Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023 (31/01/2023)

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023 (31/01/2023)

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023 (31/01/2023)

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023 (31/01/2023)

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023 (31/01/2023)
Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023 (31/01/2023)

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023 (31/01/2023)

DANH SÁCH THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
ĐỢT 1 NĂM 2023 (31/01/2023)

TỔNG CỘNG: 74 CÁ NHÂN THAM GIA - THU VỀ 112 ĐƠN VỊ MÁU.

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác