.        Trương Hồ Hồng Phước  350ml

DINH DƯỠNG

5.        Trương Thành Trọng         350ml

6.        Trương Ngọc Như Quý     350ml

DI TRUYỀN

DƯỢC

7.        Trần Hoàng Sơn               350ml

8.        Điền Ngọc Thủy               250ml

ĐIỀU DƯỠNG

GIẢI PHẪU BỆNH

HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

9.        Vũ Văn Hùng                   350ml

10.    Hoàng Văn Hưng              350ml

11.    Nguyễn Thị Mây               250ml

12.    Nguyễn Anh Vũ                350ml

HẬU SẢN A

13.    Ô Đình Thiên Hương        250ml

14.    Phạm Thị Minh Hương     250ml

15.    Huỳnh Thị Tuyết Lan        350ml

16.    Lê Thị Kim Thu               250ml

HẬU SẢN B

17.    Phạm Quốc Hùng             350ml

HẬU PHẪU

18.    Nguyễn Ngọc Minh           250ml

19.    Võ Thị Ánh Nga               250ml

HIẾM MUỘN

KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH

20.    Lý Mỹ Thùy Dung            250ml

21.    Trần Ng. Minh Khanh      350ml

22.    Phạm Thị Kiều Thanh       250ml

KIỂM SOÁT  NHIỄM KHUẨN

23.    Đỗ Trọng Chính                450ml

24.    Trần Thị Mỹ Hạnh            350ml

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

KHÁM BỆNH A

25.    Nguyễn Ngọc Thoại         250ml

KHÁM BỆNH B

PHẪU THUẬT GÂY MÊ

PHỤ NỘI

PHỤ NGOẠI

26.    Ngô Trần Minh Thiện     350ml

SẢN BỆNH

SANH A

27.    Trần Ngọc Ánh               450ml

28.    Cao Thị Ngọc Bích         250ml

29.    Phạm Thị Xuân Dung     350ml

30.    Ng. Triệu Thanh Đan      350ml

31.    Nguyễn T.Thanh Lang    250ml

32.    Phan Ngọc Hân              350ml

33.    Hồng Hiếu                      250ml

34.    Bùi Trần Như Trân         250ml

SANH B

35.    Hoàng Thị Huệ               250ml

36.    Nguyễn Quế Hương        250ml

37.    Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh    350ml

38.    Lý Thanh Trang              350ml

SƠ SINH

39.    Nguyễn Anh Đào            250ml

40.    Phạm Thanh Tâm           250ml

TỔ CHỨC CÁN BỘ

41.    Tô Thị Lý Mới                350ml

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

42.    Lê Thành Lộc                 350ml

43.    Nguyễn Hồng Phẩm        350ml

44.    Ng. Thị Thanh Thúy        350ml

XÉT NGHIỆM

45.    Ngô Thu Hiền                250ml

LONG HẢI

46.    Ng. Thị Thùy Dương       350ml

47.    Nguyễn Anh Dũng          350ml

48.    Đặng Quốc Hưng            350ml

49.    Hồ Ngọc Luyện              350ml

50.    Phạm Minh Nhật            350ml

51.    Lê Thị Thảo Trang          350ml

52.    Trương Công Trúc          350ml

PAN PACIFIC

53.    Phan Thị Ân                   250ml

54.    Nguyễn Thị Ánh             250ml

55.    Phạm Thị Ngọc Bích      250ml

56.    Phạm Thị Tuyết Chinh    250ml

57.    Bùi Thị Hoàng Dung       250ml

58.    Nguyễn Đức Dũng          350ml

59.    Nguyễn Thị Ngọc Điệp   250ml

60.    Đặng Thị Hoài                250ml

61.    Huỳnh Thị Minh Hiếu     250ml

62.    Phùng Tuyết Hồng          350ml

63.    Nguyễn Thái Huỳnh        250ml

64.    Trần Thị Ngọc Huyền     250ml

65.    Ng. Thị Kim Hoàng        250ml

66.    Lê Thị Hoàng Linh         250ml

67.    Phạm Thị Hồng Liên       250ml

68.    Diệp Túy Nga                 250ml

69.    Lê Ngọc Thanh               350ml

70.    Huỳnh Thị Thi                250ml

71.    Nguyễn Thị Thu Thúy     350ml

72.    Lâm Mộng Tuyền           250ml

73.    Nguyễn Thị Xuyên          250ml

PK THANH THỦY

74.    Ngô Hoàng Tú                350ml

75.    Trần Thị Hoa Trang        250ml

VINASUN

76.    Tôn Thất Lạc Long         350ml

77.    Trg Huỳnh Hoàng Nhật   350ml

78.    Ng. Thị Hạnh Phương     350ml

KHÁC

79.    Nguyễn Xuân An            350ml

80.    Trần Kim Ánh                250ml

81.    Trần Công Đức               450ml

82.    Trần Thị Mỹ Hạnh          250ml

83.    Mai Thị Thùy Hương      350ml

84.    Trần Lê Thanh Nhi         250ml

85.    Lê Thị Ngọc Sương        250ml

86.    Cù Thị Vĩnh Phát            350ml

87.    Phạm Ng.Kim Phụng      250ml

88.    Trịnh Nguyễn Gia Thảo  250ml

89.    Cao Đan Thùy                350ml

90.    Võ Thu Thủy                  250ml

91.    Nguyễn Anh Tuấn           350ml

92.    Huỳnh Thị Yến               250ml

93.    Châu Thị Thu Yến          250ml

 

93 người = 117,5 đơn vị

= 29.375 ml

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác