Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23-02-2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23-02-2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23-02-2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23-02-2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23-02-2016 - Bệnh viện Hùng Vương
Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23-02-2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23-02-2016

DANH SÁCH THAM GIA HIẾN MÁU NGÀY 23-02-2016

 

 

1

2

3

4

 

5

 

6

 

 

7

 

 

 

8

9

 

10

11

12

13

14

15

 

16

17

18

 

19

 

20

21

22

23

24

 

25

26

27

28

29

 

30

31

32

 

33

34

35

 

36

 

37

 

38

39

40

41

 

 

42

 

 

 

43

44

45

46

47

48

49

50

 

51

52

 

 

53

54

 

55

 

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

 

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

 

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

 

 

CẤP CỨU

Võ Thành Danh                                            350ml

Nguyễn Hoàng Linh                                     250ml

Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên                     250ml

Phạm Quách Yến Xuân                               350ml

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Trần Thị Ngọc Trang                                   350ml

CHỈ ĐẠO TUYẾN

Nguyễn Thị Hồ Phương                               250ml

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DINH DƯỠNG

Trương Thành Trọng                                    350ml

DƯỢC

ĐIỀU DƯỠNG

GIẢI PHẪU BỆNH-DI TRUYỀN

Bùi Hoàng Thanh Long                               350ml

Nguyễn Đình Tuấn                                       350ml

HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Huỳnh Mỹ Chi                                              350ml

Đỗ Thị Mỹ Hồng                                          450ml

Vũ Văn Hùng                                                350ml

Hoàng Văn Hưng                                          350ml

Trịnh Xuân Tình                                           350ml

Nguyễn Anh Vũ                                            450ml

HẬU SẢN A

Ô Đình Thiên Hương                                   250ml

Phạm Thị Minh Huơng                                250ml

Trần Thị Thanh Thủy                                  350ml

HẬU SẢN B

Phạm Quốc Hùng                                         350ml

HẬU PHẪU

Võ Thị Ánh Ngọc                                         250ml

Trần Thị Phú Tài                                          250ml

Huỳnh Kim Thảo                                          250ml

Trần Thị Ngọc Xuyên                                  250ml

Hà Huỳnh Kim Yến                                     350ml

HIẾM MUỘN

Trần Nguyễn Hoàng Linh                           250ml

Tống Văn Phương Nam                               350ml

Lâm Sơn Bích Trâm                                     350ml

Lê Thị Vân Trâm                                          250ml

Tăng Kim Hoàng Văn                                  250ml

KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH

Lý Mỹ Thùy Dung                                        250ml

Lê Thị Kim Kiều                                           250ml

Phạm Thị Kiều Thanh                                  250ml

KIỂM SOÁT  NHIỄM KHUẨN

Đỗ Trọng Chính                                            450ml

Trần Thị Mỹ Hạnh                                       350ml

Dương Thành Trung                                     450ml

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Ngô Trần Minh Thiện                                  350ml

KHÁM BỆNH A

Hoàng Thị Kim Lưu                                     350ml

KHÁM BỆNH B

Cao Thị Hương Giang                                  250ml

Trần Thị Quyền Nương                               250ml

Nguyễn Thị Thanh Tâm                              250ml

Nguyễn Ngọc Thoại                                     350ml

PHẪU THUẬT GÂY MÊ

PHỤ NỘI

Đỗ Hồng Điệp                                               350ml

PHỤ NGOẠI

SẢN BỆNH

SANH

Hồng Hiếu                                                     250ml

Hoàng Thị Huệ                                             250ml

Nguyễn Quế Hương                                     250ml

Trần Bảo Nghĩa                                            350ml

Trịnh Thị Minh Ngọc                                   250ml

Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh                               350ml

Nguyễn Thị Hoa Quỳnh                              350ml

Lý Thanh Trang                                            350ml

SƠ SINH

Nguyễn Anh Đào                                          250ml

Nguyễn Thị Minh Liên                                350ml

TỔ CHỨC CÁN BỘ

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Lê Thành Lộc                                                350ml

Nguyễn Hồng Phẩm                                     350ml

XÉT NGHIỆM

Phạm Minh Luân                                          350ml

LONG HẢI

Nguyễn Tấn Dũ                                            250ml

Nguyễn Anh Dũng                                       350ml

Nguyễn Thị Thùy Dương                            350ml

Lê Nhật Huy                                                  350ml

Đặng Quốc Hưng                                          350ml

Võ Thành Tâm Lệ                                        250ml

Hồ Ngọc Luyện                                            350ml

Phạm Minh Nhật                                          350ml

Lâm Thị Mỹ Nhung                                      250ml

Thạch Hoàng Phương                                  350ml

Trần Văn Thiện                                            350ml

Vũ Phước Thịnh                                           350ml

Lê Thị Thảo Trang                                       350ml

Trương Công Trúc                                        350ml

Trần Vĩnh Phát                                             350ml

Nguyễn Xuân Phát                                       350ml

PAN PACIFIC

Lê Thị Bạc                                                     250ml

Phạm Thị Ngọc Bích                                    250ml

Phạm Thị Tuyết Chinh                                250ml

Nguyễn Hoàng Danh                                   350ml

Thi Thị Hồng Dung                                      350ml

Nguyễn Thị Ngọc Điệp                                250ml

Huỳnh Thị Đẹp                                             250ml

Lê Thị Mỹ Hằng                                           250ml

Phùng Tuyết Hồng                                       350ml

Nguyễn Thị Kim Hoàng                              250ml

Huỳnh Thị Kim Hoàng                                250ml

Bùi Thị Xuân Hương                                    250ml

Lê Thị Lan                                                     250ml

Lê Thị Hòang Linh                                       250ml

Diệp Túy Nga                                                250ml

Nguyễn Thị Bích Ngân                                250ml

Lê Ngọc Thanh                                             350ml

Lê Thị Hồng Thắm                                       250ml

Nguyễn Thị Thu Thủy                                 350ml

Nguyễn Thị Xuyên                                       250ml

Lâm Mộng Tuyền                                     250ml

KHÁC

Bùi Nhật Tuấn (Điện lạnh)                         350ml

Tô Minh Trọng (Điện lạnh)                        350ml

Nguyễn Thị Linh Phương (Mailinh)          350ml

Trần Công Đức                                             450ml

Huỳnh Minh Hồng                                       250ml

Nguyễn Thị Thu Hồng                                 450ml

Bùi Thanh Huyền                                         250ml

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác