Danh sách ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão Doksuri (Bão số 10) đến 23/10/2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão Doksuri (Bão số 10) đến 23/10/2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão Doksuri (Bão số 10) đến 23/10/2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão Doksuri (Bão số 10) đến 23/10/2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão Doksuri (Bão số 10) đến 23/10/2017 - Bệnh viện Hùng Vương
Danh sách ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão Doksuri (Bão số 10) đến 23/10/2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Danh sách ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão Doksuri (Bão số 10) đến 23/10/2017

Danh sách ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão Doksuri (Bão số 10)
       
STT Khoa/Phòng Họ và tên Số tiền (đồng)
1 Công tác xã hội Phạm Quốc Hùng 20,000,000 Đồng
2 Phạm Đặng Thanh Tiền 1,000,000 Đồng
3 Trần Hữu Nhân 200,000 Đồng
4 Trần Ngọc Bảo 100,000 Đồng
5 Nguyễn Thị Thanh Như 100,000 Đồng
6 Khoa khám bệnh A Nguyễn Thanh Thủy 2,000,000 Đồng
7 Nguyễn Vũ Mỹ Linh 2,000,000 Đồng
8 Hoàng Thị Thanh Thảo 2,000,000 Đồng
9 (không có danh sách) 2,000,000 Đồng
10 Điều dưỡng (không có danh sách) 1,300,000 Đồng
11 Khoa hậu phẫu (không có danh sách) 1,800,000 Đồng
12 Đặng Lê Dung Hạnh 2,000,000 Đồng
13 Chẩn đoán hình ảnh Lê Thị Quỳnh Hà 200,000 Đồng
14 Nguyễn Đình Vũ 50,000 Đồng
15 Nguyễn Thị Thu Tuyết 50,000 Đồng
16 Trần Văn Luân 100,000 Đồng
17 Nguyễn Thị Ngọc Hà 50,000 Đồng
18 Trần Thị Mỹ Duyên 50,000 Đồng
19 Quách Thị Hồng 50,000 Đồng
20 Nguyễn Thị Ngọc Hân 50,000 Đồng
21 Nguyễn Thị Ngọc Yến 100,000 Đồng
22 Chế Thị Trà Mi 50,000 Đồng
23 Giang Hoài Vân 50,000 Đồng
24 Lộ Mai Hải Uyên 50,000 Đồng
25 Nông Thị Thùy Dương 50,000 Đồng
26 Nguyễn Ngô Ngọc Lan 50,000 Đồng
27 Phạm Thị Thảo Phương 50,000 Đồng
28 Võ Thị Mộng Điệp 200,000 Đồng
29 Nguyễn Nữ Yến Nhi 50,000 Đồng
30 Phạm Võ Thùy Linh 50,000 Đồng
31 Nguyễn Ngọc Minh 100,000 Đồng
32 Lê Thị Xuân Hằng 50,000 Đồng
33 Trần Thị Hiền 50,000 Đồng
34 Huỳnh Ngọc Phát 30,000 Đồng
35 Đặng Ngọc Dương 50,000 Đồng
36 Trần Thị Kim Hoa 50,000 Đồng
37 Vương Ngọc Phương 30,000 Đồng
38 Trần Thị Thu Hà 50,000 Đồng
39 Trần Thị My 50,000 Đồng
40 Nguyễn Thị Hải Cơ 50,000 Đồng
41 Đinh Cao Vân 100,000 Đồng
42 Nguyễn Thị Kim Hiền 50,000 Đồng
43 Trần Phạm Thanh Thảo 30,000 Đồng
44 Trần Thị Ngọc Trang 50,000 Đồng
45 Nguyễn Lê Ngọc Chiêu Uyên 100,000 Đồng
46 Hà Thị Kim Thơ 50,000 Đồng
47 Nguyễn Thị Ánh Kim 50,000 Đồng
48 Nguyễn Thị Ý Như 50,000 Đồng
49 Văn Quí Anh 50,000 Đồng
50 Nguyễn Hoài Minh Trân 50,000 Đồng
51 Võ Thị Lan Hương 50,000 Đồng
52 Trần Thị Mộng Diễm 50,000 Đồng
53 Trần Thụy Bích Trâm 30,000 Đồng
54 Bùi Thị Kim Xuân 50,000 Đồng
55 Võ Thị Mộng Tuyền 50,000 Đồng
56 Nguyễn Thị Ngọc Mai 30,000 Đồng
57 Nguyễn Thị Hồng Nhung 50,000 Đồng
58 Huỳnh Thị Tuyết 30,000 Đồng
59 Nguyễn Thị Thu Hiền 50,000 Đồng
60 Võ Thị Mộng Điệp 1,000,000 Đồng
61 Lê Thị Tuyết Nga 50,000 Đồng
62 Kế hoạch tổng hợp Huỳnh Xuân Nghiêm 1,000,000 Đồng
63 Phạm Thị Hải Châu 200,000 Đồng
64 Nguyễn Bảo Trị 100,000 Đồng
65 Nguyễn Lan Phương 100,000 Đồng
66 Ngô Trần Minh Thiện 100,000 Đồng
67 Trần Thị Tư 100,000 Đồng
68 Tống Thị Bạch Nga 100,000 Đồng
69 Lê Thị Ngọc Lan 100,000 Đồng
70 Lê Dương Trúc Đào 50,000 Đồng
71 Huỳnh Thị Ngọc Chuyên 100,000 Đồng
72 Vũ Thị Phương Thảo 100,000 Đồng
73 Nguyễn Đức Trung 50,000 Đồng
74 Nguyễn Thị Trang Đài 500,000 Đồng
75 Lâm Huyền Linh 100,000 Đồng
76 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 50,000 Đồng
77 Cao Thành Trung 50,000 Đồng
78 Hoàng Minh Tùng 100,000 Đồng
79 Nguyễn Thị Trang Đài 1,500,000 Đồng
80 Hoàng Thị Thùy Trang 100,000 Đồng
81 Chỉ đạo tuyến Lê Kim Bá Liêm 200,000 Đồng
82 Nguyễn Văn Giang 200,000 Đồng
83 Lê Huy Bình 50,000 Đồng
84 Nguyễn Thị Hồ Phương 50,000 Đồng
85 Tổ chức cán bộ Hoàng Thị Diễm Tuyết 500,000 Đồng
86 Hà Thị Hương 50,000 Đồng
87 Hồ Thị Thủy 50,000 Đồng
88 Phan Quốc Việt 50,000 Đồng
89 Ngô Minh Nguyệt 50,000 Đồng
90 Huỳnh Thị Thủy 50,000 Đồng
91 Nguyễn Nhật Tường Vy 50,000 Đồng
92 Bùi Thị Hoàng Yến 50,000 Đồng
93 Nguyễn Thái Thùy Lan 700,000 Đồng
94 Nguyễn Thị Ánh Vân 50,000 Đồng
95 Vật tư trang thiết bị
y tế
Lê Thị Trung Thủy 200,000 Đồng
96 Trương Đức Thành 100,000 Đồng
97 Phạm Đào Minh Nguyệt 200,000 Đồng
98 Vũ Hùng 200,000 Đồng
99 Dương Thanh Sơn 200,000 Đồng
100 Nguyễn Lâm Tấn 100,000 Đồng
101 Ngô Nguyễn Hoàng Huy 200,000 Đồng
102 Xét Nghiệm (không có danh sách) 1,000,000 Đồng
103 Khoa sanh Tua trực Ngọc Vân 1,000,000 Đồng
104 Phan Thị Kiều Oanh 300,000 Đồng
105 Vũ Ngọc Vân 1,000,000 Đồng
106 Phùng Thị Thanh Vân 500,000 Đồng
107 (không có danh sách) 1,150,000 Đồng
108 Giải phẫu bệnh - Tế bào- Di truyền Đặng Lê Dung Nghi  600,000 Đồng
109 (không có danh sách) 1,000,000 Đồng
110 Công nghệ thông tin (không có danh sách) 310,000 Đồng
111 Sản bệnh (không có danh sách) 2,170,000 Đồng
112 Khám bệnh B Võ Thị Mỹ Hạnh 350,000 Đồng
113 Phạm Thị Ý Yên 50,000 Đồng
114 Hà Thị Hồng Cúc 50,000 Đồng
115 Dương Hoàng Anh 50,000 Đồng
116 Trần Thụy Minh Nguyệt 50,000 Đồng
117 Nguyễn Thị Lựu 250,000 Đồng
118 Võ Thị Tầm Xuân 150,000 Đồng
119 Bùi Thị Kim Tuyền 50,000 Đồng
120 Nguyễn Thị Tuyết 250,000 Đồng
121 Nguyễn Kim Ngân 50,000 Đồng
122 Phạm Ngọc Dạ Thảo 50,000 Đồng
123 Lê Hồng Thủy 50,000 Đồng
124 Phạm Thị Phượng 50,000 Đồng
125 Hoàng Thị Bích Ngọc 50,000 Đồng
126 Phạm Thị Thu Trang 50,000 Đồng
127 Phạm Ngọc Phương 50,000 Đồng
128 Lâm Thị Hiệp 50,000 Đồng
129 Ngô Thị Minh Hồng 50,000 Đồng
130 Phạm Thị Liên 50,000 Đồng
131 Hà Nguyễn Ái Thư 50,000 Đồng
132 Nguyễn Ngân Hà 50,000 Đồng
133 Nguyễn Trương Điền 50,000 Đồng
134 Nguyễn Thị Thiên Thanh 50,000 Đồng
135 Đoàn Như Thủy 50,000 Đồng
136 Đặng Ngô Quế Anh 50,000 Đồng
137 Lê Thị Thảo 50,000 Đồng
138 Trần Thị Quyền Nương 50,000 Đồng
139 Bùi Thị Thanh Tuyền 50,000 Đồng
140 Võ Thị Kim Dung 250,000 Đồng
141 Mai Thanh Lan 50,000 Đồng
142 Hồ Thị Kim Phượng 50,000 Đồng
143 Võ Thị Kim Nương 50,000 Đồng
144 Cái Thị Kim Tiến 50,000 Đồng
145 Đỗ Thị Lệ Thu 50,000 Đồng
146 Ngô Thị Thanh Trúc 50,000 Đồng
147 Lê Thị Hoa 50,000 Đồng
148 Trần Trang Đài 50,000 Đồng
149 Trần Kim XuyA 50,000 Đồng
150 Nguyễn Ngọc Thùy Vi 50,000 Đồng
151 Đoàn Thanh Trúc 50,000 Đồng
152 Trần Thị Thùy 150,000 Đồng
153 Cao Thị Hương Giang 50,000 Đồng
154 Nguyễn Ngọc Tuyền 50,000 Đồng
155 Lê Thị Tuyết Linh 50,000 Đồng
156 PT-GMHS (không có danh sách) 2,770,000 Đồng
157 Kế hoạch gia đình Nguyễn Tấn Phát 50,000 Đồng
158 Lý Thanh Xuân 50,000 Đồng
159 Lệnh Tú Cường 50,000 Đồng
160 Dương Hoàng Anh 50,000 Đồng
161 Lê Quan Thịnh 50,000 Đồng
162 Trần Hồng Thắm 50,000 Đồng
163 Hướng Mỹ Lan 50,000 Đồng
164 Võ Thị Đẹp 50,000 Đồng
165 Hoàng Thị Tâm Hòa 50,000 Đồng
166 Huỳnh Ánh Vân 50,000 Đồng
167 Huỳnh Thị Mỹ Thiện 50,000 Đồng
168 Khương Thị Mỹ Giàu 50,000 Đồng
169 Dương Bội Ngọc 50,000 Đồng
170 Phạm Thủy Tiên 50,000 Đồng
171 Phạm Thu Nga 50,000 Đồng
172 Nguyễn Bình Phương Anh 50,000 Đồng
173 Nguyễn Thị Thúy Hằng 50,000 Đồng
174 Nguyễn Thị Lệ Huyền 50,000 Đồng
175 Võ Thụy Yến Vi 50,000 Đồng
176 Đoàn Thị Ngọc Nhung 50,000 Đồng
177 Nguyễn Phương Mai 50,000 Đồng
178 Nguyễn Thị Kim Quyên 50,000 Đồng
179 Lê Thị Kim Kiều 50,000 Đồng
180 Hồ Thị Dạ Thảo 50,000 Đồng
181 Lê Xuân Trang 50,000 Đồng
182 Bùi Thị Thùy Dương 50,000 Đồng
183 Phạm Thị Kim Cương 50,000 Đồng
184 Phạm Thị Kiều Thanh 50,000 Đồng
185 Trần Thị Thu Hằng 50,000 Đồng
186 Mai Thị Cẩm Linh 50,000 Đồng
187 Trần Yến Loan 50,000 Đồng
188 Huỳnh Thị Hồng Hà 50,000 Đồng
189 Hành Chánh (không có danh sách) 1,500,000 Đồng
190 Tài vụ (không có danh sách) 900,000 Đồng
191 Nội tiết (không có danh sách) 1,360,000 Đồng
192 Dược (không có danh sách) 1,790,000 Đồng
193 Hậu sản B (không có danh sách) 1,260,000 Đồng
194 Phụ ngoại ung bướu (không có danh sách) 1,530,000 Đồng
195 Bác sĩ Huyền 200,000 Đồng
196 Quản lý chất lượng (không có danh sách) 300,000 Đồng
197 Kiểm soát
nhiễm khuẩn
Công đoàn khoa KSNK 500,000 Đồng
198 Đinh Thị Kim Thư 100,000 Đồng
199 Ngô Thị Thanh Thắm 100,000 Đồng
200 Nguyễn Khánh Duy 50,000 Đồng
201 Nguyễn Quốc Thái 100,000 Đồng
202 Nguyễn Thị Kim Tuyết 100,000 Đồng
203 Nguyễn Thúy Nga 200,000 Đồng
204 Nguyễn Văn Huy 200,000 Đồng
205 Quách Hoàng Ân 100,000 Đồng
206 Trần Thị Mỹ Hạnh 100,000 Đồng
207 Trần Thị Thúy Hằng 500,000 Đồng
208 Vũ Quyết Thắng 50,000 Đồng
209 Hậu sản A Bs Thảo 100,000 Đồng
210 Hs Thiên Hương 100,000 Đồng
211 Hs Minh Hương 50,000 Đồng
212 Hs Kim Phượng 200,000 Đồng
213 Hs Thắm 100,000 Đồng
214 Hs Tuyết Lan 50,000 Đồng
215 Bs Nương 50,000 Đồng
216 Hs Kim Mai 50,000 Đồng
217 Hs Hậu 50,000 Đồng
218 Hs Anh Phượng 20,000 Đồng
219 Hs Kiều Chinh 50,000 Đồng
220 ĐD Thu 100,000 Đồng
221 HL Hạnh 30,000 Đồng
222 Hs Thúy Vân 50,000 Đồng
223 HL Hồng 50,000 Đồng
224 HL Tươi 20,000 Đồng
225 không để tên 70,000 Đồng
226 Hs M.Dung 50,000 Đồng
227 Dinh Dưỡng Huỳnh Ngọc Phương Thủy 100,000 Đồng
228 Vương Ngọc Liên 100,000 Đồng
229 Vũ Thị An Khánh 100,000 Đồng
230 Trần Thị Bích Xuyên 100,000 Đồng
231 Trương Thành Trọng 100,000 Đồng
232 Vũ Thị Mùi 50,000 Đồng
233 Huỳnh Thị Thanh Nguyệt 50,000 Đồng
