Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (4)

Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (4)

Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (4)

Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (4)

Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (4)
Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (4)

Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (4)

Danh sách tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2011 (4)
(10/05/2012 17:32)

TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM GIA HIẾN MÁU NĂM 2011 (4)

 

 

 

KHÁC

 

 

 

 

 

245

1

 

Nguyễn Thúy Hiền (Hương S.B)

 

250

 

250

 

246

2

 

Đinh Thị Sơn (Quyên K.B)

 

 

 

250

 

247

3

 

Nguyễn Ngọc Minh (Phượng)

 

 

 

250

 

248

4

 

Võ Thị Hương (Phượng)

 

 

 

250

 

249

5

 

Lê Thị Mười Hai (Hạnh SA)

 

250

 

350

350

250

6

 

Lê Thúy Hằng (Hạnh SA)

 

 

 

250

250

251

7

 

Lê Thị Tám (Hạnh SA)

 

250

 

250

350

252

8

 

Phạm Huy Thịnh (Hạnh SA)

250

250

 

 

450

253

9

 

Nguyễn Đức Đạt (K.Cương)

250

 

 

 

 

254

10

 

Nguyễn Trí Tâm (K.Cương)

250

 

 

 

 

255

11

 

Dương Thị Thúy (K.Cương)

250

 

 

 

 

256

12

 

Nguyễn Đăng Quang (K.Cương)

250

 

 

350

 

257

13

 

Từ Minh Tuấn (Trang Đài)

450

250

 

 

 

258

14

 

Trần Thu Trang (Trang Đài)

250

250

 

 

 

259

15

 

Đỗ Phạm Ánh Ngọc

 

250

 

 

 

260

16

 

Tạ Quang Điệp (Nương K.B)

 

 

 

350

 

261

17

 

Võ Thị Trà My (Nương K.B)

 

 

 

250

 

262

18

 

Nguyễn Viết Soái (Nương K.B)

 

 

 

250

 

263

19

 

Từ Thái Sơn (Nương K.B)

 

 

 

350

 

264

20

 

Bùi Thị Thu (Nương K.B)

 

 

 

250

 

265

21

 

Nguyễn Hoàng Bảo Uyên (Nương K.B)

 

250

 

350

250

266

22

 

Nguyễn Tấn Phong (Đài TV)

 

250

 

 

 

267

23

 

Nguyễn Hoàng Trúc Linh (CĐSP)

 

250

 

 

350

268

24

 

Vũ Thị Hà (ĐHCNTP)

 

250

 

 

 

269

25

 

Nguyễn Ngọc Minh Tâm (ĐHYD)

 

250

 

 

 

270

26

 

Đinh Thế Hòa (ĐHYD)

 

250

 

 

 

271

27

 

Nguyễn Thị Cẩm Châu (ĐNA)

 

 

 

250

 

272

28

 

Ngô Thị Hai (ĐNA)

 

 

 

250

 

273

29

 

Lưu Thị Hạnh (ĐNA)

 

 

 

250

 

274

30

 

Trần Thị Mỹ Xuân (ĐNA)

 

 

 

350

 

275

31

 

Lê Thị Thanh Xuân (ĐNA)

 

 

 

250

 

276

32

 

Đặng Thị Ngọc Yến (ĐNA)

 

 

 

350

 

277

33

 

Phạm Thị Yến Oanh (NTT)

 

 

 

350

 

278

34

 

Nguyễn Phương Dung (NTT)

 

 

 

 

350

279

35

 

Điều Văn Dương (NTT)

 

 

 

 

250

280

36

 

Hoàng Quốc Dũng (NTT)

 

 

 

 

250

281

37

 

Nguyễn Thanh Phương (NTT)

 

 

 

350

 

282

38

 

Nguyễn Thị Bích Phương (NTT)

 

 

 

350

 

283

39

 

Phan Huỳnh Diễm Tiên (NTT)

 

 

 

250

 

284

40

 

Trương Kim Đạt (sạp báo)

 

 

 

250

250

285

41

 

Huỳnh Thị Kim Hoa

 

 

 

 

250

286

42

 

Nguyễn Thị Nga

 

 

 

 

250

287

43

 

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

 

 

 

 

250

288

44

 

Trần Thị Trâm (P9 Q4)

 

 

 

 

250

289

45

 

Trần Văn Yên (P6 Q5)

 

 

 

250

 

290

46

 

Trần Thị Kim Dung (P3 Q8)

 

 

 

250

 

291

47

 

Nguyễn Văn Sơn (P6 Q8)

 

350

 

 

 

292

48

 

Lê Thế Toàn (P10 Q11)

 

 

 

350

 

293

49

 

Nguyễn Ngọc Hoa Tranh (BC)

 

 

 

250

 

294

50

 

Hoàng Thị Trúc Phương (BC)

 

 

 

250

 

295

51

 

Huỳnh Thị Yến Nhi (B.Tân)

 

 

 

 

250

296

52

 

Võ Thị Phương (CG)

 

 

 

350

 

297

53

 

Vũ Xuân Bình An (P7 GV)

 

250

 

250

 

298

54

 

Nguyễn Hoàng Nhân (LA)

 

 

 

250

 

299

55

 

Mai Quốc Khởi (Kiên Giang)

 

 

 

 

350

300

56

 

Đồng Tấn Giàu (P13 TB)

 

 

 

 

350

301

57

 

Nguyễn Diệu Hương (Liên Chiểu TĐ)

 

 

 

 

250

302

58

Ds

Thái Thị Kim Tho (Hướng Việt)

 

 

 

 

350

303

59

 

Bùi Văn Phương (Điện lạnh)

 

 

 

 

250

304

60

 

Nguyễn Thị An

 

250

 

 

 

305

61

 

Lương Ngọc Tú

 

250

 

 

 

306

62

 

Nguyễn Thị Kim Xuyến

 

250

 

 

 

307

63

 

Nguyễn Thị Giang

250

 

 

 

 

308

64

 

Nguyễn Đức Đăng Khoa

 

250

 

 

 

309

65

 

Chu Thị Minh Nguyệt (Tài Phát)

250

 

 

 

 

310

66

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 

250

 

 

 

311

67

 

Phạm Ngọc Đan Thạnh

250

 

 

 

 

312

68

 

Nguyễn Thị Trang

250

 

 

 

 

Lưu ý:

Chữ in màu xanh là những người hiến máu 3 lần trong năm

Chữ in màu đỏ là những người hiến máu 4 lần trong năm

Dấu * là những nhân viên thuyên chuyển nhiều lần giữa các khoa

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác