Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (3)

Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (3)

Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (3)

Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (3)

Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (3)
Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (3)

Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (3)

Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (3)
(10/05/2012 17:31)

TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM GIA HIẾN MÁU NĂM 2011 (3)

 

 

 

PAN PACIFIC

 

 

 

 

 

176

1

 

Nguyễn Thị Mỹ A

250

 

 

 

 

177

2

 

Thái Gia Anh

250

250

 

 

250

178

3

 

Võ Thị Anh

 

 

 

350

 

179

4

 

Phạm Thị Ân

250

250

 

 

 

180

5

 

Lê Thị Bạc

250

250

 

250

250

181

6

 

Lê Thị Kim Cúc

250

250

 

 

 

182

7

 

Trần Thị Lệ Châu

350

350

 

350

 

183

8

 

Nguyễn Thị Thanh Châu

 

250

 

350

 

184

9

 

Nguyễn Văn Cường

 

250

 

350

 

185

10

 

Trần Thị Hoàng Diêu

 

 

 

250

250

186

11

 

Phạm Thị Phương Dung

350

350

 

350

350

187

12

 

Nguyễn Thị Dung

250

250

 

 

250

188

13

 

Thi Thị Hồng Dung

250

250

 

 

250

189

14

 

Đinh Thị Ly Đa

250

250

 

250

250

190

15

 

Nguyễn Thụy Phượng Giao

 

 

 

 

250

191

16

 

Phạm Thị Gọn

250

 

 

250

 

192

17

 

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

250

 

 

 

 

193

18

 

Bùi Thị Thái Hằng

250

 

 

 

 

194

19

 

Huỳnh Thị Hầu

250

250

 

250

 

195

20

 

Huỳnh Thị Hoa

 

 

 

 

250

196

21

 

Lê Thị Thanh Hoa

 

250

 

250

250

197

22

 

Đặng Thị Kim Hoàng

250

 

 

 

 

198

23

 

Phạm Thị Vân Hồng

 

250

 

250

 

199

24

 

Phùng Tuyết Hồng

250

250

 

 

 

200

25

 

Quách Cẩm Hồng

 

 

 

 

250

201

26

 

Trần Xuân Hồng

250

 

 

 

 

202

27

 

Nguyễn Thị Huệ

 

250

 

 

 

203

28

 

Đặng Thị Kim

250

250

 

250

250

204

29

 

Trịnh Thị Xuân Kiều

250

250

 

 

 

205

30

 

Huỳnh Văn Không

250

250

 

350

 

206

31

 

Lê Thị Lan

250

250

 

 

250

207

32

 

Võ Thị Lan

 

250

 

 

 

208

33

 

Nguyễn Thị Kim Lệ

250

250

 

250

 

209

34

 

Phạm Thị Hồng Liên

250

250

 

 

 

210

35

 

Nguyễn Thị Thanh Liên

250

250

 

350

350

211

36

 

Võ Thị Liên

 

 

 

 

350

212

37

 

Lê Thị Hoàng Linh

 

 

 

 

250

213

38

 

Nguyễn Thị Ái Loan

250

 

 

 

 

214

39

 

Nguyễn Thị Lục

250

 

 

 

 

215

40

 

Phan Thị Năm

250

250

 

 

250

216

41

 

Diệp Thúy Nga

 

250

 

 

250

217

42

 

Nguyễn Thị Hằng Nga

250

 

 

 

 

218

43

 

Nguyễn Thị Ngưng

250

250

 

 

250

219

44

 

Nguyễn Thu Nguyệt

250

250

 

250

250

220

45

 

Phạm Thị Thanh Nguyệt

 

 

 

 

250

221

46

 

Quách Thị Thanh Mai

250

250

 

 

 

222

47

 

Nguyễn Thị Minh

250

 

 

350

350

223

48

 

Phạm Thị Minh Phấn

250

250

 

 

250

224

49

 

Lê Kim Phụng

 

 

 

 

250

225

50

 

Trương Thị Kim Phượng

 

250

 

 

 

226

51

 

Đặng Thị Quyên

 

250

 

 

 

227

52

 

Nguyễn Thị Thanh Quyên

 

250

 

 

 

228

53

 

Châu Thị Sao

 

250

 

 

 

229

54

 

Trần Thị Tuyết Sương

250

250

 

 

 

230

55

 

Nguyễn Thùy Thiên Thanh

250

 

 

 

 

231

56

 

Nguyễn Thị Kim Thảo

 

250

 

 

250

232

57

 

Huỳnh Thị Thi

250

250

 

250

250

233

58

 

Đặng Thị Tho

250

 

 

 

 

234

 

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

250

 

 

235

59

 

Trần Thị Thanh Thủy

250

 

 

 

 

236

60

 

Trần Thị Thu Thủy

250

250

 

350

350

237

61

 

Nguyễn Thị Tới

 

250

 

250

 

238

62

 

Sơn Kim Trinh

 

250

 

 

 

239

63

 

Nguyễn Thị Tuyết

 

250

 

 

 

240

64

 

Trương Thị Ngọc Tuyết

 

 

 

350

250

241

65

 

Lưu Thị Thu Vân

 

250

 

 

 

242

66

 

Nguyễn Thị Tuyết Vân

250

250

 

250

250

243

67

 

Đỗ Thị Kim Yến

 

250

 

 

 

244

68

 

Vương Thị Kim Yến

250

250

 

350

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác