Đào tạo liên tục năm 2021

Đào tạo liên tục năm 2021

Đào tạo liên tục năm 2021

Đào tạo liên tục năm 2021

Đào tạo liên tục năm 2021
Đào tạo liên tục năm 2021

Đào tạo liên tục năm 2021

Đào tạo liên tục 2021

Tháng 07

Tập huấn mặc tháo đồ phòng hộ và lấy mẫu test Covid-19

Tháng 05

Tập huấn quản lý sử dụng kháng sinh theo QĐ 5631 _ DS.Đoàn Thị Ngọc Hân

Tháng 04

Tổng quan kháng sinh và biện giải kháng sinh đồ _ DS.Đoàn Thị Ngọc Hân

Rối loạn nhịp trong thai kỳ và chu sinh:

Xử trí rối loạn nhịp chậm trong thai kỳ va chu sinh - BS CKII Kiều Ngọc Dũng

Xử trí rối loạn nhịp nhanh thất, nhịp nhanh trên thất trong thai kỳ va chu sinh - ThS BS Trần Lê Uyên Phương

Tháng 03

Viêm phổi trên thai kỳ thời Covid-19

Tháng 01

Sàng lọc GBS trogn thai kỳ BVHV 2021

Sàng lọc viêm sinh dục - Bs Đỗ Nguyễn Thảo Vy

Xét nghiệm NIPT - Bs Nguyễn Vũ Khánh

Xét nghiệm PGT - Bs Nguyễn Vạn Thông

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác