Đấu thầu - Bệnh viện Hùng Vương

Đấu thầu - Bệnh viện Hùng Vương

Đấu thầu - Bệnh viện Hùng Vương

Đấu thầu - Bệnh viện Hùng Vương

Đấu thầu - Bệnh viện Hùng Vương
Đấu thầu - Bệnh viện Hùng Vương

Đấu thầu

Thông báo yêu cầu cung cấp báo giá, cấu hình và tài liệu thiết bị y tế 19-6-2024  | 428

Bệnh viện Hùng Vương có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế sau để phục vụ chuyên môn: - Tủ lạnh âm sâu - Máy lắc tiểu cầu - Bể cách thủy