234 Trương Ngọc Như Quý 50,000 Đồng
235 Quách Thị Thu Loan 50,000 Đồng
236 Bùi Thị Diễm Phương 50,000 Đồng
237 Sơ Sinh (Không có danh sách) 4,800,000 Đồng
238 Hiến muộn Lý Thái Lộc 50,000 Đồng
239 Lê Nguyễn Trọng Hiếu 100,000 Đồng
240 Tăng Quang Thái 100,000 Đồng
241 Trần Thị Thanh Thúy 200,000 Đồng
242 Vũ Đình Tuân 100,000 Đồng
243 Lê Bích Phượng 50,000 Đồng
244 Nguyễn Thị Thu Ba 100,000 Đồng
245 Trần Thị Thái Kim Hoàng 200,000 Đồng
246 Nguyễn Thị Yến 50,000 Đồng
247 Bùi Thị Mỹ Linh 200,000 Đồng
248 Lê Thị Vân Trâm 50,000 Đồng
249 Tăng Kim Hoàng Văn 200,000 Đồng
250 Lâm Sơn Bích Trâm 50,000 Đồng
251 Mai Kim Châu 50,000 Đồng
252 Nguyễn Nữ Hải Long 50,000 Đồng
253 Trần Nguyễn Hoàng Linh 50,000 Đồng
254 Lê Phi Hùng 100,000 Đồng
255 Nguyễn Ánh Ngọc 50,000 Đồng
256 Võ Trọng Xuân Tuyến 50,000 Đồng
257 Trần Vân Anh Thư 50,000 Đồng
258 Lê Thị Đông 50,000 Đồng
259 Long Hải Ngô Hoàng Ẩn 50,000 Đồng
260 Chống Thế Tường 50,000 Đồng
261 Trần Anh Hùng 50,000 Đồng
262 Thạch Hoàng Phương 50,000 Đồng
263 Lê Minh Nhơn 50,000 Đồng
264 Đăng Quốc Hưng 50,000 Đồng
265 Lê Minh Trung Quân 50,000 Đồng
266 Nguyễn Thanh Bình 50,000 Đồng
267 Trượng Công Trúc 50,000 Đồng
268 Trịnh Ngọc Trường 50,000 Đồng
269 Phạm Nguyễn Anh Tuấn 50,000 Đồng
270 Huỳnh Thanh Điền 50,000 Đồng
271 Đỗ Hữu Thuấn 50,000 Đồng
272 Hồ Ngọc Luyện 50,000 Đồng
273 Lâm Thị Mỹ Nhung 50,000 Đồng
274 Nguyễn Thị Thùy Dương 50,000 Đồng
275 Lê Thị Thảo Trang 50,000 Đồng
276 Phan Thị Duyên Anh 50,000 Đồng
277 Võ Thành Tâm Lệ 50,000 Đồng
278 Lê Văn Đầy 50,000 Đồng
279 Nguyễn Anh Dũng 50,000 Đồng
280 Nguyễn Hoàng Minh Tùng 50,000 Đồng
281 Hoàng Ngọc Ánh 50,000 Đồng
282 Lưu Phong Vũ 50,000 Đồng
283 Trần Vĩnh Phát 50,000 Đồng
284 Nguyễn Ngọc Nhật 50,000 Đồng
285 Phan Thanh Phong 50,000 Đồng
286 Nguyễn Văn Đức 50,000 Đồng
287 Nguyễn Tấn Phong 50,000 Đồng
288 Nguyễn Tiến Long 50,000 Đồng
289 Pan Services (Không có danh sách) 650,000 Đồng
290 Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực- Chống độc (Không có danh sách) 1,110,000 Đồng
291 Quận 1 Quan Vủ Ngọc 1,000,000 Đồng
292 Quận 1 Quan Vũ Ngọc Liên 1,000,000 Đồng
293 Bộ môn sản Nguyễn Duy Tài 5,000,000 Đồng
    Gia đình bà Mộng Khanh 10,000,000 Đồng
    Tổng cộng 99,210,000 Đồng
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